Miasto Gdańsk ma budżet na 2024 rok. Dochody ustalone zostały na poziomie 4,596 mld zł , z kolei wydatki to 5,120 mld zł. Rada nie przyjęła 34 poprawek złożonych przez radnych PiS. Koalicja rządząca, czyli Platforma Obywatelska i Stowarzyszenie Wszystko Dla Gdańska, zagłosowała za budżetem miasta z deficytem oscylującym wokół kwoty pół miliarda złotych.

Stajnia Augiasza #4 Trudny Budżet Gdańska 2024, zadłużenie i defiecyt. Dulkiewicz demokratką…

– Bardzo często przez ostatnie osiem lat słyszeliśmy, że rosną dochody samorządów. Na przykładzie Gdańska widać, że nie jest to oczywistość. W roku 2024 co prawda widzimy ich wzrost w stosunku do roku 2023, ale nie było tak w latach 2022-2023. Bardzo często słyszymy, że rosną dochody samorządów, ale nigdy nie było powiedziane, jak bardzo dynamicznie, wręcz skokowo rosną wydatki – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska podczas przekazania projektu budżetu do Rady Miasta Gdańska w środę, 15 listopada.

Od roku 2022, od kiedy weszła deforma podatkowa zwana Polskim Ładem, mamy do czynienia z ogromnym rozjazdem dochodów i wydatków samorządu. W przyszłym roku wydatki bieżące rosną o 285,5 miliona, natomiast dochody o 351 milionów.

Jak podkreśliła prezydent Gdańska, przyczyny tegorocznego deficytu, to m.in. niedoszacowanie wpływów z podatków.

Jaki to jest budżet?

W projekcie budżetu Miasta Gdańska dochody ustalone zostały na poziomie 4,596 mln zł , z kolei wydatki to 5,120 mln zł. Zaplanowany deficyt wynosi 524.453.534 zł i jest mniejszy od ubiegłorocznego o 190 mln zł.

Dochody ustalone zostały na poziomie 4,596 mld zł , z kolei wydatki to 5,120 mld zł.

Dług miasta Gdańska, czyli suma wszystkich deficytów wynosi 1,6 mld zł.

Zrobiliśmy wszystko, co możliwe, zaspokoić przy tych warunkach zewnętrznych różne potrzeby mieszkańców – podsumowała projekt budżetu – mówiła Dulkiewicz w czasie sesji.

Inflacja, wyższe koszty pracy, wysokie ceny za prąd, ogrzewanie i za niemal wszystkie produkty – dadzą się we znaki także budżetowi w 2024 roku. Tym bardziej, że nie wiadomo, czy nowo utworzony rząd zapewni te ulgi. Dla zobrazowania sytuacji prezydent Gdańska przedstawiła koszyk podstawowych miejskich usług dla mieszkańców. I tak nauka ucznia w technikum w 2023 kosztowała 14 922 zł, a w 2024 wzrośnie do 16 269 zł (w tym 7887 zł subwencji z budżetu państwa), opieka w DPS nad osobą starszą z niepełnosprawnością intelektualną w 2023 roku kosztowała 68 400 zł, a w 2024 r. będzie kosztowała 82 800 zł.

Utrzymanie basenu na Chełmie w 2023 kosztowało 2,9 mln zł, a w 2024 będzie droższe o 400 tysięcy i wyniesie 3,3 mln zł. Z kolei za funkcjonowanie linii tramwajowej nr 6 płaciliśmy w 2023 33,1 mln zł, a w 2024 – 35,7 mln zł.

Struktura wydatków bieżących w budżecie

Oświata i opieka

Gdańska oświata i opieka nad najmłodszymi pochłonie ponad 1,7 mld zł. Wzrosła subwencja rządowa na utrzymanie szkół, ale wciąż blisko 44 procent pieniędzy w torcie edukacyjnym pochodzi od gdańskiego podatnika. To oznacza, że ministerstwo przekaże 963 mln zł, a budżet miasta dopłaci do edukacji 747 mln zł. Najszybciej rosną jednak wydatki miasta na komunikację publiczną. W ciągu czterech lat miasto do funkcjonowania autobusów i tramwajów dopłaca 250 mln zł więcej. Cały budżet komunikacji w 2020 roku wyniósł 413 mln zł, a w 2024 planujemy wydać 661 mln zł, w tym wpływy z biletów to 187 mln zł.

