Fotorelacje

Druga odsłona wystawy „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939”

Do 12 sierpnia na placu Solidarności można oglądać wystawę poświęconą Polakom mieszkającym i działającym w Wolnym Mieście Gdańsku. Wystawa została przygotowana przez gdański oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Jest to autorski projekt Karoliny Masłowskiej.

Jest to druga odsłona tryptyku „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku” i przedstawia wybrane sylwetki wybitnych Polaków, którzy po I wojnie światowej czynili starania o przyłączenie Gdańska do Polski, a gdy to się nie udało, pielęgnowali polskość w nieprzychylnym Polakom Wolnym Mieście. Politycy, przedsiębiorcy, prawnicy, lekarze, księża, literaci…

Wystawę otworzyli dr Paweł Warot, dyrektor IPN Oddziału w Gdańsku, oraz Krzysztof Drażba, naczelnik oddziałowego Biura Edukacji Narodowej. Zabrała również głos autorka wystawy, Karolina Masłowska:

Pamiętajmy, że po 1945 r. doszło do wymiany ludność w Gdańsku, wiele osób przybyło do miasta z zewnątrz. Myślę, że tożsamość w jakiś sposób przeżywa swój kryzys. Ludzie nie wiedzą do końca o swoich korzeniach, dokąd zmierzają. Te postaci są bardzo ważne, na drodze poszukiwania odpowiedzi na te pytania. Często zapłacili najwyższą cenę za swoją polskość, za swój patriotyzm. Na wystawie są przedstawieni jedynie mężczyźni, jednak kiedy wczytamy się w ich biografie, okaże się, że kobiety, ich żony odgrywały wielką rolę w propolskiej działalności swoich mężów.

Obecni zaproszeni goście:

  • marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk
  • kmdr Dariusz Grzela, szef sztabu 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej
  • kmdr Krzysztof Szabat, komendant 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku
  • kmdr Andrzej Godecki, komendant Regionalnego Centrum Informatyki w Gdyni
  • ppłk Paweł Michalski z Dowództwa 17 Terenowego Oddziału Lotniskowego w Gdańsku
  • dr Marek Szymaniak, zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej
  • Andrzej Osipów, przewodniczący Wojewódzkiej Pomorskiej Rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych
  • Aleksander Masłowski, kierownik Zamku w Sztumie, oddział Muzeum Zamkowego w Malborku, w imieniu recenzenta wystawy dr Janusza Trupindy
  • Maria Wieloch, prezes Rodziny Ponarskiej
  • Emilia Maćkowiak, prezes honorowa Rodziny Katyńskiej

IPN w Gdańsku ma zawsze dobrze przygotowane wystawy pod względem nie tylko merytorycznym, ale i graficznym i kolorystycznym. Ta – szafirowa – jest naprawdę wysmakowana w odbiorze.

Anna Pisarska

Dodaj opinię lub komentarz.