Na ratunek Krzywemu Kołu

Kto jeszcze nie był w Krzywym Kole, ten koniecznie powinien tę niewielką miejscowość na turystycznym szlaku Żuław Gdańskich odwiedzić. Znajduje się w niej mały gotycki kościół p.w. Znalezienia Krzyża Świętego, filia parafii w pobliskich Koźlinach.

Poniższy wpis ukazał się na portalu społecznościowym w styczniu 2019 r. Ze względu na jego ponadczasowość zdecydowaliśmy się go opublikować. Całość można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku. Natomiast zdjęcia w tym artykule zostały zrobione przez nas w roku 2015 oraz 2018.

Drewnianą, gotycką kaplicę rozbudowano w XV wieku, była uposażeniem kościoła Św. Katarzyny w Gdańsku, a później filią kościoła w Steblewie. Od połowy XVI do 1945 roku wieku kościół należał do protestantów.

Krzywe Koło, kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego
Krzywe Koło, kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego

Bliskie powiązania z bogatym, siedemnastowiecznym Gdańskiem sprawiły, że do dziś wnętrze kościoła kryje prawdziwe skarby barokowej sztuki.

Od 2015 roku w kościele p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Krzywym Kole prowadzone są prace konserwatorskie. W latach 2015-16 dzięki ofiarności Parafian oraz dotacjom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Gdańsku przywrócono dawną świetność ławom i obrazom w zachodniej części kościoła.

Dzięki staraniom pracującego w kościele zespołu konserwatorskiego i księdza Proboszcza, do współfinansowania drugiego etapu – portretów w polichromowanej ramie, udało się zaprosić Niemiecko-Polską Fundację ochrony Zabytków Kultury – Deutsch – Polnische Stiftung Kulturpfelge und Denkmalschutz, która wspierała konserwację ze środków Republiki Federalnej Niemiec.

Niemiecko- Polska Fundacja brała udział w wielu ważnych przedsięwzięciach konserwatorskich na terenie Polski, między innymi w ewangelickich Kościołach Pokoju w Świdnicy i Jaworznie, które zaliczane są do zabytków kultury UNESCO.

W kościele w Krzywym Kole zachowało się pełne, barokowe wyposażenie kościelne pochodzące z 1687 roku. Stan zachowania obiektów nieobjętych jeszcze konserwacją jest bardzo zły. W roku 2016 Komisja Konserwatorska z udziałem Agnieszki Kowalskiej PWKZ ze względu na katastrofalny stan drewnianych podobrazi i części konstrukcyjnych obiektów nadała pracom tryb działań ratunkowych.

Kolejne etapy prac konserwatorskich odsłaniają spod warstw przemalowań ukryte przez niemal trzysta lat przedstawienia i przywracają blask polichromowanym ławom i portretom w zapleckach. Na drzwiczkach ław możemy podziwiać sceny biblijne, dla których źródłem ikonograficznym była Biblia Meriana, nazwiska i gmerki rodowe fundatorów.

Obok nich, na bokach ław, namalowano manierystyczne w charakterze girlandy owocowe. W polichromowanych ramach nad ławami zdobionych girlandami kwietnymi i owocowymi umieszczono portrety świętych, postaci biblijnych ze Starego i Nowego Testamentu. Przedstawienia kobiece w zachodniej części kościoła to personifikacje cnót. Klasa artystyczna portretów świadczy o tym, że zamawiane były przez fundatorów w najlepszych gdańskich warsztatach malarskich.

Już dziś, pomimo że wiele jeszcze zostało do zrobienia, kościół w Krzywym Kole powinien stać się „punktem obowiązkowym” na turystycznym szlaku Żuław Gdańskich i powodem do dumy dla wszystkich mieszkańców gminy Suchy Dąb i Pomorza.

Przy konserwacji zabytków w kościele od 2015 roku pracuje zespół w składzie: mgr Aleksandra Sobczyk, mgr Krzysztof Krajewski, lic. Beata Myśliwiec a pracami stolarskimi zajmował się pan Sławomir Szyszkowski. Proboszczem parafii jest ks. Krzysztof Zdrojewski.

Gdańsk Strefa Prestiżu ze strony Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

Wyśrodkuj mapę

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *