Strefa obywatelska

Projekt „Spojrzenie na Gdańsk” wycofany – list prof. Burkiewicza do prezydent A. Dulkiewicz

Otrzymaliśmy list otwarty, jaki prof. Witold Paweł Burkiewicz skierował do prezydent miasta Aleksandry Dulkiewicz. Profesor znany jest ze swojego projektu „Spojrzenie na Gdańsk” oraz bezkompromisowej obrony parków, skwerów i zieleni w Gdańsku. Obrony przed zniszczeniem, zaniedbaniem, niechlujstwem i związanym z tym marnotrawieniem pieniędzy, których podobno miastu brakuje. List przytaczamy w całości. Załączamy zdjęcia, które również do nas nadeszły. Pod listem umieszczamy linki do artykułów, które już poruszały tę problematykę i zachęcamy do zapoznania się z nimi. Quo vadis, Gdańsku?

„Aby zło zatriumfowało, wystarczy, by dobry człowiek niczego nie robił” – Edmund Burke

Szanowna Pani Prezydent
W roku 2016 zainaugurowałem autorski projekt krajobrazowy „SPOJRZENIE NA GDAŃSK”. Jego idea zrodziła się przed wieloma laty, jeszcze w trakcie moich studiów Master na Politechnice Barcelońskiej. Już wówczas 0wa idea oraz formuła mojego projektu wzbudziły uznanie wybitnych twórców w dziedzinie architektury krajobrazu. Między innymi Bet Figueras, profesor na wspomnianych studiach, ceniona w Europie twórczyni w dziedzinie architektury krajobrazu uznała „Spojrzenie na Gdańsk” jako bardzo nowatorski projekt krajobrazowy. Projekt konsultowałem z tak wybitnymi osobistościami jak Pierre Cardin, Juan Luis Buñuel, czy Carmen Año Feliu, którym zawdzięczam cenne wsparcie co do krajobrazowej, scenograficznej i artystycznej formuły przedsięwzięcia.

Po nadaniu mojej osobie profesorskiego tytułu Academico (najwyższego wyróżnienia akademickiego w Europie) formułę projektu omawiałem również z koleżankami i kolegami z mojej rodzimej Królewskiej Katalońskiej Akademii Sztuk Pięknych w Barcelonie, w tym z prof. Juanem Bassegodą Nonell.

Projekt SPOJRZENIE NA GDAŃSK zainaugurowałem na terenie Nadleśnictwa Gdańsk, gdzie spotkałem się z życzliwością i wsparciem. Moim pragnieniem było rozwijanie projektu przede wszystkim na obszarach administrowanych przez Gminę Miasta Gdańska. Stopniowo odzyskiwałem oraz starałem się zagospodarowywać dla mieszkańców naszego miasta zdegradowane przestrzenie o potencjale rekreacyjnym, cennym przyrodniczo i krajobrazowo oraz rewaloryzować dawne tereny parkowej zieleni komponowanej, w tym między innymi Górę Jana, tereny Biskupiej Gorki, Winnej Góry jak też pasma gdańskich wzgórz morenowych, otwierając tam nowe miejsca widokowe. Na potrzeby projektu „Spojrzenie na Gdańsk” zaprojektowałem i wdrożyłem system oznakowania, opisów oraz identyfikacji miejsc widokowych.

Każdemu otwarciu kolejnego miejsca widokowego towarzyszył w całości zrealizowany oraz wyreżyserowany, jak też prowadzony przeze mnie, spektakl artystyczny z udziałem trójmiejskich artystów.

Wyjątkowo uroczysty charakter miało otwarcie Widoku XVI na siedleckiej Winnej Górze w dniu 20 września 2020 r. Tradycyjnie, jako „Pan na Widokach” nadałem widokowi imię patrona – Macieja Kosycarza. Oprawę artystyczną, którą przygotowałem z tej okazji uświetniło kilkudziesięciu artystów z Trójmiasta! Będąc reżyserem i scenarzystą spektaklu, wielodniowe próby przed występem prowadziłem z artystami na terenie Akademii Muzycznej oraz Gdańskiej Szkoły Artystycznej. W otwarciu widoku „Macieja” wzięła udział liczna reprezentacja Miasta oraz instytucje miejskie Gdańska z prezydentem Piotrem Grzelakiem. Swoją obecnością otwarcie widoku „Macieja” zaszczyciła pani prezydent Miasta Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała, obecni byli też burmistrzowie oraz przedstawiciele pomorskich miast. Przybyły wybitne postaci świata społeczno – gospodarczego Trójmiasta, artyści oraz liczni mieszkańcy Gdańska.

