Wydaje się, że trudna walka o zachowanie historycznego terenu klubu KKS Gedania we Wrzeszczu przynosi konkretne efekty!

Miesiąc temu w Urzędzie Miasta Gdańska złożyliśmy: „Petycję przeciwko budowie osiedla mieszkaniowego na historycznym stadionie KKS Gedania postulującą przywrócenie tego miejsca społeczności Wrzeszcza i Gdańska, jako miejsca sportu i rekreacji”. Podpisało się pod nią ponad 2200 gdańszczan, w większości mieszkańców Wrzeszcza.

Dwa dni temu obecny użytkownik wieczysty terenu Gedanii – deweloper ROBYG – rozesłał do mediów oświadczenie, w którym deklaruje, że nie zamierza występować o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu i zamierza zgodnie z obecnym planem odbudować na tym terenie pełnowymiarowe boisko.
Trudno się z tej deklaracji nie cieszyć, biorąc pod uwagę, że gdy ROBYG kupował prawo użytkowania wieczystego tego terenu nie ukrywał, że jego planem jest wybudowanie na nim osiedla mieszkaniowego. Dodam, że bez zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz wiążącej ROBYG umowy użytkowania wieczystego, deweloper nie ma możliwości wybudowania na nim ani jednego mieszkania.

Wydaje się, że podejmowane od wielu miesięcy działania mieszkańców, zaangażowanych w ochronę dziedzictwa tego miejsca spowodowały takie nagłośnienie tej bulwersującej sprawy, że nikt nie odważy się w najbliższym czasie zmienić obowiązujących aktów prawnych, tak by deweloper mógł wykonać swoje pierwotne założenia inwestycyjne.

Jednakże, z ostrożności doradzam dalsze baczne przyglądanie się kolejnym krokom podejmowanym przez dewelopera i miejskich urzędników w sprawie Gedanii. Przypominam, że ROBYG kupił swoje prawo do tego terenu za 16,5 mln złotych i nie jest instytucją charytatywną. Dlatego rozsądnym wydaje się zachowanie pewnego dystansu do oświadczenia złożonego przez dewelopera i dalszy ścisły społeczny nadzór nad tym co będzie się działo na Gedanii.

Poniżej treść oświadczenia dewelopera:

oświadczenie dewelopera

Kacper Płażyński


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts to your email.

One thought on “Gedania – oświadczenie dewelopera

  • Na terenie historycznego klubu Gedania, my mieszkańcy Wrzeszcza, nie chcemy osiedla mieszkaniowego, wyłącznie obiekty sportowo-rekreacyjne, a przede wszystkim pełnowymiarowe boisko z trybunami(nie orlik), urządzenia sportowe na świeżym powietrzu, park. Wolą społeczności lokalnej jest zachowanie tożsamości historycznej tego miejsca. Bardzo ważna jest rewitalizacja i swobodny dostępu do pomnika Gedanistów. O ile Robyg dopełni deklarowanych obietnic i nie zbuduje tu osiedla ale oczekiwane obiekty sportowo-rekreacyjne (zgodnie z uchwałą na nie więcej niż 20% powierzchni terenu), spełni wolę Gdańszczan i obowiązujący dla tego terenu plan zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na wartości historyczne, zachowanie zabytku w stanie nieprzekształconym, leży w interesie społecznym zgodnie z opinią konserwatora i historyków. Chcemy szerokiej konsultacji projektu, przed wydaniem pozwolenia na budowę.

    Odpowiedz

Dodaj opinię lub komentarz.