„Jego dużą zasługą było postawienie Polskiej Szkoły Handlowej, a później utworzonej przez siebie dwuletniej Wyższej Szkoły Handlowej na wysokim poziomie. Dyrektor Seredyński popierał harcerstwo, dbał o rozwój teatru szkolnego.” Mirosława Walicka

Mowa o Marianie Seredyńskim, dyrektorze Polskich Szkół Handlowych w II WMG, którego grób znajduje się w alei zasłużonych na gdańskim Srebrzysku. 25 sierpnia br. przypada 64. rocznica jego śmierci. Marian Wiktor Seredyński urodził się 4 VIII 1890 r. w Siedliskach w dawnym województwie lwowskim, w rodzinie Franciszka i Karoliny.

ul. Seredyńskiego w Gdańsku
ul. Seredyńskiego w Gdańsku. Po prawej stronie wejście do budynku, w którym ob. funkcjonują Szkoły Ekonomiczno – Handlowe im. Macierzy Szkolnej

Z informacji zawartych w metryce urodzenia Mariana Seredyńskiego wynika, iż jego ojciec był rolnikiem. Z kolei sam Seredyński w wypełnionej przez siebie ankiecie personalnej podał, iż jego ojciec pracował jako urzędnik. Pięć lat młodszy brat Mariana, Tadeusz, został pianistą i dyrygentem. Do wybuchu II wojny światowej pracował w Teatrze Miejskim we Lwowie. Marian Seredyński w latach 1901 – 08 uczęszczał do szkoły realnej we Lwowie oraz równolegle do Konserwatorium Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego, w którym uczył się gry na skrzypcach. Obie szkoły ukończył w 1908 r. W 1913 r. jako absolwent Akademii Eksportowej podjął pracę pedagogiczną w Tarnowie, w tamtejszej Krajowej Szkole Kupiectwa.

W czasie I wojny światowej został zwolniony ze służby wojskowej. W 1918 r. zamieszkał w Krakowie, gdzie początkowo pracował w szkole kupieckiej. Jesienią tegoż roku uczestniczył tam w rozbrajaniu żołnierzy austriackich. W 1919 r. został zatrudniony w krakowskiej Akademii Handlowej. W roku szkolnym 1925 – 26 wykładał w Akademii Górniczo – Hutniczej.

W 1926 r. otrzymał propozycję objęcia stanowiska dyrektora, w otwartej z inicjatywy Macierzy Szkolnej w Gdańsku, 13 – go września tegoż roku, Polskiej Szkoły Handlowej w II WMG. Koncesję na otwarcie tej polskiej placówki oświatowej wydał gdański Senat 20 VIII 1926 r. Była trzyletnią szkołą zawodową, której program oparto na szkołach niemieckich. Otrzymała siedzibę w budynku dawnego pruskiego kasyna (zakupionym na cele oświatowe przez łódzkiego przemysłowca Edwarda Heimanna – Jereckiego) zlokalizowanym na rogu Langgarten 80 (czyli ul. Długie Ogrody) i Trojangasse (dziś na cześć dyrektora szkoły: ul. Seredyńskiego).

Budynek u zbiegu ulic Długie Ogrody i Seredyńskiego , w którym obecnie funkcjonują Szkoły Ekonomiczno – Handlowe (w miejscu dawnego budynku Polskich Szkół Handlowych)

Trzy lata później, na wniosek Mariana Seredyńskiego utworzono dodatkowo dwuletnią Polską Wyższą Szkołę Handlową, w której nauka kończyła się egzaminem dojrzałości. Wkrótce też budynek szkolny został rozbudowany od strony Trojangasse, dzięki finansowemu wsparciu Edwarda Heimanna – Jereckiego. Od tej pory, aż do wybuchu II wojny światowej, Seredyński kierował Zespołem Polskich Szkół Handlowych. Zyskał opinię dobrego organizatora, który dbał o wysoki poziom nauczania, a jednocześnie o wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym. Zatrudnił kadrę nauczycielską o wysokich kwalifikacjach oraz zadbał o wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce naukowe.

Dzięki takim nauczycielom, jak Alf Liczmański, Maria Ostrowska i Eugenia Adamczykowa, w placówce tej prężnie działało harcerstwo (w tym żeńska sekcja żeglarska). Zresztą aktywnym działaczem harcerskim był sam dyrektor Seredyński; od 1935 r. pełnił funkcję jednego z zastępców Franciszka Kręckiego, prezesa gdańskiego oddziału ZHP.

