Do wyborów zostało raptem kilka dni (21 października) Rowerowa Metropolia zadała kandydatom 6 pytań o trudne, niezałatwione problemy komunikacji rowerowej – zarówno te duże, wymagające kluczowych inwestycji, jak też mniejsze, np. dotyczące integracji komunikacji rowerowej z innymi typami transportu lub standardów jakości.

Rowerowa Metropolia przepytuje kandydatów na prezydenta Gdańska

Rowerowa Metropolia sprawdziła także rowerowe programy kandydatów, opublikowane na ich stronach lub na stronach komitetów wyborczych.  Efektem jest pierwszy tak obszerny materiał o tym, jak politycy w Gdańsku widzą rozwój ruchu rowerowego, jakie planują inwestycje, te duże i te mniejsze.

Pytanie 1 Gdańsk ma problem z ciągłością głównych dróg rowerowych, np. po wschodniej stronie al. Grunwaldzkiej pomiędzy Wrzeszczem a granicą z Sopotem, przy Wałach Jagiellońskich w stronę Huciska (przy Bioway’u), czy świeże, rowerowe buble wokół Forum Gdańsk (m.in. brak przejazdu od wschodniej strony ul. 3 Maja do drogi rowerowej na ul. Menonitów). Czy po wyborze na prezydenta deklaruje Pan/Pani uzupełnienie brakujących odcinków głównych dróg rowerowych, a jeśli tak, to w jakim terminie?

 • Elżbieta Jachlewska: TAK, zakładamy budowę lub modernizację głównych dróg rowerowych w Gdańsku, a projekty tych inwestycji będą uzgadniane w ścisłej współpracy z odpowiednimi  jednostkami Miasta i organizacjami społecznymi, m.in. z Rowerową Metropolią. W szczegółach:1) Budowa brakujących odcinków drogi rowerowej na trasie od Oliwy do ronda z Drogą Zieloną po stronie wschodniej. 2) w ciągu od Błędnika – przez KONIECZNY (!) przejazd / przejście naziemne przed dworcem PKP w kierunku Okopowej – przebudowa z zachowaniem priorytetu dla bezpieczeństwa pieszych. 3) Zmodernizujemy pasy na Rajskiej oraz udrożnimy dla ruchu rowerowego ul. Korzenną i Elżbietańską (wyfazowanie bruku, ograniczenie parkowania samochodów). Czas realizacji: 1 kadencja.
 • Kacper Płażyński: Tak i to będzie jeden z pierwszych celów mojej polityki rowerowej. Zwłaszcza trasy rowerowe wokół Forum Gdańsk zostaną poprawione w ciągu 1 roku mojego urzędowania. Pozostałe przerwy w infrastrukturze uzupełnimy sukcesywnie w ciągu pierwszych trzech lat.
 • Jarosław Wałęsa: W wielu miejscach al. Grunwaldzkiej budowa obustronnej, wydzielonej drogi dla rowerów, jest niezwykle trudna do realizacji. Ponieważ jest to oś komunikacyjna, ale także usługowa Gdańska, jest przeważnie silnie zagospodarowana, co utrudnia to zadanie. Niemniej należałoby poddać szczegółowej analizie które odcinki można zrealizować bez szkody chociażby dla pieszych (nie chcemy powtarzać błędów generującej konflikty drogi rowerowej wzdłuż Nowych Ogrodów) kosztem chociażby jezdni lub poszerzając pas drogowy. Najłatwiejsze do realizacji odcinki zostały (także przy udziale Rowerowej Metropolii) zrealizowane. Zostały te trudne i beznadziejne, które na pewno jednak trzeba zrealizować. Należałoby też rozważyć budowę alternatywnych tras jak chociażby w rezerwie Drogi Czerwonej. Niestety nie jest to zadanie na rok, czy dwa, ale co najmniej na jedną kadencję. Jednak drobne poprawki typu przebudowa antymiejskiego układu wokół Forum Gdańsk są do wprowadzenia od zaraz.
 • Jacek Hołubowski – kandydat odpowiedział na naszą ankietę, jednak zignorował pytania. Jako powód braku odpowiedzi na przesłane pytania podał brak możliwości powołania zespołu odpowiednich fachowców i przeprowadzenia wyliczeń. Jednocześnie kandydat zadeklarował współdziałanie z użytkownikami powstającej infrastruktury i organizacjami rowerowymi przy realizacji inwestycji
 • Andrzej Ceynowa – kandydat odpowiedział na naszą ankietę, jednak zignorował pytania. Jako powód braku odpowiedzi podał zbyt mały limit długości odpowiedzi, Jednocześnie określił nasze pytania jako żenujące i bliskie absurdu. Obszernie skrytykował też naszą działalność i oskarżył nas o beztroskie szastanie funduszami europejskimi [wyjaśnienie – Rowerowa Metropolia nigdy nie była beneficjentem żadnych funduszy europejskich].
 • Paweł Adamowicz – zignorował przesłaną przez nas ankietę (brak jakiejkolwiek reakcji komitetu wyborczego). Omówienie programu rowerowego komitetu wyborczego P. Adamowicza znajduje się w dalszej części.
 • Dorota Maksymowicz – Czapkowska – kandydatka zignorowała przesłaną przez nas ankietę (brak jakiejkolwiek reakcji komitetu wyborczego).

Pytanie 2 –  W opracowanym w 2013 r. Studium Tras Rowerowych dla Gdańska (STER) za najważniejsze trasy rowerowe, które powinny powstać w Gdańsku w pierwszej kolejności, mieszkańcy uznali trasę na ul. Kołobrzeskiej (pomiędzy Grunwaldzką a Rzeczpospolitej) oraz na ul. Trakt św. Wojciecha (pomiędzy Biskupią Górką a Parkiem Oruńskim). Niestety trasy te nie powstały do dnia dzisiejszego. Czy jako prezydent Gdańska deklaruje Pan/Pani realizację tych tras, a jeśli tak, to w jakim terminie?

 • Elżbieta Jachlewska: TAK, obie w/w drogi rowerowe wybudujemy, a za absolutny priorytet uważamy połączenie Chełm-Śródmieście wzdłuż Armii Krajowej. W programie mamy też nowe drogi rowerowe na Osową i Matarnię. DDR w korytarzu Traktu Wojciecha jest w STeRze przewidziana do realizacji nie wzdłuż ulicy, a jako modernizacja istniejącej drogi technologicznej po wale Nowej Raduni, co przyjmujemy, dopuszczając też realizację pełnowymiarowej DDR po zachodniej stronie Nowej Raduni (Nowiny-Raduńska-Brzegi). Czas: 1 kadencja. [Wyjaśnienie: istotnie trasa wzdłuż Traktu św. Wojciecha przewidywana była na wale kanału Raduni, jednak infrastruktura, która powstała, nie spełnia wymogów trasy głównej (braki przejazdów i widoczności na skrzyżowaniach, zbyt wąski przekrój, status trasy pieszej, słabe powiązanie z zabudową Oruni Dolnej). Stąd pytanie o pełnowymiarową trasę na tym odcinku].
 • Kacper Płażyński: Moim zdaniem Kołobrzeska wymaga kompleksowej przebudowy i rewitalizacji. Będę chciał poprawić warunki ruchu pieszego i rowerowego w ciągu pierwszych dwóch lat mojego urzędowania. Nowe przebicie piesze i rowerowe pod linią kolejową na wysokości SKM Przymorze jest częścią planowanej przeze mnie przebudowy.
 • Jarosław Wałęsa: Pięć lat to dość dużo czasu. Dlatego w pierwszej kolejności proponuję aktualizację STeRu, angażując do tego mieszkańców i aktywistów, aby poznać obecne potrzeby rowerzystów. Jeśli chodzi o ul. Kołobrzeską, jej przebudowa wymaga jedynie zdecydowanej decyzji, którą jestem w stanie podjąć, aby w ciągu roku stała się ona przyjazna dla rowerzystów. W przypadku Traktu św. Wojciecha należałoby poddać analizie w jakim kształcie miałaby powstać i na ile ulica o bardzo dużym natężeniu ruchu o charakterze międzymiastowym wymagałaby przebudowy. Na pewno należałoby się zastanowić też nad poprawą jakości drogi na wale Kanału Raduni (bez szkody dla pieszych).
 • Pozostali kandydaci (Jacek Hołubowski, Andrzej Ceynowa, Paweł Adamowicz, Dorota Maksymowicz Czapkowska) nie odpowiedzieli na to pytanie (zignorowali całość ankiety lub też przesłali swoje ogólne wyjaśnienia i opinie patrz szczegółowe informacje w odpowiedzi na pytanie nr 1).

Pytanie 3 – Południowe dzielnice Gdańska od lat czekają na wygodne połączenie rowerowe ze Śródmieściem. Obecnie istniejące trasy (przez ul. Kartuską i Łostowicką oraz na ul. Cienistej) powodują konieczność objazdów oraz są zbyt strome dla większości użytkowników. W związku z tym, środowiska rowerowe proponują wybudowanie trasy rowerowej na al. Armii Krajowej. Niestety pomysł ten od lat blokowany jest przez urzędników. Czy jako prezydent Gdańska, deklaruje Pan/Pani zrealizowanie takiej trasy, a jeśli tak, to w jakiej formie i w jakim terminie?

 • Elżbieta Jachlewska: Brak trasy rowerowej na al. Armii Krajowej jest najważniejszym obecnie mankamentem jeśli chodzi o infrastrukturę rowerową w Gdańsku. Będziemy dążyć do jej realizacji z największą determinacją. Dokładny rodzaj infrastruktury (DDR, lecz czy po jednej stronie Armii Krajowej, czy po dwóch, jednokierunkowe czy dwukierunkowe itp.) zostanie uzgodniony z inżynierami ruchu drogowego , biurami projektowymi i stroną społeczną, m.in. Rowerową Metropolią. Czas: 1 kadencja.
 • Kacper Płażyński: Rowerowe połączenie Gdańska Południe ze Śródmieściem to dla mnie priorytet, jednakże budowa trasy rowerowej w ciągu al. Armii Krajowej nie może powodować utraty pasów jezdni dla samochodów. Dlatego zamierzam stworzyć tam trasę rowerową wykorzystując rezerwę pasa zieleni dokonując korekty przebiegu jezdni, tak by uzyskać dodatkową przestrzeń pod ścieżkę rowerową. Chcę zrealizować tę trasę w ciągu 3 lat od objęcia urzędu.
 • Jarosław Wałęsa: Brak rowerowego połączenia południowych dzielnic Gdańska ze Dlatego Śródmieściem jest chyba jedną z największych bolączek układu rowerowego. Dlatego budowę nowych połączeń: Wzdłuż Potoku Oruńskiego, Armii Krajowej czy połączenie Osowej uważam za najważniejszą rzecz do zrobienia w dziedzinie transportu rowerowego. Za wcześnie, żeby mówić o formie trasy wzdłuż Armii Krajowej, jednak na pewno powinna być bezpieczna i bezpośrednia, aby w sposób szybki i bezproblemowy można było nią dojechać w pożądane miejsce. Ponieważ obecnie trasa ta ma przelotowy, autostradowy charakter, jej dostosowanie może okazać się nieco bardziej skomplikowane. Myślę jednak, że w ciągu dwóch lat udałoby się przygotować koncepcję porządnej trasy o dobrych parametrach.
 • Pozostali kandydaci (Jacek Hołubowski, Andrzej Ceynowa, Paweł Adamowicz, Dorota Maksymowicz Czapkowska) nie odpowiedzieli na to pytanie (zignorowali całość ankiety lub też przesłali swoje ogólne wyjaśnienia i opinie patrz szczegółowe informacje w odpowiedzi na pytanie nr 1).

Pytanie 4 – Likwidacja promu Nowy Port – Wisłoujście spowodowała znaczne pogorszenie warunków komunikacji rowerowej i pieszej w tym rejonie miasta. Brak połączenia promowego na tej trasie obniża także potencjał turystyczny Gdańska. Czy jako prezydent Gdańska deklaruje Pan/Pani przywrócenie działania promu, a jeśli tak, to na jakich warunkach i w jakim terminie?

 • Elżbieta Jachlewska: w naszym programie mamy punkt.sieć małych promów pieszo-rowerowych w dzielnicach położonych nad Martwą Wisłą”, które chcemy powiązać z reaktywacją przewozów na linii 249 (prom od Nabrzeża Ziółkowskiego). Czas: 1 kadencja; natomiast w drugiej kolejności planujemy przywrócenie promu pieszo-rowerowego Szaniec Zachodni-Twierdza.
 • Kacper Płażyński: Prom wróci w postaci małego ekonomicznego, elektrycznego promu, który kursować będzie od wiosny do jesieni. Przetarg na zakup takiego promu zlecę Gdańskim Autobusom i Tramwajom zaraz po dokonaniu zmian w składzie zarządu tej spółki, który to zarząd wykazuje się wyjątkową niekompetencją.
 • Jarosław Wałęsa: Rozwój turystyki rowerowej nie jest priorytetem wobec funkcji transportowej na pewno tego mocno niedofinansowanego w Gdańsku środka transportu. Niemniej na pewno należałoby się zastanowić, czy przy całym budżecie miasta, niewielki, ekologiczny (np. elektryczny) prom były aż takim obciążeniem finansowym. Można będzie skorzystać doświadczeń Muzeum Morskiego, które planuje wprowadzić taki prom do przewozu pasażerów spod Żurawia na drugą stronę Motławy.
 • Pozostali kandydaci (Jacek Hołubowski, Andrzej Ceynowa, Paweł Adamowicz, Dorota Maksymowicz Czapkowska) nie odpowiedzieli na to pytanie (zignorowali całość ankiety lub też przesłali swoje ogólne wyjaśnienia i opinie patrz szczegółowe informacje w odpowiedzi na pytanie nr 1).

Pytanie 5 – Jednym z niezałatwionych postulatów rowerzystów jest budowa zamykanych wiat do parkowania rowerów przy każdym przystanku kolejowym (a zwłaszcza SKM i PKM). To tanie i wygodne rozwiązanie jest bardzo popularne w wielu krajach, będąc świetną zachętą dla dojazdów rowerem do kolei. Czy deklaruje Pan/Pani wybudowanie tego typu zamykanych wiat przy wszystkich dojazdach do przystanków kolejowych w Gdańsku, a jeśli tak, to w jakim terminie?

 • Elżbieta Jachlewska: TAK, na pewno zadaszone, choć do dyskusji pozostaje, czy zamykane. Czas: 1 kadencja. Dodatkowo należy rozbudować niektóre istniejące wiaty zadaszone (np. przy stacji Gdańsk Wrzeszcz).
 • Kacper Płażyński: Jest to z jednej strony bardzo tani, a z drugiej bardzo ważny element systemu mobilności w Gdańsku. Dlatego przy współpracy z PKP chciałbym umieścić takie wiaty przy każdym dworcu. W zależności od natężenia ruchu rowerowego będą one dostosowane wielkościowo do zapotrzebowania.
 • Jarosław Wałęsa: Zamykane boksy na rowery przy węzłach komunikacyjnych powinny być standardem. Osobna kwestią jest sposób ich funkcjonowania (np. integracja z biletem, czy możliwość wynajmu długoterminowego). Pomysł jak najbardziej do zrealizowania w możliwie najkrótszym terminie, chociaż jego powodzenie może zależeć od stanowiska kolejowych właścicieli terenu.
 • Pozostali kandydaci (Jacek Hołubowski, Andrzej Ceynowa, Paweł Adamowicz, Dorota Maksymowicz Czapkowska) nie odpowiedzieli na to pytanie (zignorowali całość ankiety lub też przesłali swoje ogólne wyjaśnienia i opinie patrz szczegółowe informacje w odpowiedzi na pytanie nr 1).

Pytanie 6 – Pomimo wielokrotnych obietnic, w Gdańsku nadal istnieją (a co gorsza, wciąż budowane są nowe) odcinki dróg rowerowych z kostki betonowej. Czy jako prezydent Gdańska, deklaruje Pan/Pani wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania kostki betonowej na drogach dla rowerów oraz przebudowę istniejących odcinków dróg rowerowych z kostki betonowej na asfaltowe, a jeśli tak, to w jakim terminie?

 • Elżbieta Jachlewska: Ogólnie tak, choć dopuszczamy stosowanie kostki w przypadku elementów nieliniowych (np. nawierzchnia parkingów). Większy priorytet ma jednak ograniczenie do minimum (tj. bezpośrednio nad korzeniami drzew) odcinków z kratki betonowej i to wykonamy w ciągu 1 kadencji. Przebudowa dróg dla rowerów z kostki na asfalt zajmie do 2 kadencji.
 • Kacper Płażyński: Tak, deklaruję zaprzestanie budowy dróg rowerowych z kostki brukowej. Co do już istniejących takich dróg, to w pierwszej kolejności zamierzam pokryć asfaltem ścieżkę rowerową na ul. Pomorskiej. Następne będą sukcesywnie pokrywane przy okazji prac remontowych.
 • Jarosław Wałęsa: Nawierzchnia asfaltowa o odpowiedniej konstrukcji znacznie poprawia komfort poruszania się rowerem,ale przede wszystkim dostępność (zwłaszcza dla osób starszych). Dlatego w dobie starzejącego się społeczeństwa,jako standard należy odejść od stosowania innych nawierzchni ale też innych elementów pogarszających ten parametr, takich jak krawężniki czy inne uskoki w poprzek dróg dla rowerów. Przy nowych inwestycjach jest to do zrealizowania od ręki. W przypadku istniejącej infrastruktury należałoby w pierwszej kolejności zrobić audyt takich miejsc i na tej podstawie, znając skalę zjawiska, planować dalsze działania. Być może byłaby to dobra okazja, aby poprawić też geometrię starszych dróg dla rowerów. Przy okazji trzeba jasno rozróżniać dwa rodzaje kostki brukowej używanej do budowy dróg rowerowych. Zarzucono już stosowanie kostki fazowanej, użytej np. w Pasie Nadmorskim na granicy Gdańska po stronie Sopotu, jazda po której jest równie trudna, jak po bruku. W niektórych miastach, czy też do doraźnych napraw nadal stosowana jest kostka niefazowana, która w dobrym stanie technicznym jest akceptowalna nawet dla rolkarzy. W przypadku takiej kostki automatyczne zastępowanie jej asfaltem mogłoby zostać odebrane jako przesada i budzić krytykę mieszkańców Gdańska.
 • Pozostali kandydaci (Jacek Hołubowski, Andrzej Ceynowa, Paweł Adamowicz, Dorota Maksymowicz Czapkowska) nie odpowiedzieli na to pytanie (zignorowali całość ankiety lub też przesłali swoje ogólne wyjaśnienia i opinie patrz szczegółowe informacje w odpowiedzi na pytanie nr 1).

Omówienie rowerowych programów kandydatów i ich komitetów:

1. Elżbieta Jachlewska – Komitet Wyborczy „Lepszy Gdańsk”.
Program można znaleźć na stronie: www.lepszygdansk.pl/program w punktach „Gdańsk miastem dobrej miejskiej komunikacji’ oraz „Gdańsk miastem małych odległości”.

