Obiekty i miejsca

Dworzec w Oliwie będzie w rejestrze zabytków

Rozpoczęła się procedura wpisu do rejestru zabytków terenu dworca kolejowego w Oliwie.

Postępowanie obejmie cały zespół dworca kolejowego, to jest:

  • budynek dworca
  • perony kolejowe z infrastrukturą
  • przejścia podziemne
  • zadaszenie wejścia na perony
  • dwa budynki toalet
  • budynek magazynu kolejowego
  • plac przydworcowy wraz ze starodrzewem
Projekt dworca kolejowego w Oliwie 1870 r.

Od momentu wszczęcia postępowania do dnia, w którym decyzja będzie ostateczna, zabronione są wszelkie prace remontowe, budowlane, konserwatorskie, restauratorskie oraz wszelkie inne działania zmierzające do zmiany wyglądu lub naruszające substancję obiektu (czyli wszystkich wymienionych wyżej elementów). Pewne prace mogą być wykonywane, ale wyłącznie za wyjątkową zgodą Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dotychczasowe wstrzymanie prac przy kafelkach nie miało charakteru decyzji administracyjnej.

Dwie kontrole sprzed kilku dni w obiekcie nie wykazały kolejnych uszkodzeń zabytkowych płytek w przejściu podziemnym. Wykonywane tam prace, o których informowała Gazeta Wyborcza, wynikały z pozwolenia na budowę  i nie dotyczyły skuwanych flizów.

Natomiast wypowiedź Tomasza Kozyry, pracownika WUOZ, zamieszczona w tym samym „sensacyjnym” artykule GW – To, że tunel leży na obszarze zabytkowym układu urbanistycznego Starej Oliwy, nie świadczy o tym, że przejście pod torami należy traktować jako zabytek. – jest jawnie manipulacyjna, bo wyrwana z kontekstu z materiału Polsat News. Oryginał:

Tomasz Kozyra, inspektor ds. zabytków nieruchomych lokalnego WUOZ, przekazał, że inwestor „nie uznaje przejścia podziemnego jako zabytku”. I dalej: „(Zdaniem spółki) to, że tunel leży na obszarze zabytkowym układu urbanistycznego Starej Oliwy, nie świadczy o tym, że przejście pod torami należy traktować jako zabytek. Organ konserwatorski wniósł, że do czasu wyjaśnienia sprawy dalsze skucie płytek zostaje wstrzymane” – przekazał Kozyra, cytowany przez strefagdansk.pl.  -link

Tomasz Kozyra nigdy nie wypowiadał się dla Wyborczej. Wygląda na to, że ta gazeta nie odróżnia inwestora od konserwatora, a zdania wybiera takie, które jej pasują. Do czego pasują? Do ataku na urząd konserwatorski. Tę przekłamaną wypowiedź cytowały również inne serwisy. Pamiętaj, Czytelniku – nigdy nie cytuj Wyborczej, a najlepiej nawet jej nie czytaj. Tymczasem czekamy na decyzję PWKZ w sprawie wpisu do rejestru. Tytuł ustawiłam jako zdanie twierdzące, ale oczywiście ostateczna decyzja jeszcze jest przed nami.

Anna Pisarska

Polsat zaś uświadamiam, że nasza strona to nie strefagdansk.pl, a gdanskstrefa.com.


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

One thought on “Dworzec w Oliwie będzie w rejestrze zabytków

  • Pani Anno Pisarska. Nie będę czytał Wyborczej gdy wskaże mi Pani gazetę, jakę mogę czytać.

    Odpowiedz

Dodaj opinię lub komentarz.