W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku otwarto złożoną z kilkudziesięciu plansz wystawę czasową poświęconą gen. Stefanowi Roweckiemu. Na wystawie zaprezentowane zostanie życie Stefana Roweckiego, począwszy od momentu jego urodzenia aż do chwili aresztowania.

W tym roku przypada 122. rocznica urodzin gen. Stefana Roweckiego. Pomysł uczczenia i utrwalenia postaci Generała w pamięci młodego pokolenia  zrodził się w Głównej Bibliotece Lekarskiej. Z inicjatywy dyrektora dr Wojciecha Germaziaka została nawiązana współpraca z Archiwum Akt Nowych, które posiada największy zasób dokumentów Polskiego Państwa Podziemnego. Nawiązano również współpracę z innymi instytucjami i osobami, które posiadają w swoich zbiorach fotografie i dokumenty dotyczące Stefana Roweckiego.

Dbał o sprawę polską w czasie wojennym

„Dziś otwieram wystawę poświęconą generałowi Stefanowi Roweckiemu. To dla mnie postać bardzo ważna. Chyba jedna z najcenniejszych w gamie osób, które podczas wojny dbały o sprawę polską. Wydaje mi się, że nie można było znaleźć lepszego niż właśnie generał Rowecki dowódcy na czas wojenny, na czas trudny, na czas, kiedy byliśmy pod dwiema okupacjami” – powiedział wicedyrektor Muzeum Tomasz Gliniecki podczas oficjalnego otwarcia wystawy.

„Generał w sposób absolutnie wyjątkowy potrafił scalić cechy, które z jednej strony stawiały go jako profesjonalistę – bardzo dobrego dowódcę, wymagającego dowódcę, który znał siłę rozkazu (…), ale też zawsze – mimo różnicy zdań – bardzo cenił i szanował zdanie i rozkaz generała Sikorskiego”. „Potrafił to łączyć ze światem cywilnym i politycznym. To głównie dzięki niemu Polskie Państwo Podziemne rozrosło się do takiego schematu, który znamy dziś, że potrafiło objąć większość dziedzin normalnej państwowości chociaż było w podziemiu” – powiedział wicedyrektor Muzeum.

„Bohaterstwo i szlak bojowy, jak również tragiczna śmierć generała w obozie koncentracyjnym, są przestrogą i pokazaniem, jak tragiczne mogą być doświadczenia II wojny światowej” – powiedział obecny na otwarciu wystawy podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartłomiej Grabski.

Ekspozycja poświęcona gen. Roweckiemu prezentowana będzie w MIIWŚ przez najbliższy miesiąc.

Materiał prasowy pochodzi ze strony Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Mateusz Błażewicz

 

Dodaj opinię lub komentarz.