W 1838 roku odbyło się w Dworze Artusa wielkie zebranie. Zebranie urządziło nowo powstałe Towarzystwo Umiarkowania. Obrady były jednak tak burzliwe, że więcej nie zdecydowano się takich organizować.

Zgromadzony na zewnątrz tłum tragarzy i traczy głośno pokrzykiwał i protestował (co miało zresztą znamiona przygotowanych działań, bo oni chętnie się najmowali do zamieszek). Wewnątrz też nie było spokojnie, bo jeden uczony burzył się, że nie można żądać zaprzestania picia wódki bez podania alternatywy.

Od tego momentu 360 członków Towarzystwa zbierało się po domach, by działać w celu wykorzenienia alkoholowej zarazy. Jednym z pomysłów było podniesienie akcyzy na wódkę.

Anna Pisarska-Umańska

źródło: W.F. Zernecke „Cały Gdańsk za dwadzieścia srebrnych groszy 1843”, Gdańsk 2010

Dodaj opinię lub komentarz.