Brama Krowia (Kuhtor) powstała w ostatniej ćwierci XIV w., zapewne około roku 1378. Wzniesiona jako skromny, dwukondygnacyjny budynek o dwuspadowym dachu, stanowiła wylot ulicy Ogarnej ku Motławie. Z czasem, gdy stała się bezużyteczna jako obiekt fortyfikacyjny, zamieniona została w obiekt mieszkalny.

Brama Krowia

W początkach XX w. gotycka sylweta została zastąpiona nową, o historyzującej formie i trzech półokrągłych przelotach, zapewniających sprawniejszą komunikację. W związku z tą przebudową rozebrano niemal wszystkie ściany średniowieczne.

Z II wojny światowej Brama Krowia, w nowej formie, wyszła z niewielkimi zniszczeniami, ale zdecydowano się na jej wyburzenie i zbudowanie kopii dawnej budowli gotyckiej. Wykorzystano przy tym resztki średniowiecznych murów.

Nazwa Bramy Krowiej wzięła się od jej początkowej funkcji – tędy przepędzali swe bydło na pastwiska i z pastwisk – poprzez tzw. Kładkę Krowią (Most Krowi) – gdańscy rzeźnicy zanim poszczególne sztuki wskazywali do uboju.

Wirtualna podróż po przedwojennym Gdańsku – opracował Andrzej Ługin

 

Dodaj opinię lub komentarz.