Główne punkty programu:

 • Połączenie rowerowe górnego i dolnego tarasu, w szczególności drogi na Chełm, do Matami i na Osowę. Budowa drogi dla rowerów wzdłuż Armii Krajowej.
 • Przestrzeganie trójpodziału infrastruktury rowerowej (drogi dla rowerów przy ulicach o największym natężeniu ruchu samochodowego, pasy dla rowerów na ulicach o średnim ruchu, ruch współdzielony w ramach strefy Tempo-30) ze względu na bezpieczeństwo uczestników ruchu.
 • Sieć małych promów pieszo-rowerowych w dzielnicach położonych nad Martwą Wisłą.
 • Rozwój systemu miejskiego roweru metropolitalnego (liczba rowerów miejskich przynajmniej 1/1000 mieszkańców, 30 stacji dokujących, z odległościami maksymalnie 600 metrów wzdłuż SKM).
 • Uporządkowanie i oznakowanie sieci alternatywnych tranzytowych połączeń rowerowych we współpracy z sąsiednimi samorządami.
 • Audyt przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów pod kątem ich bezpieczeństwa w celu zharmonizowania potrzeb i bezpieczeństwa pieszych oraz odpowiedniej przepustowości.
 • Jednopoziomowe przejścia naziemne, rewizję czasu nadawania sygnału zielonego dla pieszych.
 • Stopniową likwidację przejść podziemnych i kładek, zastępowanych przejściami naziemnymi,co ułatwi poruszanie osobom starszym czy rodzicom, obniży koszty utrzymania ponoszone przez miasto.

2. Kacper Płażyński – Komitet Wyborczy. „Prawo i Sprawiedliwość”.
Program można znaleźć na stronie: www.kacperplazynski.pl/program-dla-gdanska w dziale Rowerowy Gdańsk

Główne punkty programu 

 • Budowa 6 nowych tras rowerowych o łącznej długości ok. 24 km (na stronie znajdują się mapy tras)
 1. Trasa Osowa – Oliwa PKP – Przymorze – Pas Nadmorski.
 2. Trasa Oliwa – Kampus UG – Przymorze – Molo Brzeźno.
 3.  Trasa Niedźwiednik – al. Żołnierzy Wyklętych – Wrzeszcz PKP – Wrzeszcz Dolny – Stadion – Prom Nowy Port – Wisłoujście.
 4. Trasa pl. Komorowskiego – Miszewskiego – Wrzeszcz Górny – Suchanino – Gdańsk Południe.
 5. Trasa Gdańsk Południe – ul. Dragana – al. Armii Krajowej – ul. Podwale Przedmiejskie.
 6. Trasa Gdańsk Południe – Zbiornik Madalińskiego – Nowa Małomiejska – Orunia.
 • Budowa Velostrady Gdańskiej – bezkolizyjnej trasy rowerowej po wschodniej stronie torów PKP, na trasie Żabianka – Przymorze – Zaspa – Wrzeszcz (o długości ok. 6,5 km).
 • Drobniejsze inwestycje rowerowe w dzielnicach.
 • Budowa sieci zamykanych boksów na rowery, zlokalizowanych przy wszystkich stacjach kolejowych w Gdańsku.
 • Miejski program kursów rowerowych dla wszystkich dzieci w szkołach podstawowych w Gdańsku, zakończony praktycznym egzaminem w bezpiecznych warunkach w ruchu ulicznym.
 • Dofinansowanie patroli policji na rowerach, które zadbają o lepsze bezpieczeństwo w okresie największego natężenia ruchu rowerowego.

3. Paweł Adamowicz Komitet Wyborczy. „Wszystko dla Gdańska”.
Program można znaleźć na stronie: www.wszystkodlagdanska.pl/sprawniej-i-bezpieczniej-poruszamy-sie-po-gdansku

Główne punkty programu:

 • Ponad 2,2 tys. elektrycznych rowerów metropolitalnych MEVO we wszystkich dzielnicach Gdańska w miesięcznym abonamencie w wysokości 10 zł. Rozbudowa systemu elektrycznych rowerów MEVO, aby gdańszczanie mogli wygodnie wypożyczać rowery w każdej dzielnicy.
 • Zero wypadków śmiertelnych wśród pieszych i rowerzystów. Przebudowa ulic i chodników, przejść dla pieszych, zmiana organizacji ruchu oraz kampanie edukacyjne i informacyjne ukierunkowane na 100-proc. bezpieczeństwo ruchu drogowego w Gdańsku.
 • Bezpieczne dojście i dojazd rowerem do każdej gdańskiej szkoły i przedszkola. Audyty bezpieczeństwa dojścia i dojazdu rowerem do każdej gdańskiej szkoły i przedszkola. Gdańskie Centrum Kontaktu reaguje priorytetowo na każde zgłoszenie zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły i przedszkola.
 • Chodniki i ścieżki rowerowe wysokiej jakości, zachęcające do poruszania się po mieście na piechotę, rowerem, hulajnogą czy na wrotkach. Większa wygoda poruszania się na piechotę, rowerem, hulajnogą czy na wrotkach zachęca większą liczbę osób do aktywnej mobilności – poprawia to zdrowie, jakość powietrza, zmniejsza korki i buduje relacje społeczne.

