Pomagamy kierowcom, zwalczamy bezprawie –  afera parkingowa

Na konferencji prasowej, która odbyła się w dniu 4 sierpnia br. przed gmachem Sądu Okręgowego w Gdańsku, mecenas Kacper Płażyński wspólnie z przedstawicielami protestujących mieszkańców – radnym Dzielnicy Brzeźno Mateuszem Błażewiczem oraz Andrzejem Skibą, poinformowali o przygotowanej formie pomocy prawnej dla kierowców, którzy zostali niesłusznie obciążeni oraz opłacili opłatę dodatkową (tzw. mandat) za postój pojazdu na jednym z wydzierżawionych przez Miasto tzw. płatnych niestrzeżonych parkingów.

Z uwagi na skalę procederu, jego charakter oraz liczbę osób, które niesłusznie uiściły rzeczone opłaty, mecenas Płażyński zaproponował dochodzenie zwrotu tych pieniędzy w ramach instytucji pozwu zbiorowego.

Gdańsk Strefa Prestiżu – jako portal, który od początku lipca na bieżąco śledził oraz relacjonował tzw. aferę parkingową – objął patronatem inicjatywę pozwu zbiorowego oraz użyczył swoich stron na potrzeby związane z procesem przyjmowania zgłoszeń od osób poszkodowanych. Za pośrednictwem naszego portalu będziecie Państwo mogli wypełnić i złożyć formularz zgłoszeniowy (znajduje się na dole strony), a także pobrać niezbędne do zgłoszenia dokumenty.

Do pozwu zbiorowego kwalifikują się osoby, które zostały obciążone i uiściły opłaty za nieopłacony postój pojazdów w następujących lokalizacjach:

 1. Dąbrowszczaków,
 2. Hallera,
 3. Falowej,
 4. Lazurowej.

Warto podkreślić, że dzięki uprzejmości  mecenasa Płażyńskiego osoby, które zdecydują się przystąpić do pozwu zbiorowego nie pokryją żadnych kosztów związanych z wniesieniem oraz popieraniem powództwa przed sądem, albowiem wszelkie z tym związane koszta mecenas Kacper Płażyński zdecydował się pokryć z własnych środków.

Do pozwu zbiorowego mogą dołączyć również kierowcy, którzy uiścili opłatę dodatkową, ale wyrzucili np. do kosza wezwanie do zapłaty dodatkowej czyli tzw. mandat. W takiej sytuacji muszą jednak dysponować i przesłać dokument, z którego wynika, że uiścili tę opłatę np. potwierdzenie przelewu.

Jednakże warunkiem przystąpienia poszkodowanych do pozwu zbiorowego jest wypełnienie wszystkich pól formularza oraz przesłanie wypełnionych dokumentów tj. „oświadczenia o przystąpienia do grupy” oraz „pełnomocnictwa” wraz z dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty dodatkowej np. potwierdzeniem przelewu, na wskazany w pkt 4 instrukcji adres.

Czym jednak jest pozew zbiorowy?

Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym wprowadziła do obrotu prawnego nowy sposób dochodzenia roszczeń w wypadkach, w których jest wielu poszkodowanych w tej samej sprawie. Ta instytucja to tzw. powództwo zbiorowe, które polega na tym, że zamiast wnoszenia przez każdego z poszkodowanych oddzielnego pozwu, osoby te „skrzykuje” reprezentant grupy, który wnosi pozew zbiorowy w ich i swoim imieniu do sądu.

Instytucja powództwa zbiorowego jest bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych, w Polsce funkcjonuje dopiero od kilku lat. Instytucja ta pozwala jednak zaoszczędzić ogromne koszty i czas, które generowałoby wnoszenie powództwa przez każdego z poszkodowanych z osobna.

Procedura wniesienia powództwa zbiorowego wygląda następująco:

INSTRUKCJA

 1. Osoby poszkodowane wyrażają zgodę na ich reprezentowanie przed sądem przez reprezentanta tzw. grupy (w tym wypadku reprezentantem jest mec. Kacper Płażyński). W tym celu poszkodowani składają oświadczenie, w którym zgadzają się na wybór reprezentanta, przytaczają dowody na poparcie swojego roszczenia i wskazują czego żądają. Oświadczenie takie znajduje się w niniejszym artykule i oznaczone jest jako „oświadczenie o przystąpieniu do grupy”.
 2. Z uwagi na przepisy kodeksu cywilnego, które zobowiązują przed wniesieniem powództwa do próby załatwienia sporu w sposób polubowny, poszkodowani udzielają reprezentantowi pełnomocnictwa do wysłania do przedsiębiorcy wezwania do zwrotu kwoty, którą przedsiębiorca od nich bezprawnie pobrał. Pełnomocnictwo takie znajduje się w niniejszym artykule i oznaczone jest jako „pełnomocnictwo”.
 3. Do dokumentacji należy bezwzględnie dołączyć dowód uiszczenia opłaty dodatkowej np. potwierdzenie dokonania przelewu.
 4. Po przesłaniu w/w dokumentów do dnia 7 września 2016 roku na adres apl. adw. Kacper Płażyński ul. 10 lutego 5, 81 – 366 Gdynia, reprezentant grupy wniesie powództwo zbiorowe do sądu.
 5. Mec. Kacper Płażyński występujący w niniejszej sprawie jako reprezentant poszkodowanych działa w tym postępowaniu sądowym pro publico bononie pobiera za jego prowadzenie wynagrodzenia oraz pokrywa wszelkie koszty postępowania sądowego z własnych środków.
 6. W przypadku wygranej przed sądem – kwoty pobrane wcześniej przez przedsiębiorcę zostaną zwrócone poszkodowanym na wskazane przez nich rachunki bankowe.

UWAGA!

Należy zauważyć, że w okolicznościach niniejszej sprawy występuje dwóch przedsiębiorców, wobec których powództwo zbiorowe może być wytoczone. Każdy z nich pobiera opłaty w innych miejscach Gdańska na podstawie oddzielnej umowy dzierżawy. Dlatego też wskazane wyżej formularze „oświadczenia o przystąpieniu do grupy” oraz „pełnomocnictwa” są w dwóch wersjach, w zależności od którego z przedsiębiorców poszkodowany otrzymał tzw. mandat.

Ewentualne pytania odnośnie pozwu zbiorowego, na które nie znajdą Państwo odpowiedzi w treści niniejszego artykułu, prosimy kierować na adres: pozew.zbiorowy@kacperplazynski.pl

Dokumenty do pobrania, wypełnienia oraz wysłania na w/w adres (po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego) znajdują się poniżej.

 • pełnomocnictwo-wezwanie do zapłaty p-ko Łukaszowi Wiltos – pobierz
 • oświadczenie o przystąpieniu do grupy p-ko Łukaszowi Wiltos – pobierz

Formularz zgłoszeniowy

[contact-form-7 id=”12469″ title=”pozew nie dla parkingow”]

Gdańsk Strefa Prestiżu

 


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts sent to your email.