Wydarzenie:  cykl wykładów „Gdańscy twórcy europejskiej nauki”
Czas:              7 lutego – 7 listopada 2019 r. godz. 18-20
Miejsce:         Muzeum Archeologiczne w Gdańsku ul. Mariacka 26
wstęp:            wolny

Czy wiesz, kim byli Jacob Breyn, Filip Clüver i Daniel Gottlieb Messerschmidt? Kto położył podwaliny pod europejskie prawo morskie? Kto i dlaczego założył Towarzystwo Przyrodnicze w Gdańsku? Czym zajmował się Joachim Oelhaf?

Na te pytania odpowie cykl wykładów pt. „Gdańscy twórcy europejskiej nauki”. Przywracamy pamięć o gdańskiej nauce!

Gdańscy twórcy europejskiej nauki
Gdańscy twórcy europejskiej nauki

Wśród prelegentów są znamienite osoby:

  • Adam Koperkiewicz
  • dr Andrzej Januszajtis
  • dr Piotr Paluchowski
  • prof. Tadeusz Grabarczyk
  • prof. Lech Mokrzecki

• 7 lutego – „Gdańscy twórcy europejskiej nauki – wprowadzenie”

Adam Koperkiewicz przedstawi rangę gdańskiej nauki w XVI i XVII wieku. Gdańsk jako ośrodek naukowy dorównujący ośrodkom zachodniej Europy i w wielu dziedzinach będący pionierem.

Adam Koperkiewicz – historyk, muzealnik, w latach 1989-2015 dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Jako dyrektor MHMG stworzył bądź rozwinął placówki: zespół Dworu Artusa, Muzeum Wnętrz Mieszczańskich w Domu Uphagena, Muzeum Zegarów Wieżowych w kościele św. Katarzyny, Muzeum Bursztynu w Zespole Przedbramia ul. Długiej. Organizator wielu wystaw i autor porozumień o współpracy. Za swoją pracę odznaczony wieloma medalami. Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji dla Gdańska i Pomorza, założyciel Stowarzyszenia Güntera Grassa, członek organu nadzoru Stowarzyszenia „Klub Dżentelmena”, skarbnik Pomorskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, doradca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej.

• 4 kwietnia – „Daniel Gabriel Fahrenheit – życie naukowca i jego dzieło”

Dr Andrzej Januszajtis przybliży postać Daniela Gabriela Fahrenheita, wynalazcy termometru rtęciowego.

Andrzej Januszajtis – polski fizyk, nauczyciel akademicki, pasjonat, znawca i propagator historii Gdańska. Uzyskał stopień doktora nauk fizycznych, specjalizując się w fizyce ciała stałego.
W latach 1990-1994 z ramienia Komitetu Obywatelskiego był radnym i przewodniczącym rady miejskiej I kadencji. Został później prezesem stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” i redaktorem naczelnym periodyku „Miesięcznik Nasz Gdańsk”. Zaangażowany w renowację gdańskich zabytków oraz propagowanie wiedzy o Gdańsku.

• 6 czerwca – „Od lekarzy zakonu krzyżackiego do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Z dziejów gdańskiej medycyny”

Dr Piotr Paluchowski opowie o historii gdańskiej medycyny i jej wkładzie w światową naukę. Rozpocznie od najstarszych wzmianek na temat miejscowych lekarzy. Następnie przybliży okoliczności pierwszej publicznej sekcji zwłok w tej części Europy oraz przedstawi gdański atlas anatomiczny wydany w Japonii. Skończy zaś na współczesności, mówiąc m.in. o nazistowskich eksperymentach medycznych, a także o powstaniu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Piotr Paluchowski – historyk, doktor nauk humanistycznych o specjalności historia nowożytna. Zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Historii i Filozofii Nauk Medycznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Był również pracownikiem Działu Historii Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Zainteresowania badawcze koncentruje na zagadnieniach: gdański rynek czytelniczy w XVII-XVIII w. (m.in. gazety drukowane, kalendarze), medycyna pomorska okresu nowożytnego (do końca XVIII wieku) oraz dzieje oświecenia.

• 31 sierpnia – „Działalność Towarzystwa Przyrodniczego w Domu Przyrodników”

Prof. Tadeusz Grabarczyk opowie   o działalności Towarzystwa Przyrodniczego we wszystkich jego aspektach czyli o wszystkich dyscyplinach naukowych, jakimi się zajmowało. Także o ludziach, którzy tworzyli Towarzystwo i realizowali swoje pasje naukowe – od 1846 r., kiedy Towarzystwo kupiło dom na ul. Mariackiej, do 1945 r.

Tadeusz Grabarczyk – emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego, archeolog o specjalizacji w zakresie archeologii pradziejowej, w tym epoki brązu oraz wczesnej epoki żelaza. Członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Autor licznych artykułów i publikacji opisujących zagadnienia osadnicze na pograniczu gocko-gepidzkim na Pomorzu w okresie wpływów rzymskich od I-IV w n.e. Znawca Towarzystwa Przyrodniczego.

• 7 listopada – „Gdańscy humaniści i historycy XVI i XVII wieku”

Prof. Lech Mokrzecki omówi sylwetki wybitnych gdańskich naukowców – humanistów i historyków – na tle gdańskiego szkolnictwa, głównie wieków XVI i XVII.

Lech Mokrzecki – były dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Pełnił funkcję prorektora UG, kierował Zakładem Historii Nauki, Oświaty i Wychowania w Instytucie Pedagogiki UG. Znawca dziejów staropolskiej nauki, oświaty i wychowania, a zwłaszcza świadomości historycznej społeczeństwa dawnej Rzeczypospolitej. Autor licznych publikacji o Gdańsku i polskiej nauce. Członek wielu międzynarodowych organizacji naukowych, zasiada w radach redakcyjnych kilku czasopism naukowych.

program cyklu wykładów "Gdańscy twórcy europejskiej nauki"
program cyklu wykładów „Gdańscy twórcy europejskiej nauki”

link do wydarzenia na FB

Pobierz program cyklu wykładów „Gdańscy twórcy europejskiej nauki” – PDF

Serdecznie zapraszamy 

Fundacja dla Gdańska i Pomorza,  Gdańsk Strefa Prestiżu

One thought on “Gdańscy twórcy europejskiej nauki – cykl wykładów

  • dlaczego w gdansku na ul szerokiej koło apteki zlikwidowano dwa miejsca dla niepełnosprawnych tworząc tam na tak ruchliwej ulicy ogródek piwny ,nie dająć żadnej alternatywy dla osób na wózkach ,czesto corka moja korzystała z tego miejsca dlatego że wyjeżdżając z samochodu do tyłu było z tyłu miejsce wyłączone z ruchu i spokojnie mogła wyjechać bez obawy że ktoś zastawi jej wjazd do auta

    Odpowiedz

Dodaj opinię lub komentarz.