Rozmawialiśmy z Rogerem Jackowskim, miejskim aktywistą i działaczem Rowerowej Metropolii, na temat historii wspólnego biletu komunikacji miejskiej i dlaczego od ponad 20 lat nie ma takiego biletu w gdańskiej metropolii.

Jackowski powiedział nam, że pomysł wspólnego biletu komunikacji miejskiej istniał już od wielu lat, ale nigdy nie został zrealizowany. Istnieje wiele powodów, dla których tak się stało, ale głównymi z nich są brak koordynacji między różnymi samorządami, które zarządzają transportem publicznym w gdańskiej metropolii, a także brak politycznej woli do realizacji tego projektu.

System FALA miał być rozwiązaniem problemu braku wspólnego biletu komunikacji miejskiej, jednak nie został on prawidłowo wdrożony. Mieszkańcy nie zostali odpowiednio poinformowani o tym systemie i nie mieli możliwości wyrażenia swojego zdania w tej sprawie. Samorządowcy nie ponoszą odpowiedzialności za swoje błędy w tej kwestii, co dodatkowo frustruje mieszkańców.

Przeczytaj

Sam system biletu wspólnego FALA również nie jest idealny. W założeniach miał on być przejrzysty i efektywny, jednak okazał się nieszczelny i nieefektywny. Obawy mieszkańców są uzasadnione, ponieważ wdrożenie tego systemu wiąże się z potencjalnym wzrostem cen biletów komunikacji miejskiej. To może oznaczać większe obciążenie dla portfela, zwłaszcza dla tych, którzy korzystają z transportu publicznego na co dzień.

Bez odpowiedzialności

Niektóre samorządy rozważają nawet wycofanie się z systemu FALA ze względu na jego wady i negatywne skutki. To jasny sygnał, że coś jest nie tak z tym systemem.

Prezydenci i zarząd spółki odpowiedzialni za wprowadzenie systemu FALA nie udzielają pełnej informacji mieszkańcom. Ważne jest, aby urzędnicy byli bardziej transparentni i otwarci wobec mieszkańców, udzielając im pełnych informacji na temat systemu FALA i słuchając ich opinii.

Mieszkańcy Gdańskiej metropolii mają prawo do korzystania z nowoczesnego i efektywnego systemu komunikacji miejskiej. Wdrożenie wspólnego biletu komunikacji miejskiej jest jednym z kluczowych kroków w tym kierunku. Urzędnicy powinni zrobić wszystko, aby ten system został wdrożony w sposób prawidłowy i transparentny, a także aby mieszkańcy mieli możliwość wyrażenia swojego zdania w tej sprawie.

Andrzej Ługin

Dodaj opinię lub komentarz.