Od ponad 30 lat hasłem nieschodzącym z ust polityków jest „społeczeństwo obywatelskie”: że potrzebne, że trzeba budować, że koniecznie i teraz. Efekty tych wysiłków widzimy na co dzień. Owszem, potrafimy się spiąć jako społeczeństwo na chwilę, z konkretnego powodu, ale z budowaniem czegoś trwałego, systemowego, jest już gorzej. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, ale jedną z nich jest bez wątpienia brak mediów obywatelskich, alternatywy dla mediów funkcjonujących na rynku informacyjnym i opiniotwórczym.

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni sytuacją w mediach. Wiele z nich przypisanych jest grupom wpływów. Dążenie do osiągnięcia najwyższych wskaźników czytalności i klikalności budzi w nas sprzeciw, odrzucamy je jako niedorzeczne i niebezpieczne. Idea zapoczątkowana w Sierpniu, wskrzeszona częściowo 4 czerwca 1989 r., zanikła, także z powodu mediów. Chcemy to zmieniać, dlatego Strefa Obywatelska.

Strefa Obywatelska - nowe rozdanie
Strefa Obywatelska – nowe rozdanie

Zauważamy słabość lokalnej demokracji w zakresie kontroli samorządowych władz przez czwartą władzę, która, bardzo często zależna od pieniędzy samorządów, utraciła swoją podmiotowość. Społeczny interwencjonizm jest solą medium obywatelskiego i dlatego wzmocnimy działania w tym zakresie.

Uczciwy opis rzeczywistości wymaga uczciwego języka. Środowisko kontrolowanych narracji, w którym te same osoby mówią w ten sam sposób na wszystkie możliwe tematy, już dawno wykroczyło poza granice sensu i zakres wytrzymałości.  To nas wszystkich po prostu niszczy. Dlatego będziemy prezentować opinie i osoby, których głos, do tej pory niesłyszany, uważamy za ważny.

Nasze medium jest otwarte na osoby ze wszystkich opcji społeczno-politycznych, obecni aktywiści prezentują różne sympatie polityczne, co jest zrozumiałe. Będziemy jednak dbać o to, by medium było neutralne politycznie, a dziennikarze zachowywali swoje poglądy dla siebie i stawali zawsze po stronie obywatela, po stronie prawdy – to wartość nadrzędna.

Sięgamy w naszej pracy, w naszych działaniach, po kolejne narzędzie – telewizję obywatelską. Materiały filmowe realizujemy od lat, ale teraz będziemy dysponować studiem i zespołem reporterskim, dzięki czemu uzyskamy w tym zakresie nową dynamikę. Będziemy wykorzystywać nowe nośniki i nowe formy przekazu, nie zapomnimy też o humorze! :)

Medium obywatelskie buduje społeczeństwo obywatelskie, dlatego poświęcimy dużo miejsca na promocję dobrych praktyk i akcje społeczne, które tworzą nasze dobro wspólne. Zapraszamy do współpracy: dziennikarzy, ekspertów, reporterów, ludzi aktywnych. Zapraszamy do zgłaszania spraw, którymi trzeba się zająć. Matecznikiem naszych działań pozostaje Gdańsk. Fenomen tego miasta ukształtował Gdańsk Strefę Prestiżu, ale rozszerzamy nasze pole widzenia na region. Stąd idea Obywatelskiego Pomorza, do której zapraszamy aktywnych obywateli z całego województwa.

Gdańsk-Pomorze, sierpień 2020 r.

Gdańsk Strefa Prestiżu

Dodaj opinię lub komentarz.