Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla” to ogólnopolski, coroczny konkurs, mający na celu wyłonienie i promocję najlepszych przedsięwzięć polskich muzeów. Organizowany jest przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wyróżnienie w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla” jest, od czasu jego pierwszej edycji w 1980 r., traktowane jako jedna z najwyższych form uznania osiągnięć w polskim muzealnictwie. Pierwszą instytucją, której powierzono organizację konkursu, było Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, kolejnymi Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Od czasu powołania w 2011 r. organizatorem Sybilli stał się Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Informacje o konkursie.

Uroczyste gale Sybilli – ogólnopolskiego Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku, mającego na celu wyłonienie i promocję najlepszych przedsięwzięć polskich muzeów, odbywały się w maju w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Muzeów. W tym roku nadzwyczajne warunki ogólnoświatowej pandemii spowodowały zmianę nie tylko w terminach, ale także w sposobie ogłoszenia wyników konkursu. Po raz pierwszy w historii wyniki ogłoszone zostały online. Obrady jury konkursowego, pod przewodnictwem prof. dr. hab. Wojciecha Włodarczyka, także odbywały się za pośrednictwem połączeń internetowych. Spośród 157 zgłoszeń jury wskazało zwycięzców oraz wyróżnionych w 6 kategoriach.

Sybilla 2019
Sybilla 2019

Laury pomorskie: Kategoria: Edukacja

Muzeum Stutthof w Sztutowie
Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939–1945)
Nagroda: Sybilla
Kategoria: Projekty naukowo-badawcze

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
De Jonge Seerp. Badania niderlandzkiego statku z końca XVIII wieku

Wyróżnienie
Kategoria: Zarządzanie

Muzeum Zamkowe w Malborku
Budowa systemu zabezpieczenia zbiorów eksponowanych na wystawach muzealnych w przestrzeniach Muzeum

Wyróżnienie

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Koordynacja obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

Wyróżnienie

Laureaci Konkursu „Sybilla 2019”

  • GRAND PRIX SYBILLA 2019

Muzeum Narodowe w Krakowie            

Wystawa w Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich

W 2019 roku Muzeum otworzyło stałą wystawę w Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich. Prezentowane są tu eksponaty ze zbiorów książąt Czartoryskich, jednej z najcenniejszych kolekcji muzealnych w Polsce, a także w Europie. To nie tylko arcydzieła światowego malarstwa – jak Dama z gronostajem Leonarda da Vinci oraz Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta, lecz także bezcenne pamiątki historyczne, świadectwa dawnej kultury polskiej i europejskiej. Stała wystawa nie mogłaby zostać zaprezentowana, gdyby nie gruntowny remont Pałacu Książąt Czartoryskich. Dzięki niemu nie tylko powiększono przestrzeń ekspozycyjną, ale także uzupełniono infrastrukturę budynku między innymi o udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

  • Kategoria: Konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury

SYBILLA

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Źródła przemian. Ochrona i udostępnienie historycznego dziedzictwa Łazienek Królewskich. Konserwacja i remont Białego Domku oraz Wodozbioru wraz z zabytkowym ogrodem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Projekt realizowany był przez muzeum od marca 2017 do grudnia 2019 roku. Głównym celem było zabezpieczenie substancji zabytkowej, przywrócenie pierwotnego wyglądu budynków i ponowne udostępnienie ich dla zwiedzających. Obiekty zabytkowe dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz stworzono nowe przestrzenie do realizacji oferty edukacyjno-kulturalnej.

WYRÓŻNIENIA

Muzeum – Zamek w Łańcucie

Prace remontowo-konserwatorskie, rekonstrukcyjne i budowlane w Łaźniach Rzymskich w piwnicach Zamku

Powstałe pod koniec lat 20. ubiegłego stulecia łaźnie zamku miały charakter luksusowy i najnowocześniejsze w tamtych czasach wyposażenie. Zrealizowany przez muzeum projekt zakładał odtworzenie tych unikalnych wnętrz. Dzięki żmudnej pracy wielu specjalistów oraz wsparciu Funduszy Europejskich, Muzeum może się poszczycić atrakcją unikalną na skalę Polski – historycznymi Łaźniami Rzymskimi.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu

SKANSENOVA to partnerski projekt inwestycyjny, realizowany w latach 2016–2019 wspólnie przez osiem instytucji. Jego celem było zachowanie zabytków architektury drewnianej poprzez zapewnienie optymalnej ochrony i opieki konserwatorskiej, zabezpieczenie przed pożarem i klęskami żywiołowymi. Modernizacja skansenów objęła nie tylko renowację obiektów i wprowadzenie nowych elementów ekspozycji, ale także rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej i poszerzenie działań promocyjnych.