Nadzieja w odblokowaniu KPO

W przyszłym roku urzędnicy Dulkiewicz spodziewają się odblokowania środków z KPO, co oznacza, że w Gdańsku może wystartować wiele ciekawych projektów, w różnych dziedzinach życia.

Gdańsk jest partnerem projektu „utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności dla Przemysły Mody”, który ma otrzymać 11 mln zł z KPO. Z planu odbudowy ma być także finansowane utworzenie 548 nowych miejsc w żłobkach za 22,3 mln zł, a także 6 mln zł na wymianę pieców i OZE. Spodziewamy się również przyznania 30 mln zł na budownictwo mieszkaniowe. Z kolei z unijnego programu Feniks 78,5 mln zł pójdzie na inwestycje w retencję i zieloną transformacje.

Regulacje potoków, zazielenienie zbiorników, nasadzenia drzew, czy kładki nad kanałami, wreszcie dalsze inwestycje w zbiorniki przeciwpowodziowe. Blisko 78 mln zł będzie kosztowała adaptacja XVII-wiecznego zespołu sierocińca na Dom Literatury, dofinansowanie z Feniksa wyniesie 45,5 mln zł. Z programu FEP blisko 2 mln zł trafią do Hevelianum na dalsze prace przy rewitalizacji kompleksu i powstanie Pracowni Rzemiosł Dawnych. Z kolei z Polskiego Ładu zostanie uruchomiona inwestycje w układ drogowy przy Porcie Północnym wartości 70 mln zł.

Korekty w budżecie na 20 mln zł z ramienia PiS

– Złożyliśmy 34 poprawki do budżetu Miasta Gdańska na 2024 rok, które przesuwają ponad 20 milionów złotych na sprawy priorytetowe. 8,5 mln zł na komunikację miejską i remonty dróg, 3,5 mln zł na poprawę bezpieczeństwa, 3 miliony zł na remonty zasobu komunalnego, 2,5 mln zł na rozwój edukacji, 2,5 mln zł na tereny zielone i opiekę nad zwierzętami – wyjaśniał Przemysław Majewski,

Te propozycje to zdaniem radnych PiS nie jest „koncert życzeń”. To 20 milionów przesuniętych z promocji, marketingu, rezerwy ogólnej czy wydatków pozostałych.

– Realizujemy 18 dodatkowych projektów z budżetu Obywatelskiego 2024, którym zabrakło odpowiedniej liczby głosów. To wielki park w śródmieściu, oświetlenia zieleńców, remonty dróg i chodników, przedłużenie prawoskrętu na Chełmie. Pokazujemy, że takie inwestycje mogą być realizowane gdy zrezygnujemy ze zbędnych wydatków – mówi Majewski.

Radni koalicji rządzącej odnieśli się do tych pomysłów krytycznie.

– Jeżeli robimy poprawki do budżetu, jeżeli chodzi o inwestycje, to one również muszą znaleźć się w WPF-ie – kwestionował pomysł radnych na sesji Krystian Kłos. – Nagle radni Prawa i Sprawiedliwości chcą przeprowadzać poprawki budżecie. Przypominam, że we wrześniu rozpoczynają się konsultacje budżetowe. Radni Prawa i Sprawiedliwości kluby mogą zgłaszać wnioski do budżetu. Ile takich wniosków zostało przez radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłoszonych? – dodał Kłos.

Głosowanie

W czwartek na sesji Rady Miasta w pierwszej kolejności głosowano za poprawkami złożonymi przez radnych PiS. Wynik głosowania był taki sam we wszystkich głosowaniach. 21 radnych WdG i PO było przeciwko tym poprawkom. 12 radnych PiS było za przyjęciem poprawek.

Natomiast całkiem odwrotnie potoczyło się głosowanie za budżetem Gdańska na 2024. 12 radnych było przeciwko a 21 było za przyjęciem budżetu.

Maciej Naskręt

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO

Dodaj opinię lub komentarz.