Strefa obywatelska

Budżet miasta Gdańska na 2024 rok. Przewidziano pół miliarda deficytu

Miasto Gdańsk ma budżet na 2024 rok. Dochody ustalone zostały na poziomie 4,596 mld zł , z kolei wydatki to 5,120 mld zł. Rada nie przyjęła 34 poprawek złożonych przez radnych PiS. Koalicja rządząca, czyli Platforma Obywatelska i Stowarzyszenie Wszystko Dla Gdańska, zagłosowała za budżetem miasta z deficytem oscylującym wokół kwoty pół miliarda złotych.

Stajnia Augiasza #4 Trudny Budżet Gdańska 2024, zadłużenie i defiecyt. Dulkiewicz demokratką…

– Bardzo często przez ostatnie osiem lat słyszeliśmy, że rosną dochody samorządów. Na przykładzie Gdańska widać, że nie jest to oczywistość. W roku 2024 co prawda widzimy ich wzrost w stosunku do roku 2023, ale nie było tak w latach 2022-2023. Bardzo często słyszymy, że rosną dochody samorządów, ale nigdy nie było powiedziane, jak bardzo dynamicznie, wręcz skokowo rosną wydatki – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska podczas przekazania projektu budżetu do Rady Miasta Gdańska w środę, 15 listopada.

Od roku 2022, od kiedy weszła deforma podatkowa zwana Polskim Ładem, mamy do czynienia z ogromnym rozjazdem dochodów i wydatków samorządu. W przyszłym roku wydatki bieżące rosną o 285,5 miliona, natomiast dochody o 351 milionów.

Jak podkreśliła prezydent Gdańska, przyczyny tegorocznego deficytu, to m.in. niedoszacowanie wpływów z podatków.

Jaki to jest budżet?

W projekcie budżetu Miasta Gdańska dochody ustalone zostały na poziomie 4,596 mln zł , z kolei wydatki to 5,120 mln zł. Zaplanowany deficyt wynosi 524.453.534 zł i jest mniejszy od ubiegłorocznego o 190 mln zł.

Dochody ustalone zostały na poziomie 4,596 mld zł , z kolei wydatki to 5,120 mld zł.

Dług miasta Gdańska, czyli suma wszystkich deficytów wynosi 1,6 mld zł.

Zrobiliśmy wszystko, co możliwe, zaspokoić przy tych warunkach zewnętrznych różne potrzeby mieszkańców – podsumowała projekt budżetu – mówiła Dulkiewicz w czasie sesji.

Inflacja, wyższe koszty pracy, wysokie ceny za prąd, ogrzewanie i za niemal wszystkie produkty – dadzą się we znaki także budżetowi w 2024 roku. Tym bardziej, że nie wiadomo, czy nowo utworzony rząd zapewni te ulgi. Dla zobrazowania sytuacji prezydent Gdańska przedstawiła koszyk podstawowych miejskich usług dla mieszkańców. I tak nauka ucznia w technikum w 2023 kosztowała 14 922 zł, a w 2024 wzrośnie do 16 269 zł (w tym 7887 zł subwencji z budżetu państwa), opieka w DPS nad osobą starszą z niepełnosprawnością intelektualną w 2023 roku kosztowała 68 400 zł, a w 2024 r. będzie kosztowała 82 800 zł.

Utrzymanie basenu na Chełmie w 2023 kosztowało 2,9 mln zł, a w 2024 będzie droższe o 400 tysięcy i wyniesie 3,3 mln zł. Z kolei za funkcjonowanie linii tramwajowej nr 6 płaciliśmy w 2023 33,1 mln zł, a w 2024 – 35,7 mln zł.

Struktura wydatków bieżących w budżecie

Oświata i opieka

Gdańska oświata i opieka nad najmłodszymi pochłonie ponad 1,7 mld zł. Wzrosła subwencja rządowa na utrzymanie szkół, ale wciąż blisko 44 procent pieniędzy w torcie edukacyjnym pochodzi od gdańskiego podatnika. To oznacza, że ministerstwo przekaże 963 mln zł, a budżet miasta dopłaci do edukacji 747 mln zł. Najszybciej rosną jednak wydatki miasta na komunikację publiczną. W ciągu czterech lat miasto do funkcjonowania autobusów i tramwajów dopłaca 250 mln zł więcej. Cały budżet komunikacji w 2020 roku wyniósł 413 mln zł, a w 2024 planujemy wydać 661 mln zł, w tym wpływy z biletów to 187 mln zł.