  • Kategoria: Edukacja

SYBILLA

Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939– 1945)

Prosta opowieść o trudnym miejscu

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny realizowany w latach 2017–2019, dedykowany osobom z niepełnosprawnościami intelektualnymi na poziomie lekkim i umiarkowanym. W projekcie autorzy postanowili połączyć zajęcia edukacyjne, które opierają się głównie na emocjach i doznaniach sensorycznych tak, aby każdy z uczestników mógł doświadczyć autentyzmu Miejsca Pamięci. Wydawnictwo powstałe na kanwie tych działań i jako część składowa programu uzupełnia i utrwala wiedzę osób biorących w nim udział, ale może też być traktowane odrębnie, jako pomoc dla wszystkich, którzy tego potrzebują.

Sybilla 2019
Sybilla 2019

WYRÓŻNIENIA

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Pogotowie kulturalne

Projekt miał na celu znalezienie metody upowszechniania kultury wśród osób dorosłych z chorobą nowotworową, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogą uczestniczyć w życiu kulturalnym. Z myślą o nich zostały zorganizowane spotkania na oddziałach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach, które w pełni prezentowały zbiory i pracę Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Uczestnicy mieli możliwość zapoznać się nie tylko z wybranymi eksponatami, ale również brali udział w spotkaniach konserwatorskich, warsztatach edukacyjnych i koncertach muzyki klasycznej.

Muzeum Historii Polski

Generał Stanisław Maczek i jego żołnierze

Multimedialna trójjęzyczna wystawa plenerowa przybliżała dzieje wyjątkowych formacji dowodzonych przez legendarnego generała Stanisława Maczka: 10 Brygady Kawalerii i 1 Dywizji Pancernej. Z wykorzystaniem nowoczesnych technik ekspozycyjnych oraz unikatowych, często nieznanych źródeł: nagrań video i audio, zdjęć, wspomnień –  prezentowane były nie tylko bojowe zmagania pancerniaków, lecz także ich żołnierska codzienność, trudy i przeżycia, dylematy i emocje, drobne przyjemności i życie kulturalne. Jesienią 2019 roku wystawa była prezentowana w Warszawie i Bredzie w Holandii. Łącznie obejrzało ją ponad 150 tys. osób.

  • Kategoria: Projekty naukowo-badawcze

SYBILLA

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej         

Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie

Autorzy projektu postawili sobie za cel zebranie kompletnych informacji dotyczących obrzędowości Godnich Świąt związanej z tradycjami kolędniczymi i ich współczesnymi przemianami na terenach Lasowiaków i Rzeszowiaków. Badania terenowe odbyły się na obszarze 10 powiatów województwa podkarpackiego. Na projekt zrealizowany w latach 2018–2019 złożyły się kwerendy, opracowanie i archiwizacja materiałów, podsumowanie badań w postaci publikacji książki oraz rozpowszechnianie rezultatów projektu.

WYRÓŻNIENIA

Muzeum Podlaskie w Białymstoku        

Fortece na bagnach. Interdyscyplinarne badania obiektów obronnych z epoki brązu na Podlasiu

Grodziska dolinne to niezwykły element przeszłości Podlasia i wschodniego Mazowsza. Już samo istnienie tak licznych struktur w sposób diametralny zmienia nasze postrzeganie pradziejów regionu. Wielkość i stopień rozbudowania konstrukcji obronnych, stanowi świadectwo złożoności funkcjonujących tu struktur społecznych, daleko odmienny od powszechnego do dziś „obrazu” dziejów tej części Polski. Przeszłość Podlasia to nie tylko nieprzebyte puszcze. To również zorganizowane struktury społeczne funkcjonujące już u schyłku epoki brązu, skomplikowany system ówczesnych wierzeń i świątyń. To w końcu stabilny system władzy, bez której powstanie „bagiennych fortec” byłoby niemożliwe.

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
De Jonge Seerp. Badania niderlandzkiego statku z końca XVIII wieku

Muzeum zajmuje się badaniami stanowisk podwodnych od 1969 roku. Badania podwodne w rejonie Zatoki Gdańskiej prowadzono na 25 wrakach pochodzących z okresu od XIV/XV do XIX wieku. Wrak oznaczony jako W-27 odkryty na wodach Zatoki Gdańskiej w 1985 roku jest w historii podwodnych badań archeologicznych obiektem szczególnym. Jest pozostałością XVIII-wiecznego dużego statku handlowego „De Jonge Seerp”. Wydobyto z niego rekordową liczbę ponad 11 000 artefaktów. Prace podwodne na stanowisku W-27 trwały przez największą liczbę sezonów badawczych, a podczas badań obiektu wprowadzono po raz pierwszy w polskiej archeologii podwodnej nowe techniki dokumentacji: sonary i kamery telewizyjne, użyto także innowacyjnego systemu kotwiczenia przy stanowisku.

  • Kategoria: Wystawy stałe

SYBILLA

Muzeum Narodowe w Krakowie            

Wystawa w Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich

W 2019 roku muzeum otworzyło stałą wystawę w Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich. Prezentowane są tu eksponaty ze zbiorów książąt Czartoryskich, jednej z najcenniejszych kolekcji muzealnych w Polsce, a także w Europie. To nie tylko arcydzieła światowego malarstwa – jak Dama z gronostajem Leonarda da Vinci oraz Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta, lecz także bezcenne pamiątki historyczne, świadectwa dawnej kultury polskiej i europejskiej. Stała wystawa nie mogłaby zostać zaprezentowana, gdyby nie gruntowny remont Pałacu Książąt Czartoryskich. Dzięki niemu nie tylko powiększono przestrzeń ekspozycyjną, ale także uzupełniono infrastrukturę budynku między innymi o udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

WYRÓŻNIENIA

Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie            

Stoewer – jakość ze Szczecina

W 2019 roku muzeum zakupiło kolekcję działającego od kwietnia 2002 roku w Wald-Michelbach Muzeum Stoewera, stworzonego przez Manfrieda Bauera, szczecinianina, który przez sporą część życia zbierał rozproszone po świecie pamiątki po najbardziej znanej rodzinie szczecińskich przemysłowców. W muzeum można oglądać największą na świecie kolekcję stoewerianów. Łącznie to ponad tysiąc eksponatów. Największe emocje budzą oczywiście wyjątkowe auta, a wśród nich – Stoewer C-2, który pochodzi z 1913 roku!

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu  

Magia instrumentów. Osobliwości inwencja trzy głosowa

Wystawa prezentuje najbardziej oryginalne instrumenty z szydłowieckich zbiorów. Są to instrumenty profesjonalne, które z różnych powodów znalazły się w obrębie oddziaływania muzyki tradycyjnej i współtworzą ją. „Magia instrumentów…” to wystawa, w planie głównych przebiegów i wątków, odnosząca się do bogatych konstrukcji muzycznych doby baroku. Tworzące całość ekspozycyjną trzy tematy – trzy głosy tej instrumentologicznej inwencji, prezentowane w trzech komnatach zamku, budowane w odniesieniu do trzech odmiennych kryteriów, stopniowo wprowadzane, oplatane kontrapunktem odniesień historycznych, ikonograficznych, także tych multimedialnych – budują jedną opowieść, będącą zarazem muzycznym doświadczeniem: wizualnym, audialnym, empirycznym.

  • Kategoria: Wystawy czasowe

SYBILLA

Muzeum Narodowe w Warszawie         

Pologne 1840–1918. Peindre l’âme d’une nation

Wystawa zorganizowana w Muzeum Louvre-Lens przez Muzeum Narodowe w Warszawie we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza była największą panoramą polskiej sztuki we Francji od ponad czterdziestu lat. Uświetniła ona jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości i stulecia podpisania w 1919 roku porozumienia między Polską i Francją w zakresie emigracji i imigracji. Wystawa koncentrowała się wokół zagadnienia polskości i tożsamości narodowej w okresie zaborów, eksponując rolę i znaczenie sztuki dla społeczeństwa pozbawionego swej państwowości, podzielonego i poddanego procesowi wynarodowienia.

WYRÓŻNIENIA

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN              

W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości 

Wystawa osnuta została wokół książki Janusza Korczaka Król Maciuś Pierwszy, która powstała pod wpływem ówczesnych wielkich wydarzeń politycznych – końca I wojny światowej, odrodzenia i odbudowy kraju. Korczak napisał ją, pragnąc wyjaśnić dzieciom, jakie są mechanizmy sprawowania władzy oraz jak wielki trud i odpowiedzialność wiążą się z rządzeniem państwem.

Podobnie jak Korczak w momencie odzyskania niepodległości, Muzeum POLIN w 100. rocznicę tego wydarzenia, zaprosiło „dużych i małych dorosłych” do refleksji nad tym, czym jest wolność, odpowiedzialność, demokratyczne państwo, samorządna wspólnota.

Muzeum Powstania Warszawskiego    

Odbicie. Jestem jak ty zapewne

Muzeum stara się docierać z wiedzą o powstaniu między innymi do młodych odbiorców. Odpowiedzią na takie potrzeby jest wystawa i interaktywna instalacja Odbicie. Jestem jak ty zapewne, której celem jest upamiętnienie uczestników powstania warszawskiego. Punktem kulminacyjnym są dwa interaktywne lustra. Zwiedzający widzi w nich swoje odbicie. W trakcie przeglądania w lustrze algorytm rozpoznający rysy twarzy poszukuje w fotograficznych bazach muzeum historycznego „bliźniaka”. Pozwala zwiedzającemu stanąć z nim twarzą w twarz i poznać jego tragiczną historię.

  • Kategoria: Zarządzanie

SYBILLA

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN              

Zarządzanie zasobem genealogicznym w Centrum Informacji Historycznej Muzeum POLIN

W latach 2017–2019 w partnerstwie z Archiwami Państwowymi w Polsce i Państwowym Archiwum Obwodu Iwano-Frankowskiego w Ukrainie muzeum wykonało 190 000 skanów dokumentów paszportowych i obywatelskich z lat 1918–1939 potrzebnych do kwerend genealogicznych Żydów polskich. Na ich podstawie powstał indeks genealogiczny, liczący 31 600 rekordów osobowych, od czerwca 2019 roku dostępny w polskiej i angielskiej wersji językowej. Centrum Informacji Historycznej Muzeum POLIN obsługuje rocznie 1 000 zapytań, przeszło 4 000 osób: potomków polskich Żydów, Polaków, Europejczyków i obywateli z całego świata, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o przebogatym dziedzictwie Żydów polskich.

WYRÓŻNIENIE

Muzeum Zamkowe w Malborku             

Budowa systemu zabezpieczenia zbiorów eksponowanych na wystawach muzealnych w przestrzeniach Muzeum

Zamek w Malborku, wyjątkowy zabytek architektury, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, jest trudnym miejscem do prezentowania wybitnych dzieł sztuki i rzemiosła architektonicznego. Opracowany system zarządzania bezpieczeństwem zbiorów składa się z usprawnionego systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu nowoczesnych gablot muzealnych podłączanych do systemu SSWiN oraz elementów modelowania światła w sposób bezpieczny dla muzealiów (zasłony oraz spełniające normy oprawy oświetleniowe). Zrealizowany projekt w znaczący sposób przyczynił się nie tylko do lepszego zabezpieczenia zbiorów muzealnych, ale w znaczący sposób podniósł poziom kompetencji zespołu.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku            

Koordynacja obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

W 2019 roku, będącym 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku podjęło się zadania koordynacji uroczystych obchodów, nadając im spójny charakter memoratywny, jak i głęboko edukacyjny. Wszelkie procesy i działania miały na celu promocję na całym świecie przekazu o prawdziwej historii Polski i Polaków w tragicznej wojennej rzeczywistości. Kierując przekaz do odbiorców o różnym stopniu znajomości historii i różnej wrażliwości, muzeum skupiało się na adekwatnych formach realizacji przedsięwzięcia tak, by wpisywały się w nie projekty o zróżnicowanym charakterze, od wydarzeń stricte naukowych, poprzez edukacyjne, kulturalne, a nawet sportowe, także realizacje filmowe, upamiętnienia, aż po projekty z dziedziny najnowszych technologii multimedialnych.

Źródło: Konkurs Sybilla 2019

Gdańsk Strefa Prestiżu, materiały prasowe

Dodaj opinię lub komentarz.