Do czego służyły budynki określane niegdyś mianem pakowni i gdzie je wybudowano w naszym mieście?

Otóż w połowie XVII w. Rada Miasta Gdańska zleciła Georgowi Strakowskiemu (1614 – 1675), budowniczemu miejskiemu i fortyfikatorowi, wybudowanie magazynu drobnicy, artykułów pakowanych w worki, bele, paczki, z których przechowywaniem był zawsze problem (w przeciwieństwie do artykułów masowych np. zboża, do których składowania służyły spichlerze).


Georg Strakowski wybudował ów obiekt na Wyspie Spichrzów nad Nową Motławą (na jej lewym brzegu), pomiędzy uliczkami: Żytnią a Spichrzową. Nadał mu formę wczesnobarokową; fasada skierowana była ku Motławie. Budynek ten mógł kojarzyć się z Wielką Zbrojownią, gdyż składał się z czterech segmentów identycznej wysokości, z których każdy nakryty był dwuspadowym dachem. Przypominały one rząd sąsiadujących ze sobą kamieniczek. Budynek ten otrzymał konstrukcję szkieletową, podobnie jak spichlerze. Zarówno jego przyziemie, jak i poddasze wykorzystywane było do celów użytkowych. Otaczał go mur z trzema bramami. Został zniszczony w 1945 r. i niestety nie odbudowano go.

Drugi obiekt o podobnej funkcji wybudowano sto lat później (w 1750 r.) przy ul. Szafarnia pod nr 7, na prawym brzegu Nowej Motławy, w miejscu wyburzonego spichrza. W odróżnieniu do budynku wzniesionego na Wyspie Spichrzów, ten określany był jako „Nowa Pakownia”.
Po zajęciu Gdańska przez Prusy, został on przejęty przez pruski Resort Finansów. Odtąd składowano w nim artykuły drobnicowe (które przechodziły przez gdański port), przed należną kontrolą ze strony inspektorów celnych. Władze pruskie w sąsiednim budynku (pod nr 8-10) umieściły biura Dyrekcji Ceł i Akcyzy (Provinzial-Steuerdirektion und Hauptzollamt), zaś pod nr 11 zlokalizowano siedzibę władz rejencji gdańskiej (w budynku wzniesionym już w okresie porozbiorowym). Po przeniesieniu tego ostatniego urzędu w 1886 r. na ulicę Nowe Ogrody 12-16, budynek ów został przejęty przez Resort Finansów. Umieszczono w nim biura celne i podatkowe. W taki sposób wszystkie te sąsiadujące ze sobą budynki utworzyły jeden kompleks administracyjny. Po utworzeniu II WMG umieszczono tam Urząd Celny II Wolnego Miasta Gdańska, po niemiecku Landeszollamt (w czasie drugiej wojny światowej był tamże niemiecki Urząd Celny).

W przeciwieństwie do Starej Pakowni, Nowa Pakownia przetrwała wojnę. Przez wiele lat znajdował się w tym starym, osiemnastowiecznym budynku magazyn Gdańskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego „Dagoma”. Po restrukturyzacji przedsiębiorstwa i przeniesieniu go w 2001 r. do Pucka (jako „Dagoma” sp. z o.o.), opuszczony obiekt wykupiła firma „Navimor International” sp. z o.o. (zajmująca się eksportem statków, konstrukcji okrętowych oraz wyposażenia okrętowego). Po przeprowadzonym gruntownym remoncie budynku otwarto w nim w 2008 r. pięciogwiazdkowy hotel „Gdańsk” wraz z restauracją „First Floor” i minibrowarem – „Brovarnia”. Hotel ten posiada również centrum konferencyjne oraz nowoczesne Med SPA.

hotel Gdańsk ul. Szafarnia 9

Maria Sadurska

Stara Pakownia

Nowa Nakownia

Dodaj opinię lub komentarz.