Już w 1387 r. istniała na Długich Ogrodach przyszpitalna, może jeszcze drewniana, kaplica określana jako Barbara Capella. Około 1430 r. wzniesiono nową, znacznie większą budowlę, przy której w 1456 r. erygowana została samodzielna parafia.

Pod koniec XV w. kilkakrotne pożary niszczyły zarówno szpital, jak i świątynię, nadwątlając jej mury. Po kolejnym pożarze w 1545 r. wzniesiono przypory wzmacniające, a w końcu XVI w. odbudowano wieżę, na której w 1619 r. zamontowano zegar. W tym samym roku wieżę zwieńczono hełmem.

pokolorowana rycina z 1686 przedstawiająca kościół św Barbary. Peter Willer

W latach 1726–1728 dokonano przebudowy zasadniczo zmieniającej charakter kościoła. Do istniejącej budowli gotyckiej dodano węższą i niższą nawę południową, tworząc tym sposobem wnętrze dwunawowe, zamknięte barokowymi szczytami. Równocześnie podobną formę nadano wschodniemu szczytowi, przedtem ozdobionemu gotyckimi sterczynami.

Kościół św. Barbary. Początek XX wieku.

Bez dalszych istotnych zmian kościół przetrwał w XVIII-wiecznej formie do roku 1945, kiedy w trakcie działań wojennych zawaliły się ściany szczytowe, górna kondygnacja wieży oraz dachy, a wraz z nimi większość sklepień. W 1956 r. podjęto prace remontowe, a w 1959 r. przejął świątynię Kościół Katolicki (przez 400 poprzednich lat zawiadywali nią protestanci). W 1966 r., na polecenie urbanistycznych władz miejskich, bezmyślnie rozebrano nawę południową. W 1972 r. odbudowano wieżę i rozpoczęto montowanie współczesnych witraży z brył kolorowego szkła osadzonego w betonie (wg projektu Barbary Massalskiej).

Kościół św. Barbary wieczorem,

Zobacz: Kościół św. Barbary 1933-2014

Wirtualna podróż po przedwojennym Gdańsku – opracował Andrzej Ługin

 

 


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts to your email.

One thought on “Kościół św. Barbary

  • Ciekawa historia, mam sentyment do tej świątyni, słyszałem opowieści jakie wyczyny dokonali w niej żołnierze sowieccy w 45, ponoć resztki kocich łbów na plebani są bardzo stare

    Odpowiedz

Dodaj opinię lub komentarz.