Magdalena Izabella Sacha

Magdalena Izabella SachaMagdalena Izabella Sacha pochodzi z Olsztyna, a w Trójmieście i okolicach mieszka od czasów studiów na UG (1998: praca magisterska z filologii polskiej pod kierunkiem prof. Jerzego Sampa, 2000: praca licencjacka z filologii germańskiej pod kierunkiem Angeliki Fuks). W latach 1998-2000 pracowała jako wolontariuszka w Miejscu Pamięci Buchenwald (Weimar, Niemcy).

Problematyką polsko-niemiecką zajmowała się już w swojej pracy magisterskiej, która ukazała się pod tytułem „Topos Mazur jako raju utraconego w literaturze niemieckiej Prus Wschodnich“ (Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn 2001). Jej praca doktorska, nagrodzona w 2005 r. przez Fondation Auschwitz (Bruksela) i MENiS (konkurs „Pamięć II wojny światowej”) poświęcona jest z kolei tematyce działalności kulturalnej więźniów w obozie koncentracyjnym Buchenwald (wydana jako „Gdyście w obóz przybyć już raczyli… Obraz kultury lagrowej w świadectwach więźniów Buchenwaldu 1937-1945”, Instytut Pamięci Narodowej, Gdańsk-Bydgoszcz 2014). Kilkukrotna stypendystka Fundacji Klasyki Weimarskiej w Weimarze oraz Instytutu Herdera w Marburgu.

W latach 2001-2009 prowadziła Muzeum Regionalne we wsi Krokowa na Nordzie – filię Muzeum Prus Zachodnich w Münster. Od 2004 r. jest adiunktem w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego i wykłada podstawy wiedzy o kulturze, muzealnictwo oraz wiedzę o regionie. Jest autorką nowoczesnej metody dydaktycznej – sarkastycznego komentowania błędów studenckich na Facebooku, co z roku na rok skutecznie wpływa na podwyższenie poziomu prac pisemnych.

Jest członkinią Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku, Wspólnoty Kulturowej „Borussia” w Olsztynie, Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie (Koło Warmińsko-Mazurskie MZC w Olsztynie) oraz Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (oddział w Sopocie).