Strefa uzyskała sygnał od Czytelnika, zwracającego uwagę na ważną sprawę, którą nie jest zainteresowane żadne medium w Gdańsku. Chodzi o podejrzenie wystąpienia mobbingu w Teatrze Wybrzeże.

To temat ważny i mimo że Strefa nie specjalizuje się w kulturze i sztuce, postanowiliśmy zainteresować się zagadnieniem. Po researchu internetowym i rozmowach otwieramy temat od pytań do dyrektora Adam Orzechowskiego.

Strefa do dyrektora Teatru Wybrzeże
16 marca 2021 r. Teatr Wybrzeże poinformował o wdrożeniu procedur antymobbingowych na wniosek jednego z realizatorów zaangażowanych w produkcję spektaklu „Lilla Weneda” w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego. W jednym z artykułów w internecie można przeczytać, że sprawa była znana Teatrowi co najmniej już od 1 marca. W wywiadzie zamieszczonym w internecie 17 marca dyrektor Adam Orzechowski poinformował:

„Mam nadzieję, że wyniki prac komisji będą znane w ciągu najbliższych dwóch-trzech tygodni. W zależności od tego, co orzeknie to ciało, będziemy prowadzić dalsze niezbędne działania”.

Minęło już sporo czasu, dlatego mamy pytania do Pana Dyrektora:

  • Kiedy będą znane wyniki prac Komisji?
  • Czy praca komisji dotyczy tylko spektaklu „Lilla Weneda” czy także innych, wcześniejszych sytuacji związanych z aktywnością artystyczną reżysera Grzegorza Wiśniewskiego?
  • Czy osobą pokrzywdzoną jest tylko „osoba niezatrudniona na stałe w Teatrze Wybrzeże, która uczestniczyła w pracach nad spektaklem”?
  • Czy raport z prac Komisji będzie w jakiejś części upubliczniony? Jeśli tak, to kiedy?
  • Czy dyrektor teatru poinformuje publicznie o działaniach podjętych po uzyskaniu raportu?
  • Czy oprócz zgłoszenia, które zapoczątkowało wdrożenie procedur antymobbingowych, doszło do zawiadomień prokuratury?

Odpowiedź Teatru Wybrzeże:
W odpowiedzi na zadane przez Pana pytania informujemy, że postępowanie przed Komisją Antymobbingową dotyczyło wyłącznie zdarzeń objętych skargą, zaistniałych przy realizacji spektaklu pt. „Lilla Weneda”. Wynika to z charakteru procedury antymobbingowej, wszczynanej na wniosek konkretnej osoby uważającej, że została poddana mobbingowi lub dyskryminacji. Postępowanie przed Komisją Antymobbingową zostało zakończone, przy czym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy dalsze czynności wymagają stawienia się w pracy jednej z osób bezpośrednio zaangażowanych w sprawę, która na tą chwilę jest nieobecna. Ta okoliczność nie wstrzymuje jednak działań zmierzających do wdrożenia rekomendacji przedstawionych przez Komisję Antymobbingową, obejmujących w szczególności szkolenia antymobbingowe i szkolenia z komunikacji i asertywności.

Jednocześnie zawiadamiamy, że postępowanie przed Komisją ma charakter poufny i dotyczy to również dokumentów wytworzonych w trakcie jej prac. W związku z tym protokół z prac Komisji nie zostanie upubliczniony. Dyrekcja Teatru Wybrzeże nie ma poza tym informacji o ewentualnych zawiadomieniach do prokuratury, ale decyzje w tych kwestiach należą do osób uważających, że ich dobra prawne zostały naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

Komentarz
Z braku konkretów w odpowiedzi (nazwiska, rekomendacje) domyślamy się, że sytuacja w Teatrze Wybrzeże jest trudna dla wielu. To wielki test dla całego zespołu – czy Teatr wyjdzie z tego wzmocniony, czy pozostanie niesmak? W takich sytuacjach jest tylko jedna, godna ścieżka postępowania: transparentna, uczciwa, odważna. Czekamy na publikację wniosków komisji i ogłoszenie sposobu realizacji rekomendacji, co wydaje się opcją minimum w tej sprawie.

Tomek Malik

 

 

 

 

Dodaj opinię lub komentarz.