W GRANICACH POLSKI

Oliwa powoli odradzała się po wojnie. Latem 1945 roku otwarto kino „Polonia”. Ruszył również ponownie tramwaj z Oliwy do Gdańska. W roku 1948 przeniesiono pętlę tramwajową sprzed bramy prowadzącej do parku oliwskiego na obecne miejsce na rogu ulic Opata Jacka Rybińskiego i Grunwaldzkiej.

W następnych latach Oliwa dalej mozolnie podnosiła się z wojennych zniszczeń. Przybywali nowi mieszkańcy, którzy zasiedlali opuszczone przez Niemców budynki. Wznoszono nowe kamienice. W roku 1954, w dniu Święta Pracy – 1 maja – otwarto z wielką pompą oliwskie ZOO. Z założenia miało to być jedna z najnowocześniejszych placówek tego typu w kraju. Rzeczywiście, wykorzystując bardzo sprzyjające usytuowanie i naturalne otoczenie leśne, powstał obiekt na miarę europejską. Do dziś oliwski ogród zoologiczny spełnia swoje funkcje rekreacyjno – poznawcze. To nie był koniec nowości, które wpływały na wzrastającą atrakcyjność tej dzielnicy Gdańska. W parku oliwskim otwarto interesującą palmiarnię i ogród botaniczny. Mieszkańcy mogli podziwiać nieznane w polskim klimacie ciekawe okazy flory.

ulica Obrońców Westerplatte
ulica Obrońców Westerplatte

12 kwietnia 1964 roku w Kościele Mariackim w Gdańsku odbyła się uroczystość nadania tytułu biskupa rezydencjalnego Edmundowi Nowickiemu. Była to uroczystość symboliczna. Można powiedzieć, że formalnie zamknięto, cieniem kładący się na kościele gdańskim, okres wojny światowej. Co prawda Edmund Nowicki pełnił funkcję ordynariusza diecezji gdańskiej, jednakże nie był suwerenem. Formalnie urząd ten pełnił wciąż Karl Maria Splett. Tylko że biskup Splett został na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku w 1946 roku, skazany na osiem lat więzienia i odbywał wyrok we Wronkach, następnie przez blisko dwa lata będąc internowanym w różnych klasztorach w Polsce. Dopiero w roku 1956 pozwolono mu wyjechać do Niemiec Zachodnich. Nie zrzekł się jednakże godności biskupa gdańskiego. Jego trudną misję duszpasterską zakończyła dopiero śmierć w roku 1964. W momencie śmierci Spletta, nadarzyła się sposobność aby papież Paweł VI wydał dokument przekazujący pełnię władzy biskupowi Nowickiemu.

W zniszczonym Pałacu Opatów trwały wciąż prace mające na celu przywrócenie temu obiektowi dawnej świetności. Przeznaczenie odbudowywanego obiektu różniło się od pierwotnego. Miało się tam znaleźć muzeum etnograficzne. Pomimo nie zakończonego remontu postanowiono otworzyć tą placówkę zwiedzającym w roku 1965.

Dwa lata później w Gdańsku zawitał francuski generał i premier Charles de Gaulle. Uroczystości objęły cały Gdańsk, gdzie dostojny gość witany był przez tłumy gdańszczan. De Gaulle wizytował Gdańsk w otoczeniu najwyższych ówczesnych dostojników państwowych, między innymi premiera Józefa Cyrankiewicza.  Polscy dygnitarze komunistyczni czekali przed katedrą w Oliwie, gdzie premier Francji wziął udział w uroczystej Mszy Świętej, celebrowanej przez biskupa Edmunda Nowickiego.

cdn…

Wojciech Stybor

Copyright © 2005 Wojciech Stybor. All rights reserved.

Dodaj opinię lub komentarz.