Siódmego Lipca w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbył się wernisaż wystawy fotograficznej „Meksyk i Polska: wspólna droga. Wizyta generała Władysława Sikorskiego w Meksyku w 1942 r.”.

Wystawę otworzyli p.o. dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr hab. Grzegorz Berendt, ambasador Meksyku w Polsce Juan Sandoval Mendiolea oraz zastępca kierownika Działu Zbiorów Monika Sołoduszkiewicz. Podczas wernisażu pomorska kurator oświaty odczytała list ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

Jako pierwszy głos zabrał p.o. dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr hab. Grzegorz Berendt, który zwrócił uwagę, że: „Dzięki życzliwości i propozycji ambasady Meksyku mamy unikalną możliwość zetknąć się z tymi aspektami relacji polsko-meksykańskich, które są w wpisane w kontekst II wojny światowej”. Dyrektor Muzeum podkreślił również, że „Meksyk był tym państwem, które nie uznało rozbioru Polski dokonanego przez III Rzeszę i Związek Sowiecki w 1939 r. Meksyk był tym państwem, które uznało rząd polski na uchodźstwie sformułowany na przełomie września i października 1939 r.”.

Następnie ambasador Meksyku w Polsce Juan Sandoval Mendiolea w swojej wypowiedzi podkreślił, na czym zasadza się wartość prezentowanej wystawy – ukazanie wizyty generała Sikorskiego w Meksyku 1942 roku, która była szczególnie istotna, ponieważ „pokazywała, że Meksyk nie tylko nie popierał haniebnej inwazji dokonanej przez III Rzeszę i Związek Sowiecki w 1939 r. na Polskę, ale – co ważne – zawsze utrzymywał stosunki z polskim rządem na uchodźstwie. Generał Sikorski zaś był widziany w Meksyku jako wielki lider zaatakowanego kraju, który walczył o wolność i suwerenność Polski”.

Ambasador Meksyku w Polsce Juan Sandoval Mendiolea i Monika Sołoduszkiewicz, zastępca kierownika Działu Zbiorów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Ambasador Meksyku w Polsce Juan Sandoval Mendiolea i Monika Sołoduszkiewicz, zastępca kierownika Działu Zbiorów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Kolejno pomorska kurator oświaty odczytała list ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, w którym także zauważono, że wizyta generała Sikorskiego w 1943 roku była wydarzeniem szczególnie istotnym w budowaniu relacji pomiędzy obydwoma krajami. Ponadto Przemysław Czarnek podkreślił: „w latach 1943-1947 Meksyk stał się prawdziwym azylem dla polskich uchodźców. To właśnie tu niemal półtora tysiąca obywateli Rzeczypospolitej znalazło szansę na rozpoczęcie nowego życia”.

Jako ostatnia podczas wernisażu głos zabrała Monika Sołoduszkiewicz, zastępca kierownika Działu Zbiorów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, która opowiedziała o prezentowanym obok wystawy fotograficznej zabytku. Eksponat – wykonaną w Meksyku torebkę związaną z historią polskich uchodźców, którzy w czasie II wojny światowej odnaleźli schronienie w Meksyku – udało się pozyskać Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w ramach Ogólnopolskiej Zbiórki Eksponatów.

Eksponat – wykonaną w Meksyku torebkę związaną z historią polskich uchodźców, którzy w czasie II wojny światowej odnaleźli schronienie w Meksyku
Eksponat – wykonaną w Meksyku torebkę związaną z historią polskich uchodźców, którzy w czasie II wojny światowej odnaleźli schronienie w Meksyku

Wystawa powstała z inicjatywy Ambasady Meksyku w Polsce, we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku. Na ekspozycję składa się 40 fotografii pochodzących z Narodowego Archiwum Meksyku i polskiej instytucji – Narodowego Archiwum Cyfrowego. Wystawa ukazuje wizytę generała Sikorskiego w Meksyku w 1942 r., czyli jedno z najistotniejszych wydarzeń w historii relacji między oboma krajami. Przyczyniło się ono do przyjęcia polskich uchodźców i utworzenia obozu Santa Rosa. Miejsce to w latach 1943-1947 było bezpieczną przystanią dla 1453 polskich uchodźców, głównie kobiet i dzieci. Ekspozycję będzie można oglądać w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na poziomie -2 do 4 sierpnia.

Gdańsk Strefa Prestiżu, informacje prasowe

Dodaj opinię lub komentarz.