Pozostali kandydaci na stanowisko Prezydenta Miasta Gdańska (Jarosław Wałęsa, Andrzej Ceynowa, Jacek Hołubowski, Dorota Maksymowicz – Czapkowska) nie zaprezentowali na swoich stronach lub na stronach swoich komitetów wyborczych punktów programu dotyczących rozwoju komunikacji rowerowej.

Anonimowa sonda wyborcza
Być może konieczne będzie wyłączenie rozszerzenia w przeglądarce, AdBlock lub podobnych, inaczej  sonda może nie działać.

Aby zobaczyć wynik głosowania w sondzie, należy kliknąć po głosowaniu w lewą strzałkę 2 razy. 

Podsumowujące komentarze ekspertów Metropolii Rowerowej

Marcin Hyła – prezes stowarzyszenia Miasta dla Rowerów: W odpowiedziach przewija się kwestia skomunikowania południowych części Gdańska, niedostatecznie dziś dostępnych rowerem. Ze względu na uwarunkowania terenowe wskazana byłaby tam budowa.rowerostrady”. Taki projekt (,velostrada”) – tym razem w kontekście terenu wzdłuż linii PKP – wprost zgłasza w programie Kacper Płażyński, a Jarosław Wałęsa sugeruje podobne wykorzystanie tego terenu – istniejącej rezerwy. Drogi Czerwonej”. Pani Elżbieta Jachlewska terminu nie używa, ale w istocie pisze o tym samym. Gdańsk ze względu na swoją specyfikę wymaga kilku tego typu bezkolizyjnych rozwiązań i dobrze, że troje kandydatów to rozumie.

Olivier Schneider – prezes francuskiej Federacji Użytkowników Rowerów: Gdańsk, to stosunkowo bogate miasto, z budżetem w wysokości ponad trzech miliardów złotych. Tymczasem ankietowani kandydaci na ogół bardzo ostrożnie deklarują czas i zakres realizacji inwestycji rowerowych. Zastanawiam się, na ile świadczy to o obawie przed łatką populisty, który obiecuje na prawo i lewo, na ile zaś wynika z niezrozumienia, jak tanie i efektywne są inwestycje w komunikację rowerową, zwłaszcza w porównaniu z innymi środkami transportu. Ruch rowerowy to już ok. 6% podróży w Gdańsku, tymczasem na komunikację rowerową wydaje się nie więcej niż 1% budżetu na transport. Im szybciej politycy wyciągną z tego wnioski, tym lepiej dla mieszkańców.

Roger Jackowski – koordynator kampanii Rowerowa Metropolia: Pozytywnym zaskoczeniem jest fakt, że troje kandydatów rozumie wagę realizacji trasy na al. Armii Krajowej. Drugi pozytyw: do świadomości polityków przebiła się idea zastąpienia projektu szkodliwej autostrady.Drogi Czerwonej” bardziej zrównoważonym i potencjalnie spektakularnym ciągiem rowerowym (przy okazji poprawie uległyby zapewne warunki ruchu pieszego). Największym zaskoczeniem negatywnym jest dla mnie brak konkretów inwestycyjnych w programie Pawła Adamowicza oraz zignorowanie pytań ankiety. Cóż, brak odpowiedzi to także pewnego rodzaju odpowiedź.

Cała prezentacja przygotowana przez Rowerową Metropolię w PDF

Przeczytaj też:

Rowerowa Metropolia


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.