Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej dr Karol Nawrocki zaprasza na uroczyste otwarcie Biblioteki, któremu towarzyszyć będzie promocja książki Artura Jędrzejewskiego pt. Polsko, ile Ty mnie kosztowałaś…

PROGRAM:

  • 16.30 – 17.00 – przybycie gości na uroczyste otwarcie Biblioteki i promocję książki
  • 17.00 – 17.15 – uroczyste otwarcie Biblioteki i krótka jej prezentacja
  • 17.15 – 18.30 – promocja i spotkanie z autorem książki „Polsko, ile Ty mnie kosztowałaś…”.
  • 18.30 – 19.00 – zapisywanie zainteresowanych do Biblioteki.

„Polsko, ile Ty mnie kosztowałaś…” to książka poświęcona oficerowi wywiadu Armii Krajowej – Stefanowi Ignaszakowi „Nordykowi”. Stanowi cenny i wartościowy wkład do biografistyki najnowszych dziejów Polski na tle konspiracji antyniemieckiej i powojennej oraz historii Polskiego Państwa Podziemnego. W sposób interesujący i wnikliwy została w niej zaprezentowana droga życiowa Stefana Ignaszaka – oficera WP, cichociemnego, żołnierza wywiadu AK, uczestnika powstania warszawskiego, represjonowanego przez władze powojennej Polski.

Fragment recenzji prof. dr hab. Bogdana Chrzanowskiego:
Okres II wojny światowej wyłonił szereg postaci zasługujących na upamiętnienie. Na trwałą pamięć zasługuje wiele osób pełniących kierownicze, a co za tym idzie odpowiedzialne funkcje zarówno na emigracji, jak i w zaanektowanym i okupowanym kraju. Nie wszyscy doczekali się należnego im upamiętnienia. Nie są znane życiorysy wielu przedstawicieli Polski Podziemnej i Polskiego Państwa Podziemnego. Tę lukę stara się wypełnić Artur Jendrzejewski w publikacji poświęconej oficerowi wywiadu Armii Krajowej – Stefanowi Ignaszakowi „Nordykowi”. (…) Praca stanowi cenny i wartościowy wkład do badań biografistyki najnowszych dziejów na tle konspiracji antyniemieckiej i powojennej. W sumie otrzymujemy wartościowe wydawnictwo, które wypełni kolejną „białą plamę” w naszej historiografii.

Fragment recenzji dr. Sebastiana Piątkowskiego:
Książka dr. Artura Jendrzejewskiego jest interesującą i wnikliwą prezentacją drogi życiowej Stefana Ignaszaka – oficera WP, cichociemnego, żołnierza wywiadu AK, uczestnika powstania warszawskiego, represjonowanego przez władze powojennej Polski.

O autorze:
ARTUR JENDRZEJEWSKI (ur. 1979), doktor nauk humanistycznych, nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim. Jego prace badawcze związane są z tematyką działalności polskich i obcych służb informacyjno-wywiadowczych w XX wieku, jak też stosunków politycznych oraz zagadnień wojskowości w tym okresie. Jest autorem  książki Polski wywiad wojskowy w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1920–1930 (Gdańsk 2013) wyróżnionej Stypendium Miasta Gdańska i nagrodzonej na targach książki „COSTERINA 2014” oraz kilkudziesięciu artykułów publikowanych w periodykach naukowych i Internecie, a także współtwórcą regionalnych projektów historycznych.

  • Wydarzenie: Otwarcie biblioteki MIIWS połączone z promocją książki
  • Czas: 10 stycznia 2018, godz. 17:00
  • Miejsce: Biblioteka Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, pl. Bartoszewskiego 1, poziom +2 (biblioteka)
  • wstęp wolny

Gdańsk Strefa Prestiżumateriały prasowe


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.