NIEPROSZENI GOŚCIE Z PÓŁNOCY

Dobre lata dla zakonu zakończyły się wraz z narastającym konfliktem Polski i Szwecji. Wydawać by się mogło, że unia personalna, zawiązana poprzez wybór Zygmunta III Wazy na króla Polski, a także odziedziczenie przezeń w 1592 roku tronu szwedzkiego, doprowadzi do unormowania stosunków z północnym sąsiadem – Szwecją. Niestety konsekwencje takiego stanu rzeczy nie były dla Rzeczypospolitej korzystne. Pretensje do tronu szwedzkiego miał również Karol Sudermański. Sytuacja ta przerodziła się z czasem w otwarty konflikt zbrojny. Miał on co prawda miejsce na terenie Inflant, z dala od Pomorza Gdańskiego ale zagrożenie z północy nie zostało zażegnane. Na domiar złego, tron szwedzki objął Gustaw Adolf, uchodzący za jednego z najbardziej utalentowanych polityków i wodzów siedemnastowiecznej Europy. Konflikt Polski i Szwecji zatraca już swój wymiar czysto dynastyczny. Zaczyna się następna wojna o terytoria i wpływy z handlu na Bałtyku.

ulica Cystersów
ulica Cystersów

Tym razem Oliwa znalazła się w centrum wydarzeń. W roku 1626 wojska szwedzkie dowodzone przez admirała Karla Carlsona Gylenhjelma napadają na Oliwę. Szwedzi łupią niemal doszczętnie opactwo, przywiązując dużą wagę do znajdujących się w kościele dzieł sztuki. Giną między innymi ołtarze, dzwony, ambona, chrzcielnica, a także renesansowe organy. Według wielu badaczy min. Franciszka Mamuszki, kilka zagrabionych eksponatów obejrzeć można dzisiaj w kościele w miejscowości Skokloster w Szwecji. Znajdujące się tam organy, uznawane są obecnie za jeden z najcenniejszych eksponatów tego typu w Szwecji.
Zakonnicy ratują się ucieczką i schronieniem w niezdobytym przez Szwedów Gdańsku. Do klasztoru powracają w roku 1629, po zakończeniu wojny.

cdn…

Wojciech Stybor

Copyright © 2005 Wojciech Stybor. All rights reserved.

O Skokloster  pisaliśmy tu:  https://www.gdanskstrefa.com/ujazdowski-palac-rabusia/

Dodaj opinię lub komentarz.