Wydawnictwo Oficyna Pomuchel zaprasza na spotkanie promocyjne, a jednocześnie premierę książki Ernsta Waage „Szczegółowa historia Oruni”, które odbędzie się 26 czerwca 2017 r., o godz. 18, w Stacji Orunia, przy Dworcowej 9. O książce opowiedzą autorzy przekładu Aleksander Masłowski i Roman Kowald. Będzie można nabyć książkę w cenie promocyjnej i poprosić tłumaczy o dedykację.

„Szczegółowa historia Oruni” jest polskim tłumaczeniem powstałego w połowie XIX wieku opracowania autorstwa oruńskiego sołtysa Ernsta Wilhelma Waagego. Jest to dzieło o fundamentalnym znaczeniu dla poznania historii Oruni, która poza nim pozbawiona jest w zasadzie źródeł historycznych.

Ernst Waage snuje swoją opowieść o historii Oruni od czasów krzyżackich, kiedy wieś otrzymała pierwszy przywilej, kształtujący ją na kolejne stulecia. Dalsze dzieje Oruni jawią się w książce jako pasmo zniszczeń, dewastacji i grabieży dokonywanych przez wszystkie armie, które zawitały u bram Gdańska. Jest to jednak również opowieść o niestrudzonym odradzaniu się osady, której mieszkańcy umieli zwykle bardzo szybko odbudować straty powodowane przez najeźdźców. Jako najtragiczniejsze w skutkach wydarzenia w oruńskiej historii przedstawia autor całkowite zniszczenie wsi w 1813 roku, kiedy wieś została podpalona przez żołnierzy rosyjskich. Zniszczona Orunia, tym razem z wielkim trudem próbująca podnieść się z ruiny, jest punktem wyjścia do opisu znanego autorowi stanu wsi.

Szczegółowa historia Oruni – fragment 1

Czytelnik poznaje Orunię oczami gminnego urzędnika, który skupia się na codziennych trudnościach, problemach natury prawnej i organizacyjnej, ale pozostawia także dokładny opis wielu miejsc i obiektów. Otrzymujemy w ten sposób zatrzymany w urzędniczej relacji obraz Oruni, która dzisiaj w zasadzie już nie istnieje. Jednak właśnie czasy Ernsta Waagego są momentem historii, kiedy rozpoczynają się procesy przekształcające dawną wieś w przedmieście, a z czasem w dzielnicę Gdańska, którą w dużym stopniu znamy z własnego doświadczenia.

Szczegółowa historia Oruni – fragment 2

Książka jest czwartą pozycją serii wydawniczej „Gdańsk XIX” zainicjowanej przez Oficynę Pomuchel w 2015 roku, której celem jest udostępnienie polskiemu Czytelnikowi znaczących dzieł poświęconych historii Gdańska, napisanych po niemiecku w XIX wieku.

Gdańsk Strefa Prestiżu/Oficyna PomuchelDiscover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.