Przemysław Ryś, radny miasta Gdańska, znalazł się po raz drugi w centrum uwagi portalu Gdańsk Strefa Prestiżu, nie tylko ze względu na wątpliwości co do jego miejsca zamieszkania, ale również przez szczegóły dotyczące jego finansowych oświadczeń. Postanowiliśmy je zbadać.

Oświadczenie majątkowe wskazuje, że Przemysław Ryś jest biedny jak mysz kościelna.

W świecie, gdzie zarobki często decydują o naszym statusie społecznym, historie takie jak Przemysława Rysia, rzucają nowe światło na pojęcie finansowego przetrwania. Jego ostatnie oświadczenie majątkowe odsłania rzeczywistość, w której miesięczne dochody wynoszą zaledwie 2,2 tys. zł rocznie – ok. 120 zł miesięcznie. Takie środki zarobił w 2022 r. będąc jednym spośród dwóch właścicieli firmy Wittman, która mieści się w prestiżowej lokalizacji – Centrum Handlowym Madison.

Zarządzanie firmą w dzisiejszych czasach to nie lada wyzwanie, a już szczególnie gdy przychody wynoszą 18 tys. zł przy kosztach prowadzenia działalności na poziomie 16 tys. zł. Ta matematyka pozostawia niewielkie pola manewru dla Rysia, skazując go na walkę o każdy grosz.

Dodatkowo dieta radnego, która stanowi znaczącą część jego dochodów, przynosi miesięcznie 2,7 tys. zł. Choć kwota ta jest nieco wyższa od zarobków z firmy, to wciąż pozostaje na poziomie, który wielu uznałoby za niezadowalającą. Ryś musi balansować pomiędzy obowiązkami radnego a zarządzaniem firmą, co niejednokrotnie może stawiać go w trudnej sytuacji finansowej.

Ostatnie oświadczenie majątkowe Rysia ujawnia również, że radny zmaga się z kredytem, którego pozostało do spłaty 133 tys. zł. W ciągu ostatniego roku udało mu się zmniejszyć zadłużenie zaledwie o 4 tys. zł, co podkreśla skalę jego finansowych zmagań.

Stajnia Augiasza #9 Biedny jak radny Przemysław Ryś? Ciąg dalszy artykułu pod materiałem filmowym.

A jak było w przeszłości?

W 2018 roku na uwagę zasługuje fakt zgromadzenia środków finansowych w wysokości 45 000 zł na koncie osobistym. Równocześnie Ryś prowadził wspomnianą firmę Wittman, z której dochód wyniósł skromne…. 1 200 zł. W tym samym czasie jego zobowiązania finansowe obejmowały kredyt hipoteczny na kwotę 156 150 zł, co sugeruje istotne zaangażowanie w długoterminowe zobowiązania.

Rok 2019 przynosi pewne zmiany, w tym spadek środków na koncie – 5 000 zł, co może świadczyć o udanej inwestycji w samochód Mercedes GLK. Dochody z firmy Wittman wzrosły do 3 309 zł, co jest znaczną poprawą w stosunku do poprzedniego roku. Pojawia się także nowe zobowiązanie w postaci pożyczki gotówkowej na kwotę 28 938 zł, co może wskazywać na nieprzewidziane wydatki lub inwestycje wymagające dodatkowego finansowania.

W 2020 roku obserwujemy dalszy wzrost środków finansowych zgromadzonych na koncie, osiągając 17 000 zł. Dochód z działalności firmy Wittman znacząco wzrósł do 23 889 zł – 2 000 zł miesięcznie, co może sugerować rozwój tej działalności lub udany rok pod względem biznesowym. Wtedy był też COViD, może stąd duże wpływy, np. z tarcz? Saldo kredytu hipotecznego zmniejsza się do 144 512 zł, co wskazuje na systematyczną spłatę zobowiązań. Saldo pożyczki gotówkowej zmniejsza się do 23 500 zł.

Rok 2021 przynosi pierwszą stratę w działalności firmy Wittman, wynoszącą -527 zł w całym roku, co może wskazywać na trudności gospodarcze lub nieudane inwestycje w tym okresie. Środki finansowe na koncie radnego spadły do 0 zł, a saldo kredytu hipotecznego obniżyło się do 137 879 zł. Na szczęście była dieta radnego. W tym roku pożyczka gotówkowa została spłacona w całości, co jest pozytywnym sygnałem w kontekście zarządzania finansami osobistymi.

