Z końcem roku portal Gdańsk Strefa Prestiżu postanowił przyjrzeć się wydatkom gdańskiego magistratu na media w 2023 roku. Miasto nie przekazało nawet pół złotówki do mediów publicznych.

Raport z wydatków miasta Gdańska na media.

Media pełnią wiele ważnych funkcji. Po pierwsze, jednym z najważniejszych zadań jest dostarczanie informacji na temat wydarzeń, które mają miejsce w danym regionie. Mieszkańcy potrzebują tej wiedzy, aby być świadomymi o zmianach w ich społeczności, takich jak wydarzenia kulturalne, społeczne, polityczne czy ekonomiczne.

Po drugie, pomagają kształtować tożsamość mieszkańców danego regionu. Przekazują informacje o lokalnej historii, tradycjach, dziedzictwie kulturowym i specyfice społeczności. To ważne dla utrzymania poczucia przynależności i identyfikacji lokalnej.

Co więcej, po trzecie, dostęp do mediów lokalnych zachęca do partycypacji obywatelskiej. Ludzie, którzy są świadomi bieżących spraw w swoim otoczeniu, są bardziej skłonni uczestniczyć w lokalnych wyborach, inicjatywach społecznych i działaniach mających na celu poprawę warunków życia w ich społeczności.

Mało tego – po czwarte – media mają wpływ na sytuację gospodarczą regionu. Mogą wspierać rozwój lokalnych przedsiębiorstw, sklepów i usług poprzez promocję i reklamę. Lokalne reklamy i artykuły o miejscowych przedsiębiorstwach mogą przyczynić się do wzrostu lokalnej gospodarki.

Dostęp do mediów lokalnych, po piąte, umożliwia uzyskanie bardziej zrównoważonych informacji. Dzięki lokalnym mediom ludzie mogą uzyskać różnorodne perspektywy na temat spraw dotyczących ich społeczności, co przeciwdziała jednostronnym narracjom. Co więcej, dostęp do mediów lokalnych ułatwia tworzenie dialogu społecznego. Ludzie mają możliwość wyrażania swoich opinii, wymiany poglądów i uczestniczenia w dyskusjach na temat spraw lokalnych.

Po szóste media lokalne pełnią ważną rolę w informowaniu o sprawach związanych z bezpieczeństwem publicznym, takich jak wypadki drogowe, zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców czy inne sytuacje wymagające pilnej uwagi społeczności.

Raport z wydatków Miasta Gdańska na media. Ciąg dalszy artykułu pod filmem.

Możliwe są patologie
Tak jest jednak w idealnym w świecie mediów. Tymczasem zdarzają się też patologie. Urzędnicy przede wszystkim mogą przekazywać selektywne informacje lub manipulować faktami w celu stworzenia korzystnego dla siebie obrazu. Mogą celowo zatajać niekorzystne informacje lub „podkręcać” pozytywne aspekty swojej działalności. Ponadto niektórzy urzędnicy mogą próbować zastraszać dziennikarzy. Po co? Aby zniechęcić ich do badania pewnych tematów lub publikowania niekorzystnych informacji. To działanie może wpływać na niezależność mediów.

Niektórzy urzędnicy i lokalni politycy mogą próbować podważać wiarygodność mediów poprzez stosowanie retoryki antymediowej. Może to obejmować oskarżania mediów o fake newsy czy manipulacje, nawet gdy są one rzetelne.

Jednym ze sposobów wpływania na media jest przekazywanie im środków z urzędu. Sposób jest znany od dawna. Polega on na powolnym podawaniu środków finansowych od urzędników do momentu, w którym dana redakcja nie może już bez nich funkcjonować. Wtedy następuje uzależnienie. Póki media mają środki z reklam nie ma podstaw podejrzewać ich o publikowanie treści przychylne lokalnym władzom.

Z tego powodu portal Gdańsk Strefa Prestiżu sprawdził wydatki wyłącznie Urzędu Miasta Gdańska na większe podmioty prowadzące redakcje. Zestawienie zostało przygotowane na podstawie rejestru wydatków miasta z datą na 28 grudnia 2023 r.

Raport z wydatków miasta Gdańska na media

Tygodnik Powszechny Sp z o.o. – 12 tys. zł – 1 umowa
Spółka będąca właścicielem tytułu: Tygodnik Powszechny, ukazujący się od 1945 tygodnik katolicki o tematyce społeczno-kulturalnej i politycznej, założony przez kardynała Adama Stefana Sapiehę.