W szkołach handlowych powstało szkolne koło teatralne (którym kierowała Eugenia Adamczykowa, nauczycielka księgowości i arytmetyki handlowej) oraz chór, kierowany przez Szczepana Pileckiego, nauczyciela towaroznawstwa, historii handlu, ekonomii społecznej, dokumentacji handlowej i prawa. Marian Seredyński napisał podręcznik „Wiadomości z handlu dla szkół i kursów handlowych”. Z jego inicjatywy powstał Związek Absolwentów Polskich Szkół Handlowych.

Seredyński po przybyciu do Gdańska włączył się w działalność różnych lokalnych polskich organizacji. Należał do Gdańskiej Macierzy Szkolnej, gdzie został członkiem Komisji Szkolno -Oświatowej oraz zastępcą przewodniczącego Komisji Administracyjno – Finansowej. Należał do Związku Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku; był przewodniczącym Sekcji Odczytowej oraz członkiem Zarządu Głównej Rady Wychowania Obywatelskiego.

Tablica pamiątkowa znajdująca się tuż przy wejściu do budynku szkoły przy ul. Seredyńskiego. Upamiętnia istnienie w tym miejscu Polskich Szkół Handlowych Macierzy Szkolnej w Gdańsku

Od 1928 r. był członkiem Zarządu Spółdzielni Kredytowej dla Drobnego Przemysłu Polskiego, której biuro mieściło się przy Ketterhagergasse 6 (ob. ul. Zbytki), w lokalu należącym do mistrza krawieckiego, Franciszka Garyantesiewicza (który prowadził w nim zakład krawiecki garderoby męskiej). Marian Seredyński w 1938 r. został członkiem Polskiej Rady Kultury w Gdańsku. We wrześniu 1939 r. przebywał w Warszawie, gdzie spędził okres okupacji. W 1944 r. został aresztowany. Przetrzymywany był w więzieniu na Pawiaku. Według informacji zamieszczonych na stronie www.seh.edu.pl przebywał w nim do końca II wojny światowej. Z kolei „Encyklopedia Gdańska” podaje, iż tuż po uwięzieniu, „jako nierozpoznany został wypuszczony na wolność”.

W okresie od lutego do maja 1945 r. pełnił funkcję zastępcy naczelnika Wydziału Aprowizacji i Handlu w Końskich (w ob. województwie świętokrzyskim). Odrzucił propozycję objęcia tamże stanowiska wicestarosty. W maju 1945 r. przybył do Gdańska. W marcu kolejnego roku został dyrektorem Państwowego Gimnazjum i Liceum Handlowego w Sopocie. Funkcję tę sprawował tylko przez dwa miesiące, bowiem już w czerwcu otrzymał propozycję objęcia stanowiska dyrektora Państwowego Liceum Spółdzielczego we Wrzeszczu. Od 1947 r. był dyrektorem Państwowych Kursów Handlowych we Wrzeszczu, zaś w latach 1949 – 50 pracował jako nauczyciel w Państwowym Gimnazjum i Liceum Handlowym w Sopocie. Równolegle sprawował funkcję dyrektora Dyrekcji Okręgowego Szkolenia Zawodowego w Gdańsku. W 1958 r. za swą działalność otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.

Z jego inicjatywy powstało w Gdańsku Towarzystwo Naukowe Księgowych. Od 1946 r. należał do PPR; był sekretarzem Koła Nauczycielskiego. Zmarł 25 VIII 1959 r. i został pochowany na gdańskim Srebrzysku.

Grób Mariana Seredyńskiego na Srebrzysku
Grób Mariana Seredyńskiego na Srebrzysku

Jak wspomniałam został patronem ulicy, przy której niegdyś wznosił się budynek Zespołu Polskich Szkół Handlowych (dziś Szkoły Ekonomiczno – Handlowe im. Macierzy Szkolnej). Marian Seredyński jest też patronem gdańskiego tramwaju Pesa Swing 120NaG nr 1043.

Maria Sadurska

Wspomnienie o Marianie Seredyński napisałam na podstawie:

  • Wikipedii
  • „Encyklopedii Gdańskiej”
  • www.seh.edu.gdansk.pl, tekst Donaty Kucal
  • www.encyklopediateatru.pl

Dodaj opinię lub komentarz.