Wydarzenia i informacje

Ogólnopolska konferencja naukowa „Uczelnie wyższe w Trójmieście w latach 1945-1970”

W środę 16 listopada 2022 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa „Uczelnie wyższe w Trójmieście w latach 1945–1970”. Jej organizatorami są Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku i Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego.

Odbudowa i rozwój miasta zależały zarówno od zaangażowania społecznego, jak i dobrze przygotowanych kadr, których dostarczały uczelnie. Jeszcze w 1945 r. w Gdańsku powstały m.in. Politechnika oraz Akademia Lekarska. Część trójmiejskich uczelni nie tylko odegrała istotną rolę w życiu naukowym kraju, ale również pełniła funkcję ważnych ośrodków kulturotwórczych. Na pracy uczelni silne piętno odcisnęła atmosfera polityczna, wpływająca na postawy kadry naukowej i studentów.
Uczestnicy konferencji będą przyglądać się początkom i organizacji trójmiejskich uczelni w pierwszym ćwierćwieczu po II wojnie światowej, a także roli pracowników naukowych w tworzeniu nauki. Swoje wystąpienia zaprezentują przedstawiciele instytucji i ośrodków akademickich Trójmiasta oraz goście z innych krajowych placówek.

Serdecznie zapraszamy pasjonatów historii polskiego szkolnictwa wyższego i miłośników dziejów Trójmiasta.
Patronat medialny nad konferencją objęły Radio Gdańsk, portal historyczny Histmag i portal Gdańsk Strefa Prestiżu

OTWARCIE KONFERENCJI

 • 10.00–10.05 – dziekan Wydziału Historycznego UG prof. UG dr hab. Arkadiusz Janicki
 • 10.05–10.10 – naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN dr Daniel Czerwiński

PANEL I (10.10–11.25)

 • 10.10–10.25 – prof. UŚ dr hab. Maciej Fic (Uniwersytet Śląski), Polityka władz Polski „ludowej” wobec humanistycznych środowisk naukowych w latach 1945–1970
 • 10.25–10.40 – prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (Uniwersytet Gdański, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie), Kaszubi i sprawy kaszubskie w środowisku akademickim Trójmiasta (lata 1945-1970)
 • 10.40–10.55 – dr Piotr Abryszeński (Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku), Życie studenckie w Trójmieście 1945–1970
 • 10.55–11.10 – prof. UG dr hab. Arnold Kłonczyński & Anna Siekierska (Uniwersytet Gdański), Kondycja socjalno-bytowa kadry naukowo-dydaktycznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie w okresie powojennym
 • 11.10–11.25 – dyskusja
 • 11.25–11.40 – przerwa kawowa

PANEL II (11.40–13.10)

 • 11.40–11.55 – Barbara Ząbczyk-Chmielewska (Politechnika Gdańska), Tradycje kresowe Politechniki Gdańskiej
 • 11.55–12.10 – dr Jacek Halasz (Gdański Uniwersytet Medyczny), Początki i organizacja Akademii Lekarskiej w Gdańsku oraz jej wileńskie korzenie
 • 12.10–12.25 – Przemysław Namsołek (Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku), Pracownicy naukowi Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej o rodowodzie wileńskim i ich rola w odbudowie i rozbudowie Pomorza Gdańskiego po 1945 roku
 • 12.25–12.40 – Dominik Bień (Uniwersytet Gdański), Geneza powołania Uniwersytetu Gdańskiego
 • 12.40–12.55 – Bartosz Gondek (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku), Od TWF do WSWF, czyli od sportowego technikum do wyższej uczelni w Trójmieście
 • 12.55–13.10 – dyskusja
 • 13.10–14.00 – przerwa

PANEL III (14.00–15.30)

 • 14.00–14.15 – prof. AMW dr hab. Piotr Semków (Akademia Marynarki Wojennej), Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej 1946–1955
 • 14.15–14.30 – prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski (Uniwersytet Gdański), Prof. zw. dr hab. Bogusław Drewniak – wybitny naukowiec i dydaktyk
 • 14.30–14.45 – dr Krzysztof Prętki (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), Jarosław Iwaszkiewicz (1906–1985). Profesor nauk medycznych. Twórca gdańskiej otolaryngologii. Doktor honoris causa Akademii Medycznej w Gdańsku
 • 14.45–15.00 – Łukasz Bień (Uniwersytet Gdański), Roman Czernecki – osiągnięcia, kontrowersje, opinie
 • 15.00–15.15 – dr Adrian Watkowski (Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku), Pułkownik Gereon Grzenia-Romanowski jako szef Studium Wojskowego Politechniki Gdańskiej w latach 1949–1956
 • 15.15–15.30 – dyskusja
 • 15.30–15.45 – przerwa kawowa

PANEL IV (15.45–17.15)

 • 15.45–16.00 – dr Monika Płuciennik (Uniwersytet Gdański), Źródła do badań nad historią szkolnictwa wyższego w latach 1945-1970 w archiwach uczelni zrzeszonych w Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU)
 • 16.00–16.15 – dr Renata Knyspel-Kopeć (Ministerstwo Spraw Zagranicznych), Uczelnie wyższe Trójmiasta na łamach „Dziennika Bałtyckiego” w latach 1945–1970
 • 16.15–16.30 – Piotr Syczak (Uniwersytet Gdański), Trójmiejskie uczelnie wyższe w kontrolach NIK i MKP (lata 1945–1970)
 • 16.30–16.45 – Krzysztof Filip (Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku), Wielki wiec na Politechnice Gdańskiej w październiku 1956 r.
 • 16.45–17.00 – Klaudiusz Grabowski (Muzeum Gdańska), Cmentarze w „dzielnicy akademickiej” – stare nekropolie jako teren rozwojowy gdańskich uczelni i udział studentów w ich likwidacji
 • 17.00–17.15 – dyskusja

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Konferencji towarzyszy wystawa czasowa „Droga do Uniwersytetu. Uniwersytet Gdański i jego poprzedniczki 1945-1970” przygotowana przez Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego.
Wystawa czasowa „Droga do Uniwersytetu. Uniwersytet Gdański i jego poprzedniczki 1945-1970” przybliża wybrane wątki z historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku oraz Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie (później: Wyższej Szkoły Ekonomicznej), z których połączenia w 1970 roku powstał Uniwersytet Gdański. Początki działalności UG zajmują na wystawie szczególne miejsce.
Na wystawie zaprezentowane zostały dokumenty, fotografie oraz obiekty, które przypominają kwestie związane między innymi z funkcjonowaniem trzech uczelni, organizacjami studenckimi i kulturą studencką, a także realiami życia codziennego.

Gdańsk Strefa Prestiżu

materiały prasowe

Dodaj opinię lub komentarz.