• wydarzenie: Szkolenia dziennikarskie
 • termin: 24 listopada, 1 grudnia, 7 grudnia, 14 grudnia godz. 17
 • miejsce: Pub Fusy Miętusy, Gdańsk ul. Grobla IV 2 
 • wstęp wolny

Nie trzeba być zawodowym dziennikarzem, aby wziąć udział w naszych szkoleniach. Serdecznie zapraszamy także tych, którzy aspirują do roli dziennikarza, blogerów, vlogerów, osoby prowadzące publiczne profile w mediach społecznościowych oraz wszystkich zainteresowanych daną tematyką. Liczymy na aktywną dyskusję i dzielenie się własnym doświadczeniem. Przyjdź również, jeśli po prostu chcesz się z nami spotkać lub zobaczyć nasze studio telewizyjne i procesy digitalizacji.

Szkolenia o warsztacie dziennikarza

Tematy:

 • 24.11.2023 –  Praktyczne ujęcie przepisów prawa prasowego w codziennej pracy dziennikarza. Kim jest dziennikarz w myśl przepisów prawa?
 • 1.12.2023 – Informacja jako podstawa pracy dziennikarza. Czy każdą możemy opublikować? Jak pozyskiwać informację publiczną?
 • 7.12.2023 – Dziennikarz w Polsce: Autoryzacja i ochrona źródeł
 • 14.12.2023 – Dziennikarstwo i sztuczna inteligencja. Czy i jak korzystać z technologii wymykającej się prawu?

Spotkania poprowadzi Bartosz Stracewski – operator, montażysta, wydawca, dziennikarz z pasji i powołania. Relacjonował najważniejsze wydarzenia ostatnich lat, dbając o jakość przekazu i rzetelność informacji. Od ponad dekady związany z regionalnymi, trójmiejskimi i ogólnopolskimi mediami – Superstacją, Telewizją Polską i Radiem Gdańsk.

„Podstawy Prawa Prasowego dla dziennikarzy”

Cel szkolenia: Przekazanie dziennikarzom kluczowej wiedzy dotyczącej praktycznych aspektów polskiego prawa prasowego, koncentrując się na najważniejszych zagadnieniach.

Agenda Szkolenia w dniu 14.12.2023 „Dziennikarstwo i sztuczna inteligencja. Czy i jak korzystać z technologii wymykającej się prawu?”

Wprowadzenie

• Definicja Sztucznej Inteligencji i wyjaśnienie pojęcia SI.
• Przykłady zastosowań w dziedzinie dziennikarstwa i mediów.

Zagrożenia związane z manipulacją informacji

• Definicja i omówienie technologii deepfake.
• Przykłady negatywnego wpływu na wiarygodność informacji
• Generowanie fałszywych treści tekstowych

Etyczne dylematy w stosowaniu SI w dziennikarstwie

• Kto ponosi odpowiedzialność za decyzje podejmowane przez algorytmy?
• Śledzenie danych osobowych w kontekście informacyjnym

Algorytmy i Filtry Informacyjne

• Jak algorytmy dostosowują treści do preferencji użytkownika
• Tworzenie bań informacyjnych przez algorytmy

Kwestie regulacyjne i samoregulacyjne

• Obecne regulacje dotyczące SI w mediach
• Przykłady regulacji w różnych krajach
• Ich skuteczność i ograniczenia
• Inicjatywy podejmowane przez firmy mediowe

Perspektywy na przyszłość

• Rozwój technologii SI w mediach
• Nowe możliwości i wyzwaniach
• Potencjalne korzyści i ryzyka dla przyszłości dziennikarstwa

Podsumowanie

• Znaczenie edukacji i świadomości w kontekście SI w mediach

Agenda Szkolenia w dniu 7 grudnia 2023 „Dziennikarz w Polsce: Autoryzacja i ochrona źródeł”

1. Wprowadzenie do autoryzacji w dziennikarstwie

• Definicja autoryzacji w kontekście dziennikarstwa.
• Znaczenie autoryzacji w procesie zbierania i publikowania informacji.