Polska Press Sp. z o.o. – 21 tys. zł – 5 umów
Medialnie Polska Press Grupa, dawniej Grupa Wydawnicza Polskapresse – polska grupa wydawnicza założona w 1991, należąca od 2021 do Orlenu, wydająca w 2022 roku 20 dzienników regionalnych, 108 tygodników lokalnych i cztery dodatki telewizyjne oraz ponad 600 serwisów internetowych (stan na 2018 rok).

Time S.A. – 24 tys. zł – 5 umów
To spółka zorganizowana przy Zjednoczonych Przedsiębiorstwach Rozrywkowych, właściciel kilkudziesięciu rozgłośni radiowych działających pod różnymi markami: Radio Eska, Eska Rock, Radio SuperNova, VOX FM, Radio Plus.

Eurozet Sp z o.o. – 33 tys. zł – 8 umów
Eurozet Sp. z o.o. to polska firma radiowa, która jest jednym z głównych firm na rynku radiowym w Polsce. Holding mediowy, skupia spółki funkcjonujące na rynku radiowym i koordynuje ich działalność.

Grupa RMF Sp z o.o. – 40 tys. zł – 6 umów
Grupa RMF (do 2009: Broker FM) – spółka wydzielona, jako podmiot zarządzający, w 1997 roku z pierwotnej struktury radia RMF FM. W skład grupy wchodzą RMF Classic, RMF MAXX i RMF Ukraina.

Gremi Media Sp z o.o. – 156 tys. zł – 4 umowy
Gremi Media SA to czołowa grupa mediowa w Polsce z unikatowymi tematycznie mediami ekonomicznymi i biznesowymi oraz internetowym portfolio dla profesjonalistów i menadżerów wysokiego szczebla.

Fundacja „A1 Press – Dziennikarze dla Pomorza” – 157 tys. zł – 8 umów
To wydawca portalu „zawszepomorze.pl” i tygodnika regionalnego „Zawsze Pomorze”. Fundacja została założona 12.10.2021 roku i już od początku swego istnienia otrzymuje duże środki na funkcjonowanie. Redakcje tworzą emerytowani dziennikarze, jak i ci, którzy odeszli ze spółki Polska Press po przejęciu jej przez Orlen. Głównymi celami fundacji są: działanie na rzecz zapewnienia wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechnia informacji przez obywateli Rzeczypospolitej Polski.

RASP – 170 tys. zł – 2 umowy
Ringier Axel Springer Polska, do 2010 Axel Springer Polska – spółka prawa handlowego, wydawca prasy i mediów internetowych, istniejący od 1994. Wydaje m.in. „Fakt”, „Onet.pl”, „Newsweek”.

Trojmiasto.pl Sp. z o.o. – 182 tys. zł – 20 umów
Regionalny portal internetowy. Lider na rynku lokalnych mediów informacyjnych.

Agora S.A. – 194 tys. zł – 12 umów
Spółka Agora S.A. to polska firma medialna, będąca jednym z najważniejszych graczy na rynku mediów w Polsce. Spółka działa głównie w sektorze mediów. Jest właścicielem i wydawcą wielu znaczących mediów w Polsce, w tym m.in. jednej z największych polskich gazet codziennych, „Gazety Wyborczej”. Oprócz tego Agora jest również obecna w innych segmentach rynku medialnego, w tym w radiu, internecie i telewizji.

TVN S.A. – 200 tys. zł – 2 umowy
Przedsiębiorstwo medialno-rozrywkowe powstałe w maju 1995 roku jako TVN sp. z o.o. W 2004 roku wraz z debiutem na GPW przekształcone w spółkę akcyjną. Od 2015 roku spółka nie jest już notowana na GPW. Do grupy medialnej TVN należy również Agencja TVN – producent i dystrybutor materiałów newsowych w Europie Środkowej i Wschodniej oraz TVN Media – jedno z wiodących biur sprzedaży reklam w Polsce.

W zestawieniu nie ma spółek: Telewizja Polska, Radio Gdańsk, czy Polskie Radio.

Warto nadmienić, że w strukturach miasta funkcjonuje również portal gdansk.pl Umowa trzyletnia opiewa na kwotę ok. 15 mln zł. W skali roku na prowadzenie i rozwój miejskich serwisów miasto przeznacza ok. 5 mln zł.

Maciej Naskręt

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.