Lędowo (Landau)

Wieś została założona przez Krzyżaków w 1372 roku. Pierwsze informacje pisane dotyczą świadczeń wsi Landaw na rzecz Zakonu Krzyżackiego i zawarte są w księdze „Das Marienburger Ämterbuch” z 1393 roku. W 1454 roku na mocy przywileju króla Kazimierza Jagiellończyka osada została włączona do gdańskiego patrymonium wiejskiego. W 1547 roku osadnicy holenderscy lokowali wieś na prawie emfiteutycznym. W tym czasie była to wieś wolna, w której została zniesiona pańszczyzna, posiadająca własny 27-punktowy zbiór uchwał (akt regulujących ustrój wsi).

Należy podkreślić, że pierwotnie większość zabudowań wsi ulokowanych była wzdłuż lewego brzegu Motławy.

Zapraszamy do oglądania i subskrypcji naszego kanału YouTube  oraz śledzenia profilu na FB.

Dariusz Piasek „Żuławy Gdańskie na dawnej pocztówce” Gdański Kantor Wydawniczy 2019 r. Pocztówki Krzysztofa Gryndera. Album dostępny jest w Gdańskiej Księgarni Naukowej przy ul. Łagiewniki 56.

Anna Pisarska-Umańska

Dodaj opinię lub komentarz.