Najpiękniejszy atlas nieba trafił w moje ręce. Nie oryginał, ale faksymile. Rok temu przy okazji pisania tekstu o Scultetim i szukania zdjęć do zilustrowania tematu trafiłam na atlas po raz pierwszy. Po raz pierwszy i ostatni, bo atlas tak mnie zachwycił, że znalazłam dobrą cenę za egzemplarz i oprawione w skórę faksymile przywędrowało  do mnie z Niemiec. 

Andreas Cellarius stworzył zbiór map „Harmonia Macrocosmica” w 1660 roku.  Stworzył arcydzieło kartografii nieba. To komplet 29 map przedstawiających budowę najbliższego nam Wszechświata tak, jak widział to Ptolemeusz, Kopernik i Tycho Brahe.  Są orbity, ruchy planet, fazy Księżyca, konstelacje w różnych ujęciach, bogate ilustracje cherubinków, astronomów i przyrządów astronomicznych. 350 stron.

Harmonia Macrocosmica, fragment tablicy 11

Andreas Cellarius był holenderskim matematykiem i kosmografem, żyjącym w latach 1596-1665. Pracował  jako dyrektor szkoły w miasteczku Hoorn w północnej Holandii. Urodził się w Neuhausen niedaleko Wormacji.

„Harmonia” została wydana w oficynie Johannesa Janssoniusa.   Okładkę wykonał Frederik Hendrik van den Hove, a Johannes van Loon i inni (anonimowi) przygotowali miedzioryty.

Harmonia Macrocosmica, fragment tablicy 1

Cellarius opublikował także dzieło o budowie twierdz  „Architectura Militaris”  w 1645 r., a siedem lat później  „Regni Poloniae” – geografię regionalną Polski. W 2008 roku jedną z asteroid nazwano jego imieniem 12618 Cellarius.

Harmonia Macrocosmica, fragment tablicy 27

Harmonia Macrocosmica – arcydzieło kartografii nieba – została wydana drugi raz – w 1708 roku, tym razem przez Gerarda Valka i Petrusa Schenka. Zrezygnowano w tym wydaniu z obszernych części tekstowych.

Faksymile ukazało się w 2006 roku – z wprowadzeniem Roberta van Genta podsumowującym historię kartografii nieba od starożytności do początku XVIII wieku. Z naukowego punktu widzenia Harmonia nie ma już znaczenia, jej wartość jest historyczna i przede wszystkim świadczy o wielkim kunszcie artystycznym.  To potężna dzieło (52 x 33 x 2,7 cm i waga prawie 3 kg) uchodzi za najpiękniejszy atlas nieba. Niektóre ryciny zdobią stację metra Kopernikusstraße w Hanowerze.

Harmonia Macrocosmica, fragment tablicy 25

Poniżej zamieszczam wszystkie tablice z tłumaczeniami z łaciny. Na łacinie się nie znam, więc proszę o wyrozumiałość, jeżeli coś jest nie tak.

  1. Planisphaerium Ptolemaicum, Siue Machina Orbium  Mundi Ex Hypothesi Ptolemaica In Plano Disposita – Planisfera Ptolemeusza, czyli mechanizm orbit niebieskich zgodnie z hipotezą Ptolemeusza przedstawioną w widoku planarnym [czyli na płaszczyźnie].
Harmonia Macrocosmica tablica 1

2. Scenographia Systematis Mundani Ptolemaici – Scenografia kosmografii Ptolemeusza.

Harmonia Macrocosmica tablica 2
Harmonia Macrocosmica, fragment tablicy 2

3. Orbium Planetarum Terram Complectentium Scenographia – Scenografia orbit planet otaczających  Ziemię.

Harmonia Macrocosmica tablica 3
Harmonia Macrocosmica, fragment tablicy 3

4. Planisphaerium Copernicanum  Siue Systema Universi Totius Creati Ex Hypothesi Copernicana  In Plano Exhibitum – Planisfera Kopernika, czyli system całego stworzonego Wszechświata według hipotezy Kopernika ukazany w widoku planarnym.

Harmonia Macrocosmica tablica 4
Harmonia Macrocosmica, fragment tablicy 4

5. Scenographia Systematis Copernicani – Scenografia systemu układu kopernikańskiego.

Harmonia Macrocosmica tablica 5

6. Planisphaerium Braheum, Siue Structura Mundi Totius, Ex Hypothesi Tychonis Brahei In Plano Delineata –  Planisfera Brahe, czyli struktura Wszechświata według hipotezy Tycho Brahe, narysowanej w widoku planarnym.

Harmonia Macrocosmica tablica 6
Harmonia Macrocosmica, fragment tablicy 6

7. Scenographia Compagis Mundanae Brahea –  Scenografia budowy świata według  Brahe.

Harmonia Macrocosmica tablica 7

8. Planisphaerium Arateum Siue Compages Orbium Mundanorum Ex Hypothesi Aratea In Plano Expressa – Planisfera Aratusa, czyli skład orbit niebieskich zgodnie z hipotezą Aratusa wyrażoną w widoku planarnym.

Harmonia Macrocosmica tablica 8
Harmonia Macrocosmica, fragment tablicy 8

9. Tychonis Brahe Calculus, Planetarum Cursus Et Altitudines Ob Oculos Ponens – (metoda) obliczeń Tycho Brahe’a wskazująca kursy i wysokości (tj. odległości) planet.

