W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 18 października br. została otwarta wystawa czasowa poświęcona utworzeniu armii gen. Władysława Andersa w Związku Sowieckim w 1941 r.

Ekspozycja ta jest dwuczęściowa. Jej pierwsza część, zewnętrzna, znajduje się na placu przed wejściem głównym do gmachu muzeum, druga – wewnątrz budynku, na holu na poziomie – 3, przy wejściu na wystawę główną.

Na planszach składających się na część zewnętrzną ekspozycji zostały zaprezentowane mapy, fotografie oraz opisy formowania się armii gen. Władysława Andersa oraz poszczególnych etapów wymarszu tej armii z ZSRR, poprzez kraje Bliskiego Wschodu, gdzie połączyła się z Wojskiem Polskim na Wschodzie, tworząc Polską Armię na Wschodzie, a następnie 2. Korpus Polski, który walczył w Europie Zachodniej np. pod Monte Cassino.

Część druga poświęcona została Polakom – zesłańcom do Związku Sowieckiego, więźniom łagrów i więzień NKWD, katorżnikom. Realia życia na zesłaniu pokazują eksponaty – przedmioty pochodzące od osób prywatnych, podarowane Muzeum II Wojny Światowej. Są to np. odzież robocza noszona przy wyrębie lasu, piła do drewna, listy pisane przez zesłańców, legitymacje wojskowe (i in. dokumenty) oraz mundur żołnierza armii gen. Andersa.

Wystawa ta pokazuje genezę powstania Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, zwanych potocznie armią gen. Andersa (od nazwiska dowódcy), które zostały sformowane w Związku Sowieckim, po podpisaniu układu Sikorski – Majski w lipcu 1941 r. Jej szeregi zasilili Polacy uwolnieni z sowieckich więzień i łagrów. Byli chorzy, wycieńczeni nadludzką pracą np. przy wyrębie drzew w tajdze, w ekstremalnych warunkach, niedożywieni, jednak przepełnieni wielką wolą walki o odzyskanie niepodległości. Wielu z nich zmarło, jeszcze przed wymarszem z ZSRR lub w trakcie. Niestety władze sowieckie utrudniały zwalnianie polskich obywateli z więzień. Wielu z nich nie zdążyło już dołączyć do armii gen. Andersa. Niektórzy zostali wcieleni później do armii Berlinga lub opuścili ZSRR dopiero po zakończeniu II wojny światowej.

Wystawę tę opracował zespół kuratorski pracowników Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Można oglądać do 28 grudnia br.

Maria Sadurska

Dodaj opinię lub komentarz.