2. Zasady autoryzacji w polskim dziennikarstwie

• Podstawowe zasady autoryzacji w polskim prawie prasowym.
• Różnice między autoryzacją a cenzurą informacyjną.

3. Autoryzacja w praktyce

• Proces autoryzacji: od złożenia wniosku do ostatecznej publikacji
• Kluczowe elementy skutecznej autoryzacji, takie jak jasne komunikowanie celu, ograniczenia czasowe i zachowanie integralności informacji
• Praktyczne przykłady autoryzacji oraz analiza skutków

4. Korzyści i ryzyka związane z autoryzacją

• Korzyści dla dziennikarza i źródła informacji wynikające z autoryzacji
• Ryzyka związane z nadmiernym ujawnianiem informacji podczas procesu autoryzacji

5. Praktyki autoryzacji w redakcjach

• Jakie są różnice między redakcjami w podejściu do autoryzacji
• Najlepsze praktyki dotyczące komunikacji ze źródłami podczas autoryzacji

6. Pytania i odpowiedzi

• Otwarte pytania uczestników
• Omówienie szczegółów dotyczących autoryzacji i ochrony źródeł informacji

Agenda Szkolenia w dniu 1.12.2023. „Informacja jako podstawa pracy dziennikarza. Czy każdą możemy opublikować? Jak pozyskiwać informację publiczną?

 1.  Wprowadzenie do pozyskiwania informacji publicznej• Definicja informacji publicznej i jej rola w dziennikarstwie.
  • Kluczowe przepisy prawne dotyczące dostępu do informacji publicznej.
 2.  Prawo Dziennikarza do Informacji Publicznej• Znaczenie prawa dziennikarza do dostępu do informacji publicznej.
  • Granice tego prawa i zasady, których dziennikarze powinni przestrzegać.
 3. Procedury pozyskiwania informacji publicznej• Jak złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
  • Terminy i zasady udzielania odpowiedzi przez organy publiczne.
 4. Analiza praktycznych przypadków• Analiza trudności i wyzwań związanych z realizacją prawa do informacji.
 5. Etyczne publikowanie informacji• Zasady etycznego publikowania informacji.
  • Konsekwencje naruszeń etycznych w pracy dziennikarskiej.
 6. Pytania i odpowiedzi• Otwarte pytania uczestników.
  • Omówienie dodatkowych kwestii związanych z pozyskiwaniem i publikowaniem informacji publicznej.

Agenda Szkolenia w dniu 24.11.2023. „Praktyczne ujęcie przepisów prawa prasowego w codziennej pracy dziennikarza. Kim jest dziennikarz w myśl przepisów prawa?”

1. Wprowadzenie do Polskiego Prawa Prasowego

• Krótka prezentacja historii prawa prasowego w Polsce.
• Podstawowe zasady i normy regulujące pracę dziennikarza.

2. Wolność słowa i odpowiedzialność dziennikarza

• Granice wolności słowa w kontekście prawa.
• Odpowiedzialność prawna dziennikarza za publikowane informacje.

3. Ochrona źródeł informacji

• Prawa dziennikarza dotyczące ochrony źródeł.
• Procedury i wyjątki w przypadku ujawniania informacji.

4. Prawo autorskie i używanie materiałów

• Prawo do autorskich utworów dziennikarskich.
• Zasady korzystania z materiałów innych autorów.

5. Studium przypadków i dyskusja

• Analiza konkretnych przypadków naruszeń prawa prasowego.
• Dyskusja nad praktycznymi wyzwaniami dziennikarskimi związanymi z prawem.

6. Pytania i odpowiedzi (15 minut)

• Otwarte pytania uczestników.
• Konsultacje indywidualne z prowadzącym.

Gdańsk Strefa Prestiżu

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.