Nadzieja w odblokowaniu KPO

W przyszłym roku urzędnicy Dulkiewicz spodziewają się odblokowania środków z KPO, co oznacza, że w Gdańsku może wystartować wiele ciekawych projektów, w różnych dziedzinach życia.

Gdańsk jest partnerem projektu „utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności dla Przemysły Mody”, który ma otrzymać 11 mln zł z KPO. Z planu odbudowy ma być także finansowane utworzenie 548 nowych miejsc w żłobkach za 22,3 mln zł, a także 6 mln zł na wymianę pieców i OZE. Spodziewamy się również przyznania 30 mln zł na budownictwo mieszkaniowe. Z kolei z unijnego programu Feniks 78,5 mln zł pójdzie na inwestycje w retencję i zieloną transformacje.

Regulacje potoków, zazielenienie zbiorników, nasadzenia drzew, czy kładki nad kanałami, wreszcie dalsze inwestycje w zbiorniki przeciwpowodziowe. Blisko 78 mln zł będzie kosztowała adaptacja XVII-wiecznego zespołu sierocińca na Dom Literatury, dofinansowanie z Feniksa wyniesie 45,5 mln zł. Z programu FEP blisko 2 mln zł trafią do Hevelianum na dalsze prace przy rewitalizacji kompleksu i powstanie Pracowni Rzemiosł Dawnych. Z kolei z Polskiego Ładu zostanie uruchomiona inwestycje w układ drogowy przy Porcie Północnym wartości 70 mln zł.

Korekty w budżecie na 20 mln zł z ramienia PiS

– Złożyliśmy 34 poprawki do budżetu Miasta Gdańska na 2024 rok, które przesuwają ponad 20 milionów złotych na sprawy priorytetowe. 8,5 mln zł na komunikację miejską i remonty dróg, 3,5 mln zł na poprawę bezpieczeństwa, 3 miliony zł na remonty zasobu komunalnego, 2,5 mln zł na rozwój edukacji, 2,5 mln zł na tereny zielone i opiekę nad zwierzętami – wyjaśniał Przemysław Majewski,

Te propozycje to zdaniem radnych PiS nie jest „koncert życzeń”. To 20 milionów przesuniętych z promocji, marketingu, rezerwy ogólnej czy wydatków pozostałych.

– Realizujemy 18 dodatkowych projektów z budżetu Obywatelskiego 2024, którym zabrakło odpowiedniej liczby głosów. To wielki park w śródmieściu, oświetlenia zieleńców, remonty dróg i chodników, przedłużenie prawoskrętu na Chełmie. Pokazujemy, że takie inwestycje mogą być realizowane gdy zrezygnujemy ze zbędnych wydatków – mówi Majewski.

Radni koalicji rządzącej odnieśli się do tych pomysłów krytycznie.

– Jeżeli robimy poprawki do budżetu, jeżeli chodzi o inwestycje, to one również muszą znaleźć się w WPF-ie – kwestionował pomysł radnych na sesji Krystian Kłos. – Nagle radni Prawa i Sprawiedliwości chcą przeprowadzać poprawki budżecie. Przypominam, że we wrześniu rozpoczynają się konsultacje budżetowe. Radni Prawa i Sprawiedliwości kluby mogą zgłaszać wnioski do budżetu. Ile takich wniosków zostało przez radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłoszonych? – dodał Kłos.

Głosowanie

W czwartek na sesji Rady Miasta w pierwszej kolejności głosowano za poprawkami złożonymi przez radnych PiS. Wynik głosowania był taki sam we wszystkich głosowaniach. 21 radnych WdG i PO było przeciwko tym poprawkom. 12 radnych PiS było za przyjęciem poprawek.

Natomiast całkiem odwrotnie potoczyło się głosowanie za budżetem Gdańska na 2024. 12 radnych było przeciwko a 21 było za przyjęciem budżetu.

Maciej Naskręt

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.