Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Stutthof w Sztutowie i Muzeum Zamkowe w Malborku zapraszają do udziału w IV edycji konferencji Żuławy w 1945 roku – Niedomknięte Księgi, która odbędzie się 1 grudnia 2017 r. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, plac W. Bartoszewskiego 1, wejście główne, poziom – 3, Sala kinowa.

Konferencja „Żuławy w 1945 roku” po raz pierwszy odbywa się w Gdańsku i jest przeznaczona dla badaczy dziejów Żuław, regionalistów i wszystkich tych, których interesują dzieje tych ziem w burzliwym roku 1945. Dla tych terenów czas końca wojny i przejścia do nowej powojennej rzeczywistości był okresem szczególnym pod wieloma względami (kwestie narodowościowe, autochtoni, ludność niemiecka, instalowanie się polskich władz, odbudowa gospodarcza i wiele innych). Celem konferencji jest przybliżenie tematyki szerszej publiczności, badania wydarzeń roku 1945 na Żuławach i prezentowanie wyników tych badań. Po każdej edycji konferencji wydawana jest publikacja pokonferencyjna.

Kolumna pochwyconych w zdobytym Elblągu niemieckich kobiet i mężczyzn przeznaczonych do deportacji w głąb Związku Sowieckiego. Luty 1945, fot. Borys Wieljaszew.
Kolumna pochwyconych w zdobytym Elblągu niemieckich kobiet i mężczyzn przeznaczonych do deportacji w głąb Związku Sowieckiego. Luty 1945, fot. Borys Wieljaszew.

Program konferencji

 • 10.30 Rejestracja
 • 11.00 Rozpoczęcie konferencji przez Organizatorów:
  Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin, Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr Karol Nawrocki,Dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie Piotr Tarnowski, W-ce dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku prof. Janusz Hochleitner.
 • 11.30 Sesja I: Cień wojny, moderator prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski
  Wojciech Łukaszun (Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku) Ratunek czy zagrożenie? Armia Czerwona wobec alianckich jeńców wojennych na Żuławach w 1945 r. Ryszard Rząd (Muzeum Zamkowe w Malborku) Nieznana niemiecka relacja z walk o Malbork w 1945 r. dr Tomasz Gliniecki (Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku) Atak na Gdańsk od strony Żuław w świetle dziennika działań bojowych 2 Armii Uderzeniowej z marca 1945 r. dr Daniel Czerwiński (Instytut Pamięci Narodowej oddział w Gdańsku) Reakcje Sowietów na skargi polskiej ludności – przyczynek do dziejów Żuław w 1945 r. dr hab. Karol Polejowski, prof. Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku (Muzeum Zamkowe w Malborku) Malborska grupa wsparcia V Brygady Wileńskiej AK (1945-1946). Bartłomiej Garba (Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku) Wysiedlenie Niemców z powiatu malborskiego w latach 1945-1947 dr Marcin Owsiński (Muzeum Stutthof w Sztutowie) Żuławy na łamach „Dziennika Bałtyckiego” 1945-1946 prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski (Uniwersytet Gdański, Muzeum Stutthof w Sztutowie) Prusy Wschodnie w planach Polskiego Państwa Podziemnego. Działalnośćbieżąca i plany powojenne
 • 13.30 Przerwa kawowa (bistro poziom -2), w trakcie której uczestnicy konferencji mają możliwość zapoznania się z wystawą Zachować Pamięć. Praca przymusowa i niewolnicza obywateli polskich na rzecz III Rzeszy w latach 1939-1945
 • 14.30 Sesja II: Węzły pamięci, moderator prof. dr hab. B. Chrzanowski dr hab. Halina Łach (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
  Sprawa wytyczenia i delimitacji polsko-rosyjskiej granicy przylegającej do Morza Bałtyckiego po II wojnie światowej dr Marcin Westphal (Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku) Próby kontynuowania produkcji miniaturowych okrętów podwodnych typu Seehund w Stoczni nr 16 w Elblągu Marcin Tymiński (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku) Żuławy i Mierzeja Wiślana 1945 roku w świadectwach archeologicznych Łukasz Kępski (Klub Nowodworski w Nowym Dworze Gdańskim) Dzień Osadnika w Nowym Dworze Gdańskim: geneza, realizacja, plany na przyszłość dr hab. Wiesław Bolesław Łach, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Komenda 22 Odcinka WOP w Braniewie w ochronie granicy przylegającej do Morza Bałtyckiego dr hab. Janusz Hochleitner, prof. UWM (Muzeum Zamkowe w Malborku) i Robert Jamroz (Stowarzyszenie Historyczne im. V Wileńskiej Brygady AK w Sopocie) Upamiętnianie bohaterów historii najnowszej a świadomość historyczna mieszkańców Żuław Aleksandra Paprot-Wielopolska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu) Pamięć o 1945 roku na Żuławach w narracjach powojennych osadników – perspektywa antropologiczna
 • 16.30 Dyskusja i podsumowanie

Gdańsk Strefa Prestiżu Muzeum II Wojny Światowej

Dodaj opinię lub komentarz.