Zaskakujące wyniki

Jak Przemysław Ryś radzi sobie z takimi „głodowymi” dochodami? Nie ulega wątpliwości, że wymaga to od niego nie tylko ogromnej dyscypliny finansowej, ale i kreatywności w poszukiwaniu dodatkowych źródeł dochodu. Jego historia to przypomnienie, że za fasadą oficjalnych tytułów i pozycji zawodowych, mogą kryć się codzienne zmagania z ograniczeniami budżetowymi.

Dla wielu sytuacja Rysia może być trudna do wyobrażenia, jednak stanowi ona rzeczywistość, z którą boryka się niejedna osoba pełniąca publiczne funkcje lub prowadząca własną działalność. Do tego jeździ paliwożernym SUV-em – Mercedesem GLK. To przestroga przed stereotypowym myśleniem o „łatwym życiu” biznesmenów i polityków, podkreślając, że nie każdy, kto działa w tych sferach, żyje w dostatku.

Oświadczenie wskazuje, że Przemysław Ryś jest biedny jak mysz kościelna.

Te informacje każą stawiać pytania o jego zdolność do efektywnego zarządzania osobistymi finansami, jak również o to, w jaki sposób jego sytuacja ekonomiczna wpływa na podejście do spraw miasta i decyzji radnych. Mieszkanie poza Gdańskiem dodatkowo komplikuje obraz radnego jako przedstawiciela mieszkańców, sugerując potencjalną przepaść między jego codziennymi doświadczeniami a realiami życia większości gdańszczan.

Zresztą kilka lat temu radny Ryś został uznany przez lokalną „Gazetę Wyborczą” jednym z najbiedniejszych radnych w mieście. Mimo to ludzie mu ufają.

Maciej Naskręt

od redakcji:

Oświadczenia majątkowe radnego Przemysława Rysia pokazują, iż jako pośrednik nieruchomości osiągnął następujące dochody:

  • w roku 2014 (dane za 11 m-cy) – 6679,18 zł, tj. 607,19 zł miesięcznie, przy kosztach rocznych 1734,21 zł  (157,66 zł miesięcznie) + umowa zlecenie 1100 zł rocznie, odłożone 10 000 zł w walucie polskiej
  • w roku 2015  zarobił na zleceniu od Wittman Nieruchomości całe 1200 zł (bez diety umarłby radny  z głodu, ale jak on odłożył kolejne 15 000 zł?)
  • w roku 2016 jedynym dochodem jest znowu zlecenie od Wittman Nieruchomości 1200 zł, ale odłożone środki finansowe wzrosły o kolejne 10 000 zł – do 35 000
  • w roku 2017 znowu 1200 zł na zleceniu
  • w roku 2018 odłożył kolejne 10 000 zł zarabiając rocznie 1200 zł
  • w roku 2019 środki finansowe spadły z 45 000 na 5 000 (ale pojawił się Mercedes) przy dochodach rocznych 3309,66 zł (miesięcznie 275,81 zł)
  • w roku 2020   dochód naszego pośrednika po raz pierwszy i jedyny wzrósł na poziom 23 889,34 zł rocznie (1990,78 zł miesięcznie), pewno dlatego odłożył 17 000 zł
  • w roku 2021 radny spłukał się z oszczędności,  a spółka zanotowała stratę 5270,88 zł (przychody wyniosły 11 787,17 zł, prawie 1000 zł miesięcznie)
  • w roku 2022  praca w Wittmanie przyniosła  dochód roczny 2283,53 zł (190,29 zł miesięcznie)

W miarę upływu lat – trzeba to dodać – rosła dieta i zarobki z pełnienia funkcji społecznych, ale jak rosła kredytu na dom, który nie należał do Przemysława Rysia i który to kredyt jest wykazywany w oświadczeniach, to nie wiem. Ale bez diety chyba ciężko byłoby go spłacać?

Z analizy tych oświadczeń wniosek nasuwa się jeden: pośrednictwo na rynku nieruchomości to bardzo niedochodowy interes, ale fascynujący, skoro można latami zarabiać tylko 100 zł miesięcznie i w nim tkwić. Chyba z miłości do nieruchomości.

Oświadczenia majątkowe można pobrać z tej strony – https://bip.gdansk.pl/prawo-lokalne/Radni-Miasta-Gdanska,a,236226

Anna Pisarska

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.