Gościem Gdańsk Strefa Prestiżu był Piotr Mazurek — Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej. Rozmawialiśmy o wsparciu działań młodzieży.

Z inicjatywy Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej został przygotowany w ramach Komitetu ds. Pożytku Publicznego Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Pierwszy raz w historii środki finansowe zostały zagwarantowane na poziomie samorządów uczniowskich, akademickich i doktoranckich, a także młodzieżowych rad na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego.

O dotację mogą ubiegać się również organizacje młodzieżowe. Środki przeznaczone na realizację programu to 10 mln zł w roku 2022, a następnie co roku 20 mln zł. Minister Piotr Mazurek opowiedział o największych ogólnopolskich konsultacjach społecznych, które objęły młodzież. Wzięło w nich udział ok. 30 tys. młodych ludzi ze wszystkich regionów kraju oraz przedstawiciele polskiej młodzieży mieszkającej i studiującej za granicą. Rozmawialiśmy również o międzynarodowym festiwalu – Niepokorni Niezłomni Wyklęci w Gdyni.

Andrzej Ługin

 

Dodaj opinię lub komentarz.