Obiekty i miejsca

Przekop dla kajaków? Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną otwarty

Budowa Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną realizowana jest w ramach wieloletniego programu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską na lata 2016-2023”. Pierwszy etap został 17 września 2022 r. zakończony. Koszt programu wynosi 1 984,5 mln zł.

Nadrzędnym celem jest interes publiczny, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i wynika on z realizacji strategii Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa morskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. Strategia ta określa m.in. następujące grupy strategiczne interesów bezpieczeństwa morskiego UE i jej państw członkowskich:

 • ochrona wolności i żeglugi
 • ochrona światowego łańcucha dostaw UE i handlu morskiego
 • prawo do nieszkodliwego i tranzytowego przepływu statków oraz bezpieczeństwo ich załóg i pasażerów
 • skuteczne zarządzanie zewnętrznymi granicami morskimi Unii i obszarami morskimi w celu zapobiegania nielegalnym działaniom i ich zwalczania

Całość inwestycji składa się z trzech etapów:

 • I ETAP – wykonanie przekopu przez Mierzeję Wiślaną – budowa portu osłonowego na Zatoce Gdańskiej, budowa nabrzeża południowego i połączeniowego, budowa kanału żeglugowego, wykonanie śluzy, budowa kapitanatu „Nowy Świat”, wykonanie mostu północnego i południowego oraz sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym
 • II ETAP – trwa od kwietnia 2021 r. – modernizacja toru wodnego rzeki Elbląg, budowa nowego mostu obrotowego w Nowakowie, blisko ujścia rzeki
 • III ETAP – roboty pogłębiarskie na Zalewie Wiślanym, 6 maja 2022 r. wyłoniony został wykonawca tego zadania, tj. konsorcjum firm NDI S.A. i NDI Sopot S.A. Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych sp. z o.o. Dzięki temu z toru wodnego  mają korzystać statki morskie o długości 100 m (zestaw barek do 180 m), szerokości 20 m i zanurzeniu 4,5 m. Pogłębienie ma sięgać 5 m. Podmiotem odpowiedzialnym za wyłonienie wykonawcy był Urząd Morski w Gdyni. Zadanie nazywa się „Wejście do portu w Elblągu – roboty pogłębiarskie od P1 do P2”

Ministerstwo Infrastruktury podaje następujące korzyści  wynikające z realizacji inwestycji:

 • swobodny dostęp do wód Zalewu Wiślanego, pełne wykorzystanie istniejącego potencjału logistycznego Sił Zbrojnych RP, usprawnienie wykonywania zadań Marynarki RP
 • poprawa bezpieczeństwa w kontekście użycia jednostek antyterrorystycznych i ratownictwa morskiego SAR
 • zwiększenie możliwości przerzutu oraz zaopatrywania pododdziałów 16 Dywizji Zmechanizowanej drogą morską
 • skrócenie drogi morskiej  z Gdańska do Elbląga
 • rozbudowa i poprawa funkcjonowania portów nad Zalewem Wiślanym
 • poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i krajowych połączeń międzyregionalnych położonych poza europejską siecią TEN-T
 • zniesienie barier infrastrukturalnych, ograniczających obecnie rozwój północno-wschodniej części Polski
 • gwarancja swobodnej żeglugi statków wszystkich barier do portu w Elblągu oraz do innych portów Zalewu Wiślanego
 • pozytywny wpływ na rozwój ekonomiczny gmin nadzalewowych
 • nowe możliwości dla rozwoju turystyki  i rekreacji wodnej w sektorze pasażerskiej żeglugi turystycznej i żeglarstwa

Zgodnie z założeniami inwestycja ma przynieść w latach 2023-2045 następujące dochody i oszczędności budżetowe:

 • podatki od działalności gospodarczej CIT: 94,3 mln zł
 • zmniejszenie zasiłków dla bezrobotnych: 195,7 mln zł
 • zmniejszenie zasiłków społecznych: 469,6 mln zł
 • podatki od osób fizycznych PIT: 497,9 mln zł

Dochody Jednostek Samorządu Terytorialnego mają wzrosnąć o ok. 400 mln zł. Sektor turystyczny i związane z nim branże mają spowodować wzrost zatrudnienia do ok. 390 osób (sektor logistyczny), do ok. 169 osób (sektor portowy), utrzymanie zatrudnienia dla 30-35 osób w sektorze przemysłowym.  Zwiększą się możliwości przeładunkowe portu w Elblągu oraz wzrośnie ruch pasażerski w portach Zalewu Wiślanego (ze 180 000 obecnie do 487 500 w 2045 r.).

Zdaniem ministerstwa Kanał Żeglugowy jest strategiczną inwestycją dla Polski, która umożliwi swobodną i całoroczną żeglugę statków morskich do portów w Elblągu, Fromborku i Tolkmicku, skróci drogę przez Cieśninę Piławską o sto kilometrów, województwo warmińsko-mazurskie zyska nowe szanse rozwojowe, w tym nowe miejsca pracy i rozkwit turystyki.

Poniżej załączam zdjęcia z otwarcia Kanału Żeglugowego.

Anna Pisarska

Opracowane na podstawie materiałów informacyjnych Ministerstwa Infrastruktury.

6 thoughts on “Przekop dla kajaków? Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną otwarty

 • Jezeli feeder o nosnosci 5000 tom jest kajakiem to autor jest neispeelna rozumu. Nie uprowiac wrogiej Pisowi propagandy !

  Odpowiedz
  • Gdzie postawiłam tezę, że kanał jest dla kajaków? Proszę o wskazanie. Ja nie stawiam publicznie zarzutów, że jest Pan niespełna rozumu, a mogłabym.

   Odpowiedz
  • Chyba nie czytałeś artykułu, przeczytałeś tytuł tylko. Tak mi się wydaje.

   Odpowiedz
 • Jestem sceptycznie nastawiony do tej inwestycji i myślę, że będzie stanowiła jedynie walor dla ruchu turystycznego. Jeżeli chodzi o założenia dochodu i oszczędności to przy inflacji jaka nas dotyka te wartości nie robią dużego wrażenia.

  Odpowiedz
  • Gdy za panowania Kazimierza Jagiellończyka w Prusach Królewskich budowano Kanał Jagielloński o długości prawie 6 kilometrów, to z sąsiednich, lennych Prus Książęcych także odzywały się sceptyczne głosy…

   Odpowiedz
 • W tytule droga Pani, w tytule..

  Odpowiedz

Dodaj opinię lub komentarz.