W owym dniu, 20 września 2020 r. na Winnej Górze, na tym symbolicznym „Dachu Gdańska”, zapowiedziałem otwarcie mojego nowego projektu krajobrazowego pod nazwą „Gdańskie Szlaki Krajobrazowe z Muzyką i Sztuką”, projektu oczekiwanego przez mieszkańców naszego miasta. Jego realizacja dałaby też szansę wyjątkowej projekcji miasta Gdańska w Europie. Wkrótce po tym wydarzeniu ówczesny kierownik Działu Zieleni GZDiZ (gdzie realizowałem swoje projekty krajobrazowe) oświadczył, że postanowieniem Dyrekcji nowy projekt nie będzie realizowany…

Jednocześnie pod różnymi pretekstami starano się utrudniać mi realizację istniejącego projektu, w tym otwierania nowych miejsc widokowych, jak też doposażania już istniejących. Wielokrotnie informowałem osoby decyzyjne o postępującej degradacji infrastruktury tych miejsc, zarastaniu widoków, zniszczeniach. Ignorowano moją często ponawianą propozycję oraz gotowość do administrowania tym zasobem. Jedyną reakcją decyzyjnych urzędników GZDiZ był ostracyzm, pomówienia oraz naciski, bym zrezygnował z pracy w tej instytucji.

 

Niech swoistym obrazem przedstawionego stanu presji na moją osobę będzie fakt, że Dział Komunikacji i Promocji GZDiZ zmienił na swojej stronie internetowej istniejące wcześniej informacje związane z projektem „Spojrzenie na Gdańsk”, eliminując moje nazwisko zarówno w opisach samego projektu jak też pozostałych treści dotyczących otwarcia kolejnych miejsc widokowych. Owa tragikomiczna postawa konkretnych urzędników GZDiZ ma jednak swój aspekt oraz konsekwencje prawne.

Projekt „SPOJRZENIE NA GDAŃSK” posiada świadectwo ochronne Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej: PRAWO OCHRONNE NR 354478. Ochronie prawnej podlegają: nazwisko autora, nazwa „SPOJRZENIE NA GDAŃSK”, znak graficzny, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych. Określeni urzędnicy GZDiZ nie tylko wykazali swoją małość, ale też brak poszanowania dla prawa, naruszając w sposób ewidentny moje dobra osobiste. Nieukrywany w stosunku do mojej osoby ostracyzm, pomówienia, zawiść oraz naciski konkretnych urzędników Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni doprowadziły do problemów kardiologicznych, uszczerbku na zdrowiu, jakiego doznałem. W stanie zagrożenia życia przyjęto mnie do Klinicznego Oddziału Ratunkowego w Gdańsku. Musiałem poddać się intensywnemu i kosztownemu leczeniu, które trwa do dnia dzisiejszego. Sytuację tę wykorzystał Dyrektor GZDiZ rozwiązując ze mną umowę o pracę…

 

Tak oto zła wola niektórych, ich porażający brak kompetencji, zawiść urzędnicza, działanie na szkodę gdańszczan jak też władz miasta, doprowadziły do upadku unikatowego w skali europejskiej projektu realizowanego dla pożytku nas wszystkich, projektu mogącego zaoferować niezwykłą promocję oraz pozytywny wizerunek naszego miasta, jego władz, a także GZDiZ, w którym większość z grona pracowników tej instytucji to osoby kompetentne i przyjazne.

Otwarte miejsca widokowe przedstawiają obraz zatracenia, proszę spojrzeć na załączone zdjęcia!. Zaniedbane, opuszczone, zdegradowane technicznie, z pozarastanymi widokami…, a szczególnie mi bliska tzw. „Luneta Prezydencka”, oś widokowa odsłaniająca nieznany widok na gdańskie wieże z Biskupiej Górki, widok, który z trudem „odzyskałem” dedykując jednocześnie panu prezydentowi Piotrowi Grzelakowi – już nie istnieje!.

Pani Prezydent Miasta Gdańska,
Wobec powyższych faktów oświadczam, że zamykam z dniem 1 września 2023 r. moją współpracę z Gminą Miasta Gdańska i podległymi jej Instytucjami takimi jak: GZDiZ, DRMG, BRG oraz innymi, w obszarze moich projektów krajobrazowych. Nie wyrażam zgody na używanie nazwy „SPOJRZENIE NA GDAŃSK”, znaku graficznego tego projektu oraz jego formuły realizacyjnej w planowanych działaniach Miasta w tej dziedzinie.

Z poważaniem,

prof. dr inż. arch. Witold Burkiewicz
Academico de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de Barcelona, scenograf przestrzeni

W Gdańsku dnia 1 września, 2023 r.

 List w oryginale

Gdańsk Strefa Prestiżu


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts to your email.

One thought on “Projekt „Spojrzenie na Gdańsk” wycofany – list prof. Burkiewicza do prezydent A. Dulkiewicz

  • Przecież to miasto deweloperów. Tu się betonuje a nie trawki sadzi.

    Odpowiedz

Dodaj opinię lub komentarz.