Harmonia Macrocosmica tablica 9

10. Corporum Coelestium Magnitudines – Wymiary ciał niebieskich.

Harmonia Macrocosmica tablica 10

11. Situs Terrae Circulis Coelestibus Circundatae –  Położenie Ziemi otoczonej kręgami niebieskimi.

Harmonia Macrocosmica tablica 11

12. Haemisphaeria Sphaerarum Rectae Et Obliquae Utriusque Motus Et Longitudines Tam Coelestes Quam Terrestres Ac Stellarum Affectiones Mons(t)rantia – Półkule wyświetlające zarówno ruchy niebieskie, jak i ziemskie, oraz długości geograficzne każdej ze sfer, sfery pionowej (tj. równikowego układu współrzędnych) i sfery skośnej (tj. układu współrzędnych ekliptyki) wraz z wpływami gwiazd.

Harmonia Macrocosmica tablica 12

13. Hemisphaerium Orbis Antiqui, Cum Zonis, Circulis, Et Situ Populorum Diverso –  Półkula Starego Świata z jego strefami (klimatycznymi), okręgami (południkami) i miejscami zamieszkania charakterystycznych ras.

Harmonia Macrocosmica tablica 13
Harmonia Macrocosmica, fragment tablicy 13

14. Hypothesis Ptolemaica Siue Communis, Planetarum Motus Per Eccentricos, Et Epicyclos Demonstrans –   Hipoteza ptolemejska lub powszechnie [powszechnie akceptowana], demonstrująca ruchy planet po orbitach ekscentrycznych i epicyklicznych.

Harmonia Macrocosmica tablica 14

15. Typus Aspectuum, Oppositionum Et Coniunctionum Etz In Planetis – Rodzaje  aspektów, takich jak opozycja, koniunkcja itp. pomiędzy planetami.

Harmonia Macrocosmica tablica 15

16. Theoria Solis Per Eccentricum Sine Epicyclo – Przedstawienie Słońca na ekscentrycznej orbicie bez epicyklów.

Harmonia Macrocosmica tablica 16

17. Solis Circa Orbem Terrarum Spiralis Revolutio –  (pozorny) spiralny obrót Słońca wokół Ziemi.

Harmonia Macrocosmica tablica 17
Harmonia Macrocosmica, fragment tablicy 17

18. Theoria Lunae, Eius Motum Per Eccentricum Et Epicyclum Demonstrans –  Przedstawienie Księżyca ukazujące jego ruch po mimośrodowej orbicie z epicyklami.

Harmonia Macrocosmica tablica 18
Harmonia Macrocosmica, fragment tablicy 18

19. Typus Selenographicus Lunae Phases Et Aspectus Varios Adumbrans – Diagram selenograficzny przedstawiający różne fazy i wygląd Księżyca poprzez  cieniowanie.

Harmonia Macrocosmica tablica 19
Harmonia Macrocosmica, fragment tablicy 19

20. Theoria Trium Superiorum Planetarum –  Teoria [ruchów] trzech planet wyższych [Mars, Jowisz i Saturn].

Harmonia Macrocosmica tablica 20

21. Theoria Veneris Et Mercurii  –  Teoria [ruchów] Wenus i Merkurego.

Harmonia Macrocosmica tablica 21

22. Coeli Stellati Christiani Haemisphaerium Prius – Pierwsza półkula ze schrystianizowanym firmamentem.

Harmonia Macrocosmica tablica 22
Harmonia Macrocosmica, fragment tablicy 22

23. Coeli Stellati Christiani Haemisphaerium Posterius –  Druga półkula ze schrystianizowanym firmamentem.

Harmonia Macrocosmica tablica 23

24. Haemisphaerium Stellatum Boreale Antiquom –  Północna półkula z gwiazdozbiorami  starożytności [znana w starożytności]

Harmonia Macrocosmica tablica 24
Harmonia Macrocosmica, fragment tablicy 24

25. Hemisphaerii Borealis Coeli Et Terrae Sphaerica Scengraphia – Scenografia sferyczna północnej półkuli niebieskiej i ziemskiej.

Harmonia Macrocosmica tablica 25

26. Haemisphaerium Stellatum Boreale Cum Subiecto Haenisphaerio Terrestri  – Północna półkula z gwiazdami, pod którą znajduje się półkula ziemska.

Harmonia Macrocosmica tablica 26

27. Haemisphaerium Stellatum Australe Antiquum  –  Południowa półkula z gwiazdozbiorami starożytności [znana w starożytności].

Harmonia Macrocosmica tablica 27

28. Haemisphaerium Scenographicum Australe Coeli Stellati er Terrae –  Południowa półkula sklepienia gwiaździstego i Ziemi, pokazana scenograficznie.

Harmonia Macrocosmica tablica 28
Harmonia Macrocosmica, fragment tablicy 28

29. Haemisphaerium Stellatum Australe Aequali Sphaerarum Proportione –  Południowa półkula z gwiazdozbiorami  z jednakowymi proporcjami sfer (niebieskiej i ziemskiej).

Harmonia Macrocosmica tablica 29
Harmonia Macrocosmica, fragment tablicy 29

Anna Pisarska

źródła:

  • Andreas Cellarius „Harmonia Macrocosmica”  1660 oraz faksymile 
  • https://webspace.science.uu.nl/~gent0113/cellarius/cellarius_plates.htm
  • Chester Beatty Library
  • https://www.meisterdrucke.pl/
  • https://www.facsimilefinder.com/

Dodaj opinię lub komentarz.