Czy zauważyliście, że Stare Miasto nie ma rynku?

Po demolce urządzonej przez Krzyżaków Stare Miasto otrzymało przywilej lokacyjny w 1377. Pięć lat później przystąpiono do budowy ratusza. Jednak rynku nie wytyczono. Dzisiaj nie bardzo wiadomo dlaczego. Prawdopodobnie, ponieważ trwała już rozbudowa Prawego Miasta, Stare Miasto zostało potraktowane jako satelitarna dzielnica, choć miało odrębną radę i sąd. Działał już Wielki Młyn (największy zakład przemysłowy średniowiecza), a wzdłuż Kanału Młyńskiego rozlokowały się zakłady przemysłowe. Być może ten charakter przemysłowy zadecydował, że odstąpiono od lokalizacji rynku.

Sercem Starego Miasta jest jednak ratusz – Ratusz Staromiejski, ratusz przy Długiej to Ratusz Prawomiejski. Ulica Korzenna była przed wojną główną ulicą Starego Miasta. Poniżej kilka pocztówek ze zbiorów Muzeum Pomorza.

Anna Pisarska

Dodaj opinię lub komentarz.