Już w najbliższy czwartek, 10 listopada, odbędzie się promocja najnowszej publikacji '”Swój do Swego” polscy przedsiębiorcy w Wolnym Mieście Gdańsku’. W imieniu autorów, fundatorów i Fundacji Kulturalne Pomorze zapraszamy do Muzeum Poczty Polskiej (ul. Obrońców Poczty Polskiej 1/2) o godzinie 18:00.

Dzieje Polaków w Gdańsku przed wybuchem II wojny światowej, mimo, że wielokrotnie były przedmiotem zainteresowania historyków, wciąż pozostawiają w wielu kwestiach pole do nowych badań. Jednym z nich jest zagadnienie działalności w przedwojennym Gdańsku polskich przedsiębiorców. Stanowili oni podporę dla miejscowej, polskiej społeczności, byli jej liderami i mecenasami kultury. Wielu angażowało się czynnie w działalność polityczną oraz społeczną, a niektórzy nawet w wywiadowczą.

Na wydarzeniu będzie można nabyć niemal 100 stronicową książkę – cegiełkę o wartości 20 zł, która ma na celu zachowywanie i pielęgnowanie pamięci o Polakach w Wolnym Mieście Gdańsku. Będzie można także porozmawiać z fundatorami i autorami publikacji (spis treści poniżej).

Andrzej Romanow
Z dziejów Drukarni Gdańskiej – największego polskiego przedsiębiorstwa w Wolnym Mieście Gdańsku

Jan Daniluk
Polscy handlowcy w międzywojennym Gdańsku

Wojciech Grott
Restauracje polskie w międzywojennym Gdańsku

Jagoda Załęska-Kaczko
Polskie inwestycje budowlane w Wolnym Mieście Gdańsku – zarys problematyki

Ryszard Kopittke
Banki a Polonia w Wolnym Mieście Gdańsku

Gdańsk Strefa Prestiżu


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.