• wydarzenie: Szkolenia dziennikarskie
 • termin: 24 listopada, 1 grudnia, 7 grudnia, 14 grudnia godz. 17
 • miejsce: Pub Fusy Miętusy, Gdańsk ul. Grobla IV 2 
 • wstęp wolny

Nie trzeba być zawodowym dziennikarzem, aby wziąć udział w naszych szkoleniach. Serdecznie zapraszamy także tych, którzy aspirują do roli dziennikarza, blogerów, vlogerów, osoby prowadzące publiczne profile w mediach społecznościowych oraz wszystkich zainteresowanych daną tematyką. Liczymy na aktywną dyskusję i dzielenie się własnym doświadczeniem. Przyjdź również, jeśli po prostu chcesz się z nami spotkać lub zobaczyć nasze studio telewizyjne i procesy digitalizacji.

Szkolenia o warsztacie dziennikarza

Tematy:

 • 24.11.2023 –  Praktyczne ujęcie przepisów prawa prasowego w codziennej pracy dziennikarza. Kim jest dziennikarz w myśl przepisów prawa?
 • 1.12.2023 – Informacja jako podstawa pracy dziennikarza. Czy każdą możemy opublikować? Jak pozyskiwać informację publiczną?
 • 7.12.2023 – Dziennikarz w Polsce: Autoryzacja i ochrona źródeł
 • 14.12.2023 – Dziennikarstwo i sztuczna inteligencja. Czy i jak korzystać z technologii wymykającej się prawu?

Spotkania poprowadzi Bartosz Stracewski – operator, montażysta, wydawca, dziennikarz z pasji i powołania. Relacjonował najważniejsze wydarzenia ostatnich lat, dbając o jakość przekazu i rzetelność informacji. Od ponad dekady związany z regionalnymi, trójmiejskimi i ogólnopolskimi mediami – Superstacją, Telewizją Polską i Radiem Gdańsk.

„Podstawy Prawa Prasowego dla dziennikarzy”

Cel szkolenia: Przekazanie dziennikarzom kluczowej wiedzy dotyczącej praktycznych aspektów polskiego prawa prasowego, koncentrując się na najważniejszych zagadnieniach.

Agenda Szkolenia w dniu 14.12.2023 „Dziennikarstwo i sztuczna inteligencja. Czy i jak korzystać z technologii wymykającej się prawu?”

Wprowadzenie

• Definicja Sztucznej Inteligencji i wyjaśnienie pojęcia SI.
• Przykłady zastosowań w dziedzinie dziennikarstwa i mediów.

Zagrożenia związane z manipulacją informacji

• Definicja i omówienie technologii deepfake.
• Przykłady negatywnego wpływu na wiarygodność informacji
• Generowanie fałszywych treści tekstowych

Etyczne dylematy w stosowaniu SI w dziennikarstwie

• Kto ponosi odpowiedzialność za decyzje podejmowane przez algorytmy?
• Śledzenie danych osobowych w kontekście informacyjnym

Algorytmy i Filtry Informacyjne

• Jak algorytmy dostosowują treści do preferencji użytkownika
• Tworzenie bań informacyjnych przez algorytmy

Kwestie regulacyjne i samoregulacyjne

• Obecne regulacje dotyczące SI w mediach
• Przykłady regulacji w różnych krajach
• Ich skuteczność i ograniczenia
• Inicjatywy podejmowane przez firmy mediowe

Perspektywy na przyszłość

• Rozwój technologii SI w mediach
• Nowe możliwości i wyzwaniach
• Potencjalne korzyści i ryzyka dla przyszłości dziennikarstwa

Podsumowanie

• Znaczenie edukacji i świadomości w kontekście SI w mediach

Agenda Szkolenia w dniu 7 grudnia 2023 „Dziennikarz w Polsce: Autoryzacja i ochrona źródeł”

1. Wprowadzenie do autoryzacji w dziennikarstwie

• Definicja autoryzacji w kontekście dziennikarstwa.
• Znaczenie autoryzacji w procesie zbierania i publikowania informacji.

2. Zasady autoryzacji w polskim dziennikarstwie

• Podstawowe zasady autoryzacji w polskim prawie prasowym.
• Różnice między autoryzacją a cenzurą informacyjną.

3. Autoryzacja w praktyce

• Proces autoryzacji: od złożenia wniosku do ostatecznej publikacji
• Kluczowe elementy skutecznej autoryzacji, takie jak jasne komunikowanie celu, ograniczenia czasowe i zachowanie integralności informacji
• Praktyczne przykłady autoryzacji oraz analiza skutków

4. Korzyści i ryzyka związane z autoryzacją

• Korzyści dla dziennikarza i źródła informacji wynikające z autoryzacji
• Ryzyka związane z nadmiernym ujawnianiem informacji podczas procesu autoryzacji

5. Praktyki autoryzacji w redakcjach

• Jakie są różnice między redakcjami w podejściu do autoryzacji
• Najlepsze praktyki dotyczące komunikacji ze źródłami podczas autoryzacji

6. Pytania i odpowiedzi

• Otwarte pytania uczestników
• Omówienie szczegółów dotyczących autoryzacji i ochrony źródeł informacji

Agenda Szkolenia w dniu 1.12.2023. „Informacja jako podstawa pracy dziennikarza. Czy każdą możemy opublikować? Jak pozyskiwać informację publiczną?

 1.  Wprowadzenie do pozyskiwania informacji publicznej• Definicja informacji publicznej i jej rola w dziennikarstwie.
  • Kluczowe przepisy prawne dotyczące dostępu do informacji publicznej.
 2.  Prawo Dziennikarza do Informacji Publicznej• Znaczenie prawa dziennikarza do dostępu do informacji publicznej.
  • Granice tego prawa i zasady, których dziennikarze powinni przestrzegać.
 3. Procedury pozyskiwania informacji publicznej• Jak złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
  • Terminy i zasady udzielania odpowiedzi przez organy publiczne.
 4. Analiza praktycznych przypadków• Analiza trudności i wyzwań związanych z realizacją prawa do informacji.
 5. Etyczne publikowanie informacji• Zasady etycznego publikowania informacji.
  • Konsekwencje naruszeń etycznych w pracy dziennikarskiej.
 6. Pytania i odpowiedzi• Otwarte pytania uczestników.
  • Omówienie dodatkowych kwestii związanych z pozyskiwaniem i publikowaniem informacji publicznej.

Agenda Szkolenia w dniu 24.11.2023. „Praktyczne ujęcie przepisów prawa prasowego w codziennej pracy dziennikarza. Kim jest dziennikarz w myśl przepisów prawa?”

1. Wprowadzenie do Polskiego Prawa Prasowego

• Krótka prezentacja historii prawa prasowego w Polsce.
• Podstawowe zasady i normy regulujące pracę dziennikarza.

2. Wolność słowa i odpowiedzialność dziennikarza

• Granice wolności słowa w kontekście prawa.
• Odpowiedzialność prawna dziennikarza za publikowane informacje.

3. Ochrona źródeł informacji

• Prawa dziennikarza dotyczące ochrony źródeł.
• Procedury i wyjątki w przypadku ujawniania informacji.

4. Prawo autorskie i używanie materiałów

• Prawo do autorskich utworów dziennikarskich.
• Zasady korzystania z materiałów innych autorów.

5. Studium przypadków i dyskusja

• Analiza konkretnych przypadków naruszeń prawa prasowego.
• Dyskusja nad praktycznymi wyzwaniami dziennikarskimi związanymi z prawem.

6. Pytania i odpowiedzi (15 minut)

• Otwarte pytania uczestników.
• Konsultacje indywidualne z prowadzącym.

Gdańsk Strefa Prestiżu

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO

Dodaj opinię